Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 45/1 – Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni

29. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_16.jpgVšechny vaše světské činnosti slouží k tomu, abyste se vyhnuli být sami se svým vědomím. Pro skutečný klid a štěstí je lidem doporučeno, aby uctívali Boha nebo Gurua a recitovali jeho jméno. Je vám řečeno, co plněním této duchovní praxe dosáhnete. Její příznivé důsledky rovněž zakusíte. To vše ale neukončí všechny vaše touhy a problémy. Proto musíte poznat sebe sama. To je jediná cesta, jak být skutečně klidný, když ztratíte svou tělesnou totožnost. Rozvinete přesvědčení, že nejste tělo. Znamená to však, že si svého těla nejste vědomi? Ne. Tak jako víte, že nejste dítě, stejně tak víte, že nejste tělo. Tělo bude zde, ale já jím nejsem. To je snadné pro ty, kteří milují Boha. To je to, co je nejvíc zajímá. Ti, kdo realizují Boha, jsou oproštěni od všech obav. To je možné pro ty, kdo nejsou ovládáni svou každodenní světskou existencí, ale kteří pátrají po svém vyšším skutečném bytí. Světci jako např. Džanaka byli tohoto typu.

Audio promluva č. 45/1 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Mezi vaším pravým “Já” a “Já” světců jako Vjása nebo Džanaka není žádný rozdíl. Vy jste vytvořili rozdíl tím, že jste ztotožnili své „Já“ s tělem. Vědomí je pro vás i světce stejné; je to vaše vědomí, které je chybně ztotožňováno s tělem. Vědomí není nikdy vaším tělem. Významné bytosti realizovaly, že nebyly tělem a veškeré vědění pro ně skončilo. Musíte poznat své vědomí. Jelikož jste vyrostli, vaše dětství je pryč. Podobně je to se Sebe-poznáním. Všechno vaše dosavadní tzv. poznání bez jakýchkoliv bojů zmizí. Váš stav dětství nebo dospělosti nyní závisí na vaší tělesné formě a její síle. Vše se mění, ale znalec těchto změn je neměnné, čiré vědomí.

Všechny vaše světské činnosti slouží k tomu, abyste se vyhnuli být sami se svým vědomím. Pro skutečný klid a štěstí je lidem doporučeno, aby uctívali Boha nebo Gurua a recitovali jeho jméno. Je vám řečeno, co plněním této duchovní praxe dosáhnete. Její příznivé důsledky rovněž zakusíte. To vše ale neukončí všechny vaše touhy a problémy. Proto musíte poznat sebe sama. To je jediná cesta, jak být skutečně klidný, když ztratíte svou tělesnou totožnost. Rozvinete přesvědčení, že nejste tělo. Znamená to však, že si svého těla nejste vědomi? Ne. Tak jako víte, že nejste dítě, stejně tak víte, že nejste tělo. Tělo bude zde, ale já jím nejsem. To je snadné pro ty, kteří milují Boha. To je to, co je nejvíc zajímá. Ti, kdo realizují Boha, jsou oproštěni od všech obav. To je možné pro ty, kdo nejsou ovládáni svou každodenní světskou existencí, ale kteří pátrají po svém vyšším skutečném bytí. Světci jako např. Džanaka byli tohoto typu.

Ti, kdo prahnou poznat Boha, potkají svého Gurua. Guru je jediným klíčem k Sebe-poznání, který odkrývá „Já“. Pak tělesná totožnost zmizí. S Guruovou pomocí upřímný hledající poznává, co on či ona je. Pozná skutečnost a je skutečností. Cokoliv je v procesu poznání poznáno, to není naše totožnost; to odejde. Když máte skutečné poznání vědomí, sjednotíte se s Bohem. Vědomí je Bůh, je stejné ve všem, avšak lidé se označují dle svých duchovních aktivit – ten, kdo se plně věnuje józe, se nazývá jogín, ten kdo nepřetržitě opakuje džapu se nazývá džapi.

Vědomí je bezejmenné, ale vy mu z praktických důvodů udělujete jméno. Nikdy se netážete a nenamítáte, proč bylo dané jméno vybráno pro vás. V Átman neboli „Já“ neexistuje žádná změna. Ono ale zapoměno, čím bylo a nechalo se vtáhnout do pocitů „já“ a „moje“. Jaký je rozdíl mezi vaším stavem před zrozením a nynějším stavem? Je to pouze zdánlivé objevení se bytí. Co se však objeví, musí zmizet. Dříve jste byli přítomni bez vašeho bytí. Nyní jste také zde, plus vaše bytí. Vědomí nemá poznání o sobě samém, ví, že zde dříve nebylo. Nemá však poznání věčného. Kromě zapomínání není ve vědomí žádná změna. Věčné je neměnné a je pravdou. Projev jakožto dětství, mládí, dospělost a stáří se neustále mění. Jakmile proměnlivé stavy zmizí, to, co zůstane, je věčné. Bojujete o to, abyste byli šťastní, ale vaše „já“ se neustále mění, tudíž štěstí nemůže zůstat. Kdo se bude těšit nahromaděnému majetku, jakmile vaše tělo zesne?

Všechny sliby uvedené v písmech jsou po smrti (těla) iluzí neboli májou. Balamutí vás. Dokud nepoznáte své „Já“, budete podváděni. Toto vše bylo světci objasněno; při realizaci „Já“ pro vás zmizí všechny hříchy či ctnosti. Zrození a smrt se na světce nevztahují. Jakmile vědomí touží poznat sebe samo, setkává se s Guruem a dostává se mu Guruova podpora. Dojde k vnitřnímu ozáření. Bez skutečného Gurua, vám vaše duchovní praxe udělí odměnu. Je to podobné, jako když zaměstnanec obdrží svou výplatu. Takový oddaný (bez Gurua) je šťastný z toho, co získává, ale nejde „za“. Skutečným poznáním se míní jít ke zdroji vědomí a nalézt pravdu.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.