Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

3. Plně si uvědomuji, že oddaný se nijak ode mne neliší (Nirupany)

19. 11. 2015 - Aleš

„Zde slovo odvětí slovu. Nicméně já jsem mimo jakékoliv slovo. V mé totožnosti není světlo, temnota, ani ´já´ či ´ty´. Kdo mne bude schopen rozpoznat, přebývám-li ve svém neprojeveném stavu? Poznán mohu být poté, kdy se vytratí samotný znalec. Jakmile jsou utišeny touhy, nevyvstává potřeba vycházet ven (hnát se za objekty). Jsem svědek pocitu ´bytí´ a pocitu ´ne-bytí´.“ „Já vám poskytuji poznání své pravé přirozenosti. Vnímejte to, jako kdyby se jednalo o vaši vlastní přirozenost. Díky milosti Gurua jsem realizoval poznání Já a proto se mnou velcí učenci (intelektuálové) nemohou soupeřit v argumentech. Navštěvují mne boháči, vysoce vzdělaní lidé a (duchovní) hodnostáři. Já s nimi jednám stejně, jako bych jednal s každým. Vím, jak a proč každý cítí, že ´je (existuje)´. Proto nevidím žádný rozdíl mezi velkým a malým. Nevidím žádný rozdíl mezi Bohem a oddaným. Toto bez řádného rozlišování nepochopíte.“

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 3

(Tato Nirupana je souhrn/kompilace Maharadžových výroků (o sobě), sesbíraných po určitou dobu. Tato sdělení reprezentují unikátní prohlášení osvícené osoby. Obvykle totiž Maharadž o sobě nemluvil.)

„Moji totožnost nelze slovy popsat. Pro sebe nejsem k užitku. Ostatní mne mohou shledat užitečným v závislosti na tom, jaká je jejich víra. Věčná Pravda, Parabrahman, je vždy se mnou. Zkušenost nasbíraná za 81 let je jedinou překážkou, kterou jsem poznal. Jak mohu spáchat hřích či vykonat ctnostný čin, když neznám ani toto ´já jsem´?“

„Spatřil jsem sat-čit-ánandu (existenci-vědomí-klid) v její obnažené formě; proto mluvím tak jak mluvím. Parabrahman – neprojev řídí a ovlivňuje Brahman – projev. Nehovořím tu jako osoba k osobě. Mluvím tu k ryzímu vědomí a ne k tělu (osobě XY). Protože mne posloucháte a přitom se ztotožňujete s tělesnou formou, tak toto učení nechápete.“

„Kromě toho, co mne naučil můj Guru, žádné další rady od nikoho nepřijímám. Kvůli iluzi jsem pocítil, že ´já jsem´, což zde před iluzí nebylo. Když jsem si uvědomil tuto chybu, poznal jsem, že jsem zde byl vždy, avšak bez vědomí si toho.“

„Plně si uvědomuji, že oddaný se nijak ode mne neliší. Nehovořím tu k individualitě, ale k vědomí. Přátelství mezi mnou a vámi je věčné, avšak pouze když se mnou držíte krok (zůstáváte se mnou v kontaktu). Rozdíl mezi vámi a mnou je pryč. Pocit individuality je nahrazen pocitem úplnosti/vše. Nyní se smrt stala přirozeností Boha.“

„Moje odpovědi na vaše otázky přicházejí spontánně. Nepřemýšlím o nich.“

„Mé zrození je zrozením světa. Zdrojem mé řeči (mých slov) je zlaté lůno (Hiranja Garbha), prostřednictvím něhož je vytvořen svět.“

„Zde slovo odvětí slovu. Nicméně já jsem mimo jakékoliv slovo. V mé totožnosti není světlo, temnota, ani ´já´ či ´ty´. Kdo mne bude schopen rozpoznat, přebývám-li ve svém neprojeveném stavu? Poznán mohu být poté, kdy se vytratí samotný znalec. Jakmile jsou utišeny touhy, nevyvstává potřeba vycházet ven (hnát se za objekty). Jsem svědek pocitu ´bytí´ a pocitu ´ne-bytí´.“ „Já vám poskytuji poznání své pravé přirozenosti. Vnímejte to, jako kdyby se jednalo o vaši vlastní přirozenost. Díky milosti Gurua jsem realizoval poznání Já a proto se mnou velcí učenci (intelektuálové) nemohou soupeřit v argumentech. Navštěvují mne boháči, vysoce vzdělaní lidé a (duchovní) hodnostáři. Já s nimi jednám stejně, jako bych jednal s každým. Vím, jak a proč každý cítí, že ´je (existuje)´. Proto nevidím žádný rozdíl mezi velkým a malým. Nevidím žádný rozdíl mezi Bohem a oddaným. Toto bez řádného rozlišování nepochopíte.“

„Dříve jsem byl přesvědčen, že jsem získal spoustu poznání; později jsem nabyl rovněž přesvědčení, že jsem nezískal vůbec žádné poznání. Toto vše jsou pomíjivé koncepty. Prošel jsem všelijakými jógickými zkušenostmi. Nechal jsem je však odejít, neboť v duchovních silách není ukryto vskutku nic významného. Uvědomte si, že vědomí jednak velebím, a stejně tak odsuzuji. Lidé jsou obtěžováni svými vzpomínkami. Já jsem sebe (svou totožnost) upekl a pak (ji) snědl.“

„Pocit bytí je záležitost zkušenosti, avšak já jsem před tímto a jakýmkoliv dalším zakoušením. Někteří lidé tvrdí, že mají vzpomínky z minulých životů. Já nemám ani zkušenost sama sebe.“

„Ve světě nebude možné nalézt žádnou ukázku (vzorek) mé individuality. Já jsem jen a jen celkem/úplností. Dalších sto let života by někomu, jako jsem já, bylo k ničemu. Já jsem zmizel spolu s popřením. Můj pocit bytí mi je k ničemu. Jsem bezžádostivé Parabrahman. Vy mě posloucháte, a přitom sebe považujete za tělo, proto vás toto učení mine. Můj výklad a vaše pochopení by měly být uvedeny v soulad.“

„Možná nebudete schopni snést to, co vám od nynějška budu říkat. Proto vás žádám, abyste odešli. Nemám pro sebe žádné využití. Avšak pro vás jsem dostupný kdekoliv podle vaší víry. Má forma se bude odvíjet od vaší představy. Setkáte se se mnou podle své představy.“

Následuje pár slov Maharadže předtím, než ztratil zcela svůj hlas:

„Cítím v těle bolest, ale nemám žádnou bolest z umírání. To, co bylo projeveno, nejsem ´Já´. Já jsem To, co je zde pořád a co je zde před projevem. Já nejsem vědomí; ba naopak, vědomí je pro mne mrzutost.“

 

 

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.