Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

4. Pochybovat o slovech Gurua je ten největší hřích – (Nirupany)

26. 11. 2015 - Aleš

Ten, kdo alespoň nějakou dobu rozjímal o Já, nebude potřebovat nějaká božstva či bohy; v podstatě nebude vůbec nic vyžadovat. Tato bytost neublíží ani tomu nejmenšímu tvoru. Poté, kdy realizujete svou přirozenost, nebudete prostřednictvím mysli nic požadovat. Tělo nebylo vytvořeno vámi či vašimi rodiči nebo Bohem. Bylo stvořeno spontánně.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 4

Čtvrtek, 22. prosince 1977

Váš sen je jen váš, nikdo jiný ho nemůže pozorovat. Podobně i váš svět je váš vlastní.

Fakt typu ´já nejsem oděvem, který nosím´ lze snadno přijmout. Avšak skutečnost ´já nejsem tělo´ nelze bez milosti Gurua pochopit. Guruova slova ´Já jsem ryzí vědomí´ jsou stejně tak hluboká/účinná jako samotná mantra.

Přirozenost vašeho Já se nikdy nezmění. Čím větší je pochopení, tím méně tužeb zůstává. Přirozenost Já nemá žádné touhy.

Mysl je připoutána k tělu, ale nezapomeňte, že i poté, kdy je mysl vstřebána v Já, musí být o tělo pečováno. Guruova slova odráží naši pravou přirozenost. Poté, kdy skončí naše úsilí, začne automaticky zářit pravá přirozenost.

Ten, kdo alespoň nějakou dobu rozjímal o Já, nebude potřebovat nějaká božstva či bohy; v podstatě nebude vůbec nic vyžadovat. Tato bytost neublíží ani tomu nejmenšímu tvoru. Poté, kdy realizujete svou přirozenost, nebudete prostřednictvím mysli nic požadovat. Tělo nebylo vytvořeno vámi či vašimi rodiči nebo Bohem. Bylo stvořeno spontánně.

Posvátná místa ve světě nejsou ničím ve srovnání s poznáním vaší pravé přirozenosti. Posvátná místa mají svou důležitost jedině prostřednictvím vašeho světla. Pochybovat o slovech Gurua je ten největší hřích.

Světlo, které vidíte venku, svítí skrze vaše vlastní světlo. Světlo slunce a měsíce nelze přirovnat ke světlu vašeho Já. Lidské tělo náleží lidské bytosti, ale to, co jedná v těle, není lidskou bytostí; je to vaše pravá přirozenost. Kvůli tělesnému vědomí si myslíte, že jste ten či onen/ta či ona. To však neplatí, jakmile bude Já realizováno. S jakou totožností budete umírat?

Pocit ´já jsem´ se vám malými náznaky vždy připomíná. Podržte jej a nepusťte. Toto je snadné pro někoho, kdo je znechucen vším ve světě. Poznání pocitu bytí je hnací silou všeho. Toto uvědomění si pocitu bytí je pohybem, posvátnými chodidly Gurua. Toto je semeno Paramátmanu neboli božského Já ve vašem těle, které by jinak bylo pouhou mrtvolou. Alespoň toto si připomínejte. Rozjímejte o tomto plamenu božského Já. S jeho rozpoznáním dojde k realizaci, že To Já je věčné. Vy a toto Já jste jedno a to samé. Stejně jako nezapomenete na to, že jste žena nebo muž, podobně si připomínejte: „Já jsem Brahman/Já.“ Nečelte smrti tím, že se budete pokládat za tělo. Meditace na Já je tím jediným, co nás spasí. Nepoužívejte formu těla za Já. Čas se ve vás stane neviditelný, vy se nestanete neviditelní v čase.

Vaše přesvědčení by mělo být: „Ó Guru, meditace na tvé vědomí je mojí přirozeností Já. Věřím v tuto schodu. Toto jediné je mým útočištěm/spásou.“ Toto poznání vědomí/pocitu bytí je jako šíp Brahmastra (viz. Ramajána), který po vystřelení nikdy neminul cíl. Realizovaná bytost může vypadat obyčejně, nicméně je jedinečná. Meditujte na meditujícího, ne na ostatní lidi. Být schopen si vyslechnout či přečíst toto učení o poznání Já je velmi příznivou událostí.

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.