Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 44/2 – Je třeba, abyste byli To, chcete-li transcendovat iluzi

15. 12. 2015 - Aleš a Gabriela

Se zavřenýma očima vidíte temnotu neboli balkrišnu. Zpočátku hledající považoval balkrišnu za poznání, ale dosažením původu vědomí, bylo poznání spatřeno jako nevědomost. Nevědomost neznačí ani ano, ani ne. Stejně jako voda ve fata morgáně není ani suchá, ani mokrá, pouze neskutečná. Takzvané zrození je objevení se nevědomosti, a když nevědomost skončí, nazývá se to smrt. Všechna náboženství přikazují svým následovníkům, aby dobrovolně darovali peníze ve prospěch zesnulých. Toto vše jsou koncepty. Není to nic než nevědomost. Člověk musí zemřít a pochopit, na čem záleží. Musí najít samotnou pravdu. Nevědomá bytost věří a následuje to, co říkají druzí. Na oplátku zakouší radost a smutek, zisk a ztrátu. Ve skutečnosti je zde pouze konec nevědomosti. Což se dá přirovnat k lampě, která vyhasne.

Audio 44/2 – Šrí Nisargadatta Maharadž

Znalec vědomí miluje vědomí. Vědomí má také lásku k „Já“ (vědomí). Řekl jsem vám toto vše, ale jak s tím naložíte? Buďte pevní v přesvědčení, že jste vědomí. Buďte s tím, jděte po tom celou dobu a pomalu přijdete ke kořenu vědomí. Ten, kdo pozoruje kořen, ví, že je od něho oddělen. Sjednotí se s Absolutnem, které je všeobecně známo jako Parabrahman. Jde to stěží nějak označit, jelikož zde není světlo ani temnota, bdění ani spánek. Toto vše je vaše informace. Vaše jméno a forma jsou tomu pouze na překážku.

Ve vědomí je přítomna láska k „Já“ (vědomí), oddanost k „Já“ (vědomí), avšak před vědomím, to je nirguna; tam není žádná potřeba pro lásku k „Já“ (vědomí) či oddanost k „Já“ (vědomí). Vědomí vyjadřuje sebe samo ve formě Boha a Bohyně. Miluje blažený stav. Skupina mladých lidí napsala a skvěle zinscenovala divadelní hru. Zahráli v ní natolik dobře (autenticky), že byli diváci rozčíleni násilně odehranými scénami v tomto dramatu. Začali po hercích házet boty. Herci to však přijali jako poklonu. To se nazývá vědomí-blaženost.

Autor románu měl v oblibě psaní knih. Když je čtete, zaznamenáte skrytou vulgárnost v tomto gentlemanovi. Tito autoři jsou ve společnosti uznáváni, lidé rádi sledují filmy napsané podle těchto románů. Lidé vyhledávají zábavu a zdá se, že vulgárnost ignorují. Existence, vědomí a blaženost jsou pouze dočasné. Herci si v dramatech a filmech užívají role, které hrají.

Vědomí se objevilo kvůli takzvanému zrození, a to dává také vznik vesmíru. To, co umožňuje vznik vědomí, je před ním (vědomím) a je vždy přítomné. Bez vědomí není svět. Každá živá bytost je schopna mít pocit světa se světlem. Vaše individualita je příčinou neštěstí.

Se zavřenýma očima vidíte temnotu neboli balkrišnu. Zpočátku hledající považoval balkrišnu za poznání, ale dosažením původu vědomí, bylo poznání spatřeno jako nevědomost. Nevědomost neznačí ani ano, ani ne. Stejně jako voda ve fata morgáně není ani suchá, ani mokrá, pouze neskutečná. Takzvané zrození je objevení se nevědomosti, a když nevědomost skončí, nazývá se to smrt. Všechna náboženství přikazují svým následovníkům, aby dobrovolně darovali peníze ve prospěch zesnulých. Toto vše jsou koncepty. Není to nic než nevědomost. Člověk musí zemřít a pochopit, na čem záleží. Musí najít samotnou pravdu. Nevědomá bytost věří a následuje to, co říkají druzí. Na oplátku zakouší radost a smutek, zisk a ztrátu. Ve skutečnosti je zde pouze konec nevědomosti. Což se dá přirovnat k lampě, která vyhasne. Lidé však spatřují vize dle své víry. Oddaní Boha Vitaly vidí před sebou Vitalu. Další vidí vize světců podle svého výběru. Na konci svého života oddaní splynou s milovanou skupinou následovníků daného světce. Jejich oddanost jim pomáhá překonat strach během opuštění těla. Jsou plni radosti, že dosáhnou touženého cíle. To je zásluha jejich oddanosti, představivosti a víry. Co se pak stane, je ponecháno na vaší představivosti.

Říká se, že pravý oddaný žije v příbytku Boha Višnua (Vaikuntha). Avšak ve skutečnosti tomu je jinak, a je třeba, abyste zjistili skutečná fakta. Musíte si uvědomit sebe jakožto To, co je Pravda. Guru znegoval tělesnou totožnost a udělil vám zasvěcení ve smyslu – Ty jsi To (Já). Máte v oblibě své vědomí a vy jste to. Říkáte, že jste Ráma, a zapomínáte na význam slova Ráma. Nezapomeňte říkat: „Já sám jsem samotné Ráma.“

Je to Ráma ve vás, jenž ví, že On je. Nikdy nezapomeňte na své pravé Bytí jakožto Ráma. Byl to světec Kabír, který poznal své pravé Bytí, a řekl: Váš pocit Bytí není s totožností nějakého muže či ženy. Je to Bytí Rámy, Absolutna, nebo Bohyně Džagadamby.“ V Bhagavad gítě Krišna popisuje velikost samotného Vědomí a jeho vyjádření. Krišna zde zmiňuje čistě jen vaší pravou totožnost (Skutečnost). Když jste byli úplní a kompletní, Krišna byl vámi. Byli jste ve stavu, kde tu nebylo žádné pociťování sebe sama (pocit bytí). S vyvstáním tohoto pocitu bytí došlo k poklesu a vy začali trpět stavy bdění, snění, spánku, a pocity hladu a žízně. V Absolutnu není přítomna nevědomost. I takzvané poznání není nic než nevědomost, takže v Absolutnu také není přítomné. Je třeba, abyste byli To (Absolutno), chcete-li transcendovat iluzi.

Pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.