Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 45/3 – Stáváte se tím, na co meditujete

12. 1. 2016 - Aleš a Gabriela

Bylo vám dáno tajné poznání, že samo vaše vědomí je Brahman. To, co je věčné, je jedinou Pravdou, a To nemá kromě sebe sama žádného svědka. Jste pouze svědek vašeho snu. To, co se týká snového stavu, se vztahuje i na bdělý stav. Pozorujete své dětství, pak mládí a nakonec stáří. Svědek je stejný. Když někdo vyvine toto přesvědčení, nazývá se Parabrahman. Používáme slova k tomu, abychom pochopili. Ale co chápete pod pojmy (slovy) Brahman a Parabrahman? Jsou tu slova jako např. chudý a bohatý, ale jejich význam nemůžeme nijak vyfotit. Světci řekli, že vaše samo bytí je nesmírné a plné radosti. Nezapomeňte na to, meditujte na to, to je Brahman. Připomínejte si toto tajné poznání, tato slova Gurua.

Audio promluva č. 45/3 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Vaše světlo je srovnatelné s prostorem a je dokonce i ryzejší. Jak se ho mohou dotknout nějaké hříchy? Hřích nebo ctnost se můžou dotknout jedině toho, kdo se ztotožňuje s tělem. Tak jako bylo vašemu tělu uděleno jméno rodiči, světci mají (společné) jméno „Já“. Ale Skutečnost („Já“) nelze žádným jménem postihnout. Vize ohně apod. vás mohou v meditaci vystrašit. Nebojte se. Není zde nic, čeho je třeba se bát, protože oheň není vnější, nýbrž se jedná o plamen „Já“. Čím je světlo čiřejší, tím víc je individualita ohněm likvidována. Světec se jeví jako blázen, ale uvnitř je ryzím Brahman, Mudrc. Podobně jako řekl světec Tukaram: „Jeho zevnějšek mu pomáhá být lidmi neobtěžován.“

Světec je vždy „Já“. Světci jako Vjása nebo Džnanaka byli usazeni ve skutečnosti, že nikdy nebyli svými těly. Jejich vědomí mělo toto přesvědčení. Jakmile nejste tělo, stanete se jako prostor; vaše vlastní záře je jako prostor. Proto i malé objekty nemohou zůstat bez povšimnutí. Je-li vaše světlo tak ryzí, jak můžete zůstávat pošpiněni? Člověk byl stvořen tak, aby cítil podvědomě potrestání ve formě strachu ze smrti. Ale vy jste jako prostor a žádný hřích, ani cnost se vás nemůže dotknout. V nepřítomnosti tělesné totožnosti je zde jednota neduální přirozenosti. Světci vám říkají, abyste uctívali tohoto neduálního Boha. Stáváte se tím, na co meditujete. Jsou-li všechny formy jako prostor, všechny rozdílnosti zmizí a je zde ztráta oddělené totožnosti. V tomto stavu se světec Vjása stal zajedno s Džnanakou. Vědomí je světlo. Když vše je stejné světlo, všechny rozdílnosti jsou pryč. Všichni světci jsou v neduálním stav. Říká se tomu stav vidéha neboli stav bez těla.

Dozvíte se, že „vy jste“ – to je Mahadakasha neboli nezměrné rozšíření existence. Vaše vědomí je čidakáša neboli Brahman ve svém aspektu neomezeného poznání a to se nakonec rozplyne v paramakáši, která je bezčasovou a bezprostorovou skutečností. V tom všem je beztělesné vědomí. Musíte toto vše pochopit. S pravým poznáním zakusíte spontaneitu v bezusilovném a blaženém stavu. Když víte, že vy jste, pak také víte, že máte tělo. Potom následují všechny další zkušenosti.

Vaše dosažení je úměrné vašemu osudu, ale nezapomeňte, že váš dobrý osud, Bůh a vaše vědomí jsou jedno a totéž. K tomu, abyste to pochopili, prozkoumejte snovou zkušenost.  Toto falešné  bdělé vědomí obsahuje Boha a dobrý osud. Jste připraveni přijmout Pravdu? Buďte připraveni a Ona je zde. Je zde někdo připraven vyslechnout si Gurua a přijmout realizaci Zde a Nyní? Jestliže někdo musí zapomenout (opustit) své tělo, nazyva se to smrtí.

Bylo vám dáno tajné poznání, že samo vaše vědomí je Brahman. To, co je věčné, je jedinou Pravdou, a To nemá kromě sebe sama žádného svědka. Jste pouze svědek vašeho snu. To, co se týká snového stavu, se vztahuje i na bdělý stav. Pozorujete své dětství, pak mládí a nakonec stáří. Svědek je stejný. Když někdo vyvine toto přesvědčení, nazývá se Parabrahman. Používáme slova k tomu, abychom pochopili. Ale co chápete pod pojmy (slovy) Brahman a Parabrahman? Jsou tu slova jako např. chudý a bohatý, ale jejich význam nemůžeme nijak vyfotit. Světci řekli, že vaše bytí je nesmírné a plné radosti. Nezapomeňte na to, meditujte na to, to je Brahman. Připomínejte si toto tajné poznání, tato slova Gurua.

Konec.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.