Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

8. Ten, kdo realizoval Prakrti a Purušu, se stal osvobozený (Nirupana)

24. 12. 2015 - Aleš

Když se probudíme z hlubokého spánku, tak první, co se objeví, je atomické vědomí ´já jsem´, které je v hlubokém spánku (latentně) přítomné. To je pocit ´já jsem´ před vyvstáním jakýchkoliv slov. Toto semenné vědomí (´já jsem´) je příčinou veškerého zakoušení. Okamžitě přijímá formu vesmíru. Přesto je to iluze; toto vědomí je neskutečné. Svět se objevuje s příchodem vašeho bdělého stavu. Zkušenost zmizí spolu s tím, kdo ji zakouší. Podržte si pocit bytí, tj. schopnost vědění.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 8

Čtvrtek, 19. ledna 1978

Jak čtení učení, tak jeho poslech jsou nutné. Avšak poznání, obdržené od Gurua, by mělo dokonale korespondovat s tím, co si přečtete a poslechnete z písma. ´Já jsem přesně to, co jsem slyšel a četl v písmu, a co mi řekl Guru´; to je cesta. To, co zůstává poté, kdy je ego vyhlazeno, je Pravda. Spojení s Bohem je jóga. Po tomto sjednocení se oba (já a Bůh) vytratí, a To, co vše pozoruje, je nejvyšší Já – neprojevený stav bytí (Parabrahman).

Tělo je Prakrti (příroda/substance) a ten, kdo sídlí v těle, je Puruša (Já). Ten, kdo koná a stává se připoutaný, je Prakrti, zatímco Puruša ji zná a je nečinným svědkem. Jinými slovy prána je pohyb a jeho znalcem je vědomí/džňána. Tato fáze vědomí spojená s pránou zakouší vše, co je tu k zakoušení. Obě síly nemají formu. Prakrti a Puruša nejsou oddělené. Dokud se budete pokládat za tělo, žádný klid tu nebude. Podržte si v mysli pevně to, co jste si vyslechli, kontemplujte na to a neustále rozlišujte. Ten, kdo pochopí Prakrti a Purušu, se stává osvobozený.

Bůh/Guru zakouší Sebe Sama v těle v pocitu ´já jsem´. Buďte plně přesvědčeni, že jste přesně to, co vám Guru popsal. Odevzdejte se práně; zanechte ztotožňování se s tělem. Ten, kdo zná sílu prány, je Džňánin. Meditace pokračuje po celou dobu bdění, když je energie prány pochopena a využita. Soustřeďte se na zdroj prány (šakti). Tato meditace je prováděna s touto energií. Neustálý klid je velké dovršení duchovní snahy. Jakmile jsou zapomenuty jak Prakrti, tak Puruša, pak tu je skutečný klid. Díky meditaci se postupně vytratí koncepty ´já jsem takový a onaký´. K tomu, aby byla vaše meditace úspěšná, je třeba plně věřit slovům Gurua a být vytrvalí. Soustřeďte se na energii prány. Jakmile se tato energie zastaví, vědomí se s ní stane zajedno a následuje samádhí. Poznání získané z písma musíte sami v praxi otestovat.

Když se probudíme z hlubokého spánku, tak první, co se objeví, je atomické vědomí ´já jsem´, které je v hlubokém spánku (latentně) přítomné. To je pocit ´já jsem´ před vyvstáním jakýchkoliv slov. Toto semenné vědomí (´já jsem´) je příčinou veškerého zakoušení. Okamžitě přijímá formu vesmíru. Přesto je to iluze; toto vědomí je neskutečné. Svět se objevuje s příchodem vašeho bdělého stavu. Zkušenost zmizí spolu s tím, kdo ji zakouší. Podržte si pocit bytí, tj. schopnost vědění.

Je-li prováděna operace na pacientovi, který je v narkóze (pod anestetiky), pacient necítí vůbec žádnou bolest. Jestliže zemře v tomto nevědomém stavu, je tu nějaká bolest smrti?

Zatímco posloucháte tyto promluvy, zapomenete na sebe sama a tím přestanete vnímat/pamatovat svět. Předností Gurua a oddanost ke Guruovi spočívá v tom, že díky tomu (znovu)nabudete svou pravou přirozenost. Přebýváte pak ve svém přirozeném stavu bytí, přítomném okamžiku.

 

 

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.