Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

9. Poznejte, že jste bez žádostí (Nirupany)

31. 12. 2015 - Aleš

/nisargadatta_bidi.jpgTo, co pojímáte prostřednictvím mysli, nepotrvá navždy. Pocit ´já´ a moje´ je rysem (individuálního) vědomí. Držte se hlavní guny – sattva guny, kvality vědění. Žijte život bez očekávání. Potom veškeré připoutanosti automaticky odpadnou. Poznejte, že jste bez žádostí. Váš pravý stav je tu spontánně přítomen. Nevyplašte ho myslí. Vždy jste pokládali Boha za berlu (svou oporu). To však neznamená, že znáte Boha. Ráma, Krišna a Višnu jsou jména těl. Vzbuzují velkou oddanost, protože realizovali Pravdu.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 9

Neděle, 22. ledna 1978

Vaše pravá přirozenost se nijak neliší od Parabrahman (Já). Ztotožňujete se s tělem, a proto se pokládáte za muže či ženu a tím přichází i víra v hřích a ctnost. Považovat se za lidskou bytost je chybné. To, co nyní naslouchá (či čte) tyto promluvy, je ryzí vědomí/´já jsem´. Vaše pravé Já je tu před vědomím (´já jsem´) a neví, že je. Toto není pochopeno správně kvůli třem gunám. Sattva guna je poznáním, které nyní naslouchá. Kvůli této sattva guně říkáte ´já jsem´. Toto semenné vědomí (sattva guna) je jako atomická (nepatrná) špetka. Přesto vytváří tak krásný svět!

Ať už na sebe vezmete jakoukoliv formu, stejně nepotrvá navždy. Ve skutečnosti nejste tím, co žije, ani tím, co umře. Je to pouze skrze totožnost s tělem, že tu je život nebo smrt.

Vaše vědomí/´já jsem´, které vás překrylo, je výsledkem pohybu třech gun. Je pomíjivé. Své já znáte jakožto bytí, vědění, existování, což je příčina vašeho pocitu štěstí či neštěstí.

Toto vědomí se však musí vytratit, stejně jako časem uhasne oheň. Avšak Já neboli Nejvyšší oheň poznání nezesne.

Jestlipak slunce ví, že se jeho jas různí? Pomocí svého světla zakoušíte tento fakt. Z třech kvalit (gun) je kvalita vědění (sattva) tou nejdůležitější. Prostřednictvím této kvality je vše poznáváno. Kdo staví domy, cesty, stroje apod.? Není to díky uvědomění pocitu bytí té či oné osoby?

Vaše tužby vás přimějí jednat jako otroci. Přesto vědomí, které naslouchá, je volné. Z tohoto otroctví se osvobodíte, když poznáte, co (kdo) jste. Nemáte žádné tělo. Rozpoznejte To, díky čemu vnímáte, že jste naživu. (Významem slova Nirupana je ´vysvětlovat posluchačům vše o jejich pravé přirozenosti – tedy co je vědomí a jak se zjevilo…)

To, co pojímáte prostřednictvím mysli, nepotrvá navždy. Pocit ´já´ a moje´ je rysem (individuálního) vědomí. Držte se hlavní guny – sattva guny, kvality vědění. Žijte život bez očekávání. Potom veškeré připoutanosti automaticky odpadnou. Poznejte, že jste bez žádostí. Váš pravý stav je tu spontánně přítomen. Nevyplašte ho myslí. Vždy jste pokládali Boha za berlu (svou oporu). To však neznamená, že znáte Boha. Ráma, Krišna a Višnu jsou jména těl. Vzbuzují velkou oddanost, protože realizovali Pravdu.

Trvale mějte víru v to, co jste si zde vyslechli (přečetli). Božstvo nabere tvar a oddaný má vizi. Co je zdrojem této vize? Vy sami jste jejím zdrojem. Vše, v co věříte, nemá žádný podklad/základ. Nemůžete mít pod kontrolou to, jaké činy a jednání uděláte či neuděláte. Vše, co se má stát, se stane. Jakmile jste stabilizováni ve svém pravém Já, nikdy nepocítíte touhu po čemkoliv.

Brahma, Višnu a Šiva (Bůh jako tvořitel, udržovatel a ničitel) jsou jména fází vašeho Já. Džíva/individuální já je narozeno jako nevyhnutelný průběh spolu s časem. Všichni džívové jednají na základě svých tužeb. Vaše poznání světa závisí na vašem vědomí.

Když někdo řekne: „Já se nořím do jemného“, co tím míní? Samozřejmě že to ´jemné´ znamená vědomí neboli váš pocit ´já jsem´. Tento pocit nemá žádný tvar, žádnou barvu. Má příchuť – uvědomění, že ´vy jste´. Jak jste spojeni s tímto uvědoměním (poznáním)? Když pěti-elementární tělo zemře, přestane existovat i toto uvědomění (poznání)? Přemýšlejte o tom, jak byste se sami sobě jevili, kdybyste nebyli tělem. To, co jste si tu vyslechli, si neustále uvědomujte. Budete-li praktikovat tento druh meditace, bude ve vás docházet k neustálé změně, až dosáhnete stupně, kde již není (nikdy) žádná další změna.

Pravda nemá poznání o Sobě. Nepřetržitě se věnujte tomuto cíli. V současné době jste připoutáni k paměti svého těla. Vypuďte to ze své mysli. Bez ohledu na to, jak moc na tom trváte, stejně nemůžete být mužem či ženou navždy. Pět elementů se rozpustí v pěti elementech.

I když toto vše, co tu vysvětluji, nechápete, alespoň poznejte To, díky čemu víte, že ´jste´. Ještě jednou opakuji, neustále meditujte na svůj cíl. Meditovat na Já je možné jen s milostí Gurua. Taková meditace je unikátní, ve světě není běžně k nalezení. Je obtížné snášet své vědomí a udržet ho v klidu bez toho, abyste nemysleli na něco jiného. Vaše mysl si vyžaduje nějakou oporu.

Pokud nedokážete zaměřit svou pozornost přímo na cíl (vědomí), pak si pomozte tím, že ho nazvete jménem Gurua a říkejte: „Já medituji na svého Gurua.“

Svět je výtvorem vašeho vlastního vědomí. Puruša je pasivní svědek – vidoucí, a prakrti (síla prány) dělá vše prostřednictvím těla. Mysl, intelekt a intuice jsou názvy pro označení energie prány. Mezi Purušou (vědomí) a pránou (životní síla) není žádný rozdíl. Jsou to dvě strany jedné mince, obojí má pouze jedno Bytí. Proto platí, že pokud je prána potěšena, je i vědomí potěšeno. Meditujte na životní sílu; potom bude probíhat nepřímo i meditace na vědomí. Obojí, jak vědomí, tak životní síla, nemají formu. Všechny činnosti se dějí jen díky práně.

Vaše myšlenky ´mé´ a moje´ vám nedovolují poznat své pravé Já. Alespoň si pamatujte, co jsou Puruša a Prakrti. Dosáhněte sjednocení s pránou. Prána je Bůh. Zahrnuje v sobě pohyb. Nakonec se znalec pohybu (Puruša) a samotný pohyb (Prakrti) rozpustí do stavu bez kvalit (nirguna). Pro světce je okamžik, kdy prána opouští tělo, oslavou.

„Setrvejte na okamžik na prahu dveří Boha. Nachází se tu všechny čtyři druhy osvobození.“ Význam tohoto citátu je ten, že pokud je vaše pozornost nějakou dobu fixována na vaše Já, budete osvobozeni. Ať Gurua označíte jakkoliv, tedy dobrými či špatnými jmény, bude se to vztahovat pouze na vás. Guru vás osvobodí. Zasvětí vás tímto způsobem: „Vaše vlastní přirozenost je jako má vlastní.“ Dá vám mantru a řekne vám, že vás nepokládá za muže či ženu, ale za vědomí, které naslouchá.

Džíva je dokonalý, a přesto úpí strachem ze smrti. Světec soucítí s džívou pro tento jeho stav. To je důvod, proč je někdy netrpělivý a naštvaný.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.