Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 44/3 – Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste

22. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgMusíte meditovat na své vědomí, znaje plně jeho ryzost a nesmírný potenciál. Ono vám může udělit cokoliv a v podstatě vše. Jste připraveni to přijmout? To, co je nekvalitní, je snadno dosažitelné, avšak to úžasně velké si žádá čas. Sebe-realizace vykvete jen z vašeho nitra. Buďte plně zaujati faktem, že vy jste To, a Bůh vás zahrne svou milostí a květy realizace. Tento předmět je tak náročný, že je stěží pochopitelný či realizovatelný. Avšak vy byste neměli přestat, dokud nedojde k realizaci. Nyní jste sim mne vyslechli a to samo si vykoná svou práci v pravý (zralý) čas.

Audio 44/3 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Jakmile realizujete své Já, naleznete své Já v oceánu úplnosti. Světec Tukarám říká: Nyní zde pro mne již není jakékoliv přicházení či odcházení. Je to konec všech slov. Beze Mne se Bůh nemůže inkarnovat.“ Co značí tato pronesená slova? Abyste to poznali, musíte Tím být a sami si tak ověřit pravdivost těchto výroků.

Navštívil jsem samádhi (hrobku) jednoho světce. Říká se, že světec pomáhá těm, kdo jsou plní víry. Nyní tento světec nemá žádné stavy bdění či spánku. Je bez pocitů hladu a žízně. Co si musí myslet o sobě? Pokládejte Ho za Brahman a váš přínos bude podle toho, jaká je vaše víra (v Něho). Světec se dostal mimo všechny potřeby, včetně potřeby myslet o sobě. 

Pravdu poznáte ve chvíli, když Jí jste. Bez tohoto poznání jste v pochybnosti a jen se s ostatními přete a hádáte do té doby, než unaveni odpadnete. Nevědomost, ať už je jakkoliv stará, se nemůže stát poznáním. Někdo pokládá samotnou nevědomost za poznání Brahman. Poznání Brahman nemá žádnou řeč a není tam (přítomen) pocit ´jáství´. Doposud jsem mluvil o ne-projevu. Na druhé straně projevené Brahman (saguna Brahman) je oceánem řeči. Řeč je kvalita prostoru. Nyní se zaměřte na to, co si o sobě myslíte (za co se pokládáte). Stáváte se tím, co si myslíte (o sobě).

Musíte mít jednobodovou víru. Když se ocitnete v nesnázích, voláte Krišnu a žádáte ho o pomoc. Na Krišnu ale nepočkáte, a o pomoc žádáte jiného Boha. Bohové jsou zmateni. Všichni Bohové jsou zmateni a nikdo vám nepřijde na pomoc. Muslimové říkají: „My máme pouze jednoho Alláha, kterého žádáme o pomoc, a on pomůže.“

Když uzrajete ve své sádhaně (duchovní aktivitě), jste zralí na to vyslechnout si od světce vytoužené poznání. Během procesu poznávání sebe sama začnete znát vše. Po nabytí Sebe-poznání se veškeré další poznání rovná obilí bez zrna. S vyvstáním pocitu bytí je toto (vše) projevené Brahman. Spolu se Sebe-realizací se začne šířit všude kolem vůně Jeho vznešenosti a rozpoznání jako Boha. To vše může být vašim dosažením. Závisí to na vaší vůli a opravdovosti. Stanete se tím, čím si úpěnlivě přejete stát. To se týká jak světského, tak duchovního postavení. Vaše pravé Já je bez jakékoliv (stopy) individuality, je bez omezení. Člověk toho může dosáhnout za cenu vlastního těla. Vědomí je sebe-zářné, a nepotřebuje nějaké požehnání či projev laskavosti.

Musíte meditovat na své vědomí, znaje plně jeho ryzost a nesmírný potenciál. Ono vám může udělit cokoliv a v podstatě vše. Jste připraveni to přijmout? To, co je nekvalitní, je snadno dosažitelné, avšak to úžasně velké si žádá čas. Sebe-realizace vykvete jen z vašeho nitra. Buďte plně zaujati faktem, že vy jste To, a Bůh vás zahrne svou milostí a květy realizace. Tento předmět je tak náročný, že je stěží pochopitelný či realizovatelný. Avšak vy byste neměli přestat, dokud nedojde k realizaci. Nyní jste sim mne vyslechli a to samo si vykoná svou práci v pravý (zralý) čas.

Konec.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.