Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 46 – Vaše víra v Átman („Já“) se nerovná ani jednomu procentu vaší víry v tělesnou formu

19. 1. 2016 - Aleš a Gabriela

Toto je den věnovaný světci Tukaramovi. Slova, která zde nyní zazněla, vyjadřují můj současný stav. Dostal jsem se za vědomí. Nevím, co se to děje, ale když slyším jméno Tukaram, jsem přemožen silnou emocí se slzami v očích. Žádné emoce by mne neměly normálně zasáhnout, neboť jsem transcendoval oddanost k projevu. Je zde dojetí z určité silné emoce, oči jsou plné slz a v tomto stavu nedokážu zpívat bhadžany. Můj Guru mi zcela objasnil, že jsem Brahman. Jsem před vědomím a čelím oddanosti k projevu. Vzdal jsem se této oddanosti, ale ona není s to mne opustit. Toto je zázrak oddanosti ke Guruovi. Skutečná oddanost ke Guruovi je nejvyšším dosažením v tomto světě.

Audio rozhovor č. 46

3. března 1980

Toto je den věnovaný světci Tukaramovi. Slova, která zde nyní zazněla, vyjadřují můj současný stav. Dostal jsem se za vědomí. Nevím, co se to děje, ale když slyším jméno Tukaram, jsem přemožen silnou emocí se slzami v očích. Žádné emoce by mne neměly normálně zasáhnout, neboť jsem transcendoval oddanost k projevu. Je zde dojetí z určité silné emoce, oči jsou plné slz a v tomto stavu nedokážu zpívat bhadžany. Můj Guru mi zcela objasnil, že jsem Brahman. Jsem před vědomím a čelím oddanosti k projevu. Vzdal jsem se této oddanosti, ale ona není s to mne opustit. Toto je zázrak oddanosti ke Guruovi. Skutečná oddanost ke Guruovi je nejvyšším dosažením v tomto světě. K tomu je nutné následovat slova Gurua. To, co přebývá v Jeho slovech, je čiré Brahman. Plňte si své povinnosti jak a kdy je zapotřebí, avšak musíte se ukotvit ve slovech Gurua. Pak nebudete potřebovat žádnou radu týkající se oddanosti a sebepoznání. Jakmile si připomenete Gurua, oči zaplaví slzy v plném dojetí ze silné emoce. Protože se slova Gurua stala mými vlastními, lidé se nyní obracejí ke mně pro radu. To, co naslouchá slovům Gurua, je semenem Átman, semenem Brahman. Je-li to možné, nevěřte žádnému jinému Bohu než posluchači, který naslouchá slovům Gurua. Tento posluchač nemá jméno ani formu.

Předtím, než se posluchač setkal s Guruem, přijal tělo za svou formu a s tím i jméno, které je mu uděleno. Tento posluchač je ryzí a posvátný. Nemůže být tímto tělem. Nepatří do žádné kasty, sociální skupiny, nemá zrození ani neumírá. Před tím, než došlo k setkání s Guruem, byly jméno a forma pojaty za své. Je třeba znát toto chybné ztotožnění, není nutné opouštět tělo. Užívejte jej, avšak vy jím nejste. Potom bude vesmír viděn v droboučké špetce vědomí. Tento rozsáhlý projev nakonec splyne s Absolutním Satguruem. Okamžitě to poznáte. Znalec skutečné formy nečelí smrti. Pravý žák se stará o tělo, ale ví, že jím není. Ve třech světech je Sebepoznání tím nejvyšším a největším (dosažením). Pravé Já je nuceno věřit v koncepty hříchů a zásluh kvůli tělesné totožnosti. Avšak Já je tak ryzí, posvátné a milující, že vše, co dělá, činí pro sebe sama. Uctívá sebe sama. Věnování pozornosti tomuto Já a naprosté splynutí v Já odstraňuje všechny rozdíly mezi projevem a neprojevem. Individualita trpí v důsledku oddělenosti od skutečnosti. Zanecháním individuality se stáváte neomezenými. Díky pravému poznání zakoušíte úplnost. A nejste dotčeni utrpením ve světě. Připomínejte si toto skryté vnitřní poselství světců. Átman značí „my“, a nikoli tělo. To samé Átman je přítomné u všech, i u velmi známých světců, ale jimi je realizováno. Vy jste totéž, co světci, s tou výjimkou, že oni mají realizaci „Já“ (Átman). Musíte si být vědomi své skutečné přirozenosti, velikosti. Místo toho však cítíte, že Bůh je velký, a nikoli vy. To největší ve světě je sebepoznání.

Bez přítomnosti vědomí zde není žádná individuální duše, žádný svět, žádné Brahman. Díky sebepoznání poznáte svou rozsáhlost; vše, co je projevené. Je to vaše vědomí. To, co je neviditelné (vědomí), nemůže být malé ani velké. To, co hodnotí čirost, nemůže být nečisté. Musíte zjistit, co jste. Vaše vědomí je vždy čiré. Váš strach ze smrti je výsledkem totožnosti s tělem. Nikdy nemůžete zakusit smrt. Strach ze smrti, hřích a zásluha jsou nástroje jak přimět nevědomého jedince chovat se správně. Avšak vědomí je menší než atom. Jak se jej může dotknout smrt, hřích či zásluha? Neustále mějte na paměti jedinou věc, a to, že zde není nic posvátnějšího než vaše vědomí. Vaše neštěstí je výsledkem představy „Já jsem tělo“. Stanete-li se ukotveni ve své posvátnosti, budete šťastní. Tělo zemře, ale nikoli vědomí. Musíte poznat svou skutečnou přirozenost a chovat se podle toho.

Vaše vědomí se objevuje jako svět. Vesmír je jeho vyjádřením, jak jej pak může zasáhnout štěstí či neštěstí? Mohou mít dopad jen na to, co je malé. Může vlna způsobit potíže moři? Je hříchem spoléhat se na tělo a zapomínat na vědomí. O tělo, které je potravou vědomí, se musíte starat. Předtím, než začnete uctívat Boha, je připravena potrava, která mu je nabídnuta. Když si vás začne Bůh uvědomovat, potřebuje potravu; není-li připravena, naštve se. Vědomí potřebuje potravinové tělo. Nepovažujte tělo za svou formu. Vědomí přebývá v těle. Je bezbarvé, bezforemné. Vaše víra v Átman („Já“) se nerovná ani jednomu procentu vaší víry v tělesnou formu. Rozviňte svou víru ve vědomí. Oddanost ke Guruovi vyjasní všechny vaše pochybnosti. To je velikost oddanosti ke Guruovi.

Konec.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.