Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 43/3 – Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení

10. 11. 2015 - Aleš a Gabriela

Poznání ´jsem někdo´ skončí s formou. To se týká jak lidských bytostí, tak Boha. To je realita pocitu ´my´/vědomí a našeho světa. A je to pravá přirozenost. Když sem přijdou návštěvníci ze západu, řeknu jim anglicky – Brahman nemá žádnou barvu, žádný design. Neumím anglicky, pamatuji si pouze tato slova. Každá forma má barvu a design. Já jsem, já existuji – to je první vyjádření. Vědomí je forma Boha. V přírodě probíhají neustálé změny, v nových formách se objeví vědomí a ve starých formách vědomí zmizí. Když víte, že existujete, současně s tím víte, že také existuje svět. Světec jasně vidí svět mizící v něm. Všechny velké projevy se pro světce zdají být pouhými obrázky vědomí. Vše, co je zaznamenáno sluchovými smyslovými orgány, je indikátor /ukazatel našeho bytí.

Audio promluva 43 – třetí část

Šrí Nisargadatta Maharadž

Vědomí se objeví na určitou dobu, a potom zmizí. Kvůli vašemu vědomí a sebe-lásce pokračujete v hromadění všeho možného. Vaše vědomí je jako sluneční svit, ve kterém se objevuje vesmír. Vše, co se objeví, vám nedává ani tu nejmenší potuchu o bezforemném, o znalci. Pouze výjimečně někdo zná tuto pravdu. Je to toto vědomí, které naslouchá. Kvůli formě těla nazýváte někoho mužem či ženou. Všechny formy jsou časově omezené a budou zapomenuty. S meditací na vědomí budete přímo vědět, jako se zjevil vesmír z vědomí Já.

Když se všechny projevy vytratí, paměť všeho vnímaného/viděného (také) nezůstává. Podobně jako vám nezůstane pozice vedoucího/nadřízeného poté, kdy odejdete do důchodu. Bůh, Višnu, Brahma a Mahéš mají též časová omezení. Třebaže je vědomí tak velké, vědomí v každé lidské formě časem zmizí. 

Popsal jsem kvality nejvyššího vědomí. Proto pouze přijměte to věčné. Jestliže přijmete to dočasné, pak vaše forma, ať je jakkoliv slavná, bude mít konec. Bude se to časem zdát, jako byste nikdy neexistovali. To jsou fakta o existence vědomí v kterékoliv formě.

Parabrahman je vždy bezforemné a nevědomé. Prostor, svět a jeho poznání, to vše je v poli vědomí, jenž je vyjádřením Brahman. Jestliže vstoupíte do samádhí a nevyjdete, pak to bude konec vás a vašeho světa. Faktem je toto: Brahman je věčná pravda, a každý atom je jeho vyjádřením. Jak potom můžete existovat odděleni od Brahman? Jestliže je toto pravdou, pak musíme mít povědomí/znalost Brahman. Avšak přirozeností Brahman je to, že poznání každé formy končí s formou.

Vědomí není omezeno na nějakou formu. Je tu proměna každé formy do té doby, dokud forma trvá. Vědomí obsahuje zakusitele a zkušenosti. Nakonec vědomí nevědomky zmizí.

Poznání ´jsem někdo´ skončí s formou. To se týká jak lidských bytostí, tak Boha. To je realita pocitu ´my´/vědomí a našeho světa. A je to pravá přirozenost. Když sem přijdou návštěvníci ze západu, řeknu jim anglicky – Brahman nemá žádnou barvu, žádný design. Neumím anglicky, pamatuji si pouze tato slova. Každá forma má barvu a design. Já jsem, já existuji – to je první vyjádření. Vědomí je forma Boha. V přírodě probíhají neustálé změny, v nových formách se objeví vědomí a ve starých formách vědomí zmizí.

Když víte, že existujete, současně s tím víte, že také existuje svět. Světec jasně vidí svět mizící v něm. Všechny velké projevy se pro světce zdají být pouhými obrázky vědomí. Vše, co je zaznamenáno sluchovými smyslovými orgány, je indikátor /ukazatel našeho bytí.

Naše paměť totožnosti s mužem či ženou je nesprávné pochopení. Toto pochopení není oprávněné. Být Já je oprávněné, to je na místě. Naše bytí (pocit bytí) je doprovázeno stavy bdění a spánku, jež jsou časově omezené. Nemůžeme se distancovat/odloučit od těchto stavů. Tyto stavy se objeví s tělem. Může tělo existovat bez spánku a bdění? Kdo je potom mužem nebo ženou? Je třeba, abyste si to vyslechli a nenarušili svůj rodinný život.

Konec třetí části.

Pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.