Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 45/2 – Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo

5. 1. 2016 - Aleš a Gabriela

Fyzické tělo může být mužské nebo ženské, ale to se nevztahuje na vědomí. Vědomí je vidoucím v obou, jak v muži nebo ženě. Stavy bdění a spánku jsou pro všechny stejné; neliší se pro černé nebo bílé, pro nižší či vyšší kastu. Bdění a spánek jsou kvalitami pouze světla. I temnota je nepřítomností světla. Vědomí je vždy znalcem, je Bohem světla. Vaše forma není nic než světlo. Když meditujete a rozvíjíte toto přesvědčení, všechny vaše pochybnosti a koncepty budou rozpuštěny. Když jste usazeni v pocitu bytí jakožto světla, všechny vaše pochybnosti a nečistoty zmizí a zůstane ryzí vědomí.

Audio promluva č. 45/2 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Vývoj pravého hledajícího, který má Gurovo vedení, jde správně a jeho tělo již více není jeho formou. Jeho formou je sebe-zářné vědomí. Vědomí je světlo, není mužem ani ženou. Během dne nepotřebujeme světlo, abychom jeden druhého viděli. Naše vlastní světlo osvětluje. Z našich očí vychází pravé uvědomění k objektům. Jste schopni vidět prostor, až po který může naše pravé uvědomění jít. Světlo není těla, ale pozorovatele. Z vrcholku hory je celkový výhled velmi rozsáhlý. Pozorovatel je tak čirý, že může posuzovat všechny nečistoty. Žádné světlo nemá nějaký pevný rozměr. Vaše světlo je rovněž takové. Meditujte na to, kdykoliv máte volno. Vaše zření jde až k tomu bodu, kam jde vaše pravé uvědomění. Někdo řekne: „Volal jsem tě. Ale neozývala se od tebe žádná odpověď.“ Zvuk byl slyšen, ale nebylo zde žádné uvědomění. Vaše vědomí je jako disk nebo také jako bod světla. Obojí má kruhový tvar. Je to proto, že vaše astrální tělo je také sférické (kulovité), proto vnímáte (vidíte) kruhovitě (sféricky) kolem sebe. Váš pohled je zvětšený obraz vašeho astrálního těla. Za vašima očima je kruhovitý bod, z kterého proudí pravé uvědomění. Stačí, když budete vědět, že vědomí je světlem.

Vědomí neboli světlo je vše-prostupující. Nikdy není individuální, jak si někdy myslíte i o svých bozích. Pokud meditujete na vědomí jako na světlo, spatříte světlo uvnitř. Jestliže trváte na tom, pak se Bůh před vámi objeví ve vámi požadované formě, ale tato forma netrvá dlouho. Formy Rámy nebo Krišny jsou také krátkodobé. To, co vidíte, je vaše vlastní světlo. Vidoucí je také světlem.

Fyzické tělo může být mužské nebo ženské, ale to se nevztahuje na vědomí. Vědomí je vidoucím v obou, jak v muži nebo ženě. Stavy bdění a spánku jsou pro všechny stejné; neliší se pro černé nebo bílé, pro nižší či vyšší kastu. Bdění a spánek jsou kvalitami pouze světla. I temnota je nepřítomností světla. Vědomí je vždy znalcem, je Bohem světla. Vaše forma není nic než světlo. Když meditujete a rozvíjíte toto přesvědčení, všechny vaše pochybnosti a koncepty budou rozpuštěny. Když jste usazeni v pocitu bytí jakožto světla, všechny vaše pochybnosti a nečistoty zmizí a zůstane ryzí vědomí. Za nějaký čas pocítíte změnu. Byli jste zvyklí myslet a nyní se budete těšit klidu bez myšlenek. Tomu se říká radost „Já“. Vědomí si užívá odpočinku a chce, aby tento stav pokračoval. Světec Tukaram řekl: „Užívejte si blaženost „Já“ a odhalte vizi poznání.“ S blažeností „Já“ a vyjasněním pochybností je řádně poznáno, co je správné. Probudili jste se do skutečného sjednocení se Satguruem. Stali jste se uvolněni a spokojeni bez příčin. Potom vás nebude obtěžovat žádný problém. Musíte tím být, abyste to zakusili. Musíte sebe vidět jako vědomí, jako světlo. Místo abyste jste nasměrovali lásku k „Já“, tak jste ji upřeli k dalším lidem či věcem. Protože jste nesprávně zaměřili lásku vědomí k sobě samému na jiné věci a lidi, přišli jste o bohatství a velkolepost tohoto stavu („Já“). To, co jsme, je plné světla, ale není to totožnost s mužem či ženou. Bez tělesné totožnosti je zde přirozená blaženost „Já“. Světec je ponořen v této blaženost. Světské či rodinné problémy se ho nedotýkají. Světec Tukaram říká: „Abyste to zakusili, musíte tím být. Ostatní to pochopit nedokážou.“ Pravého oddaného žáka Gurua (Boha) lze poznat jedině tak, že se sami stanete pravým oddaným. Ostatní budou nalézat chyby a kritizovat je, to však pravého oddaného nijak nezasáhne.

Na pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.