Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 43/2 – Poznejte kapacitu našeho vědomí

3. 11. 2015 - Aleš a Gabriela

Vědomí je používáno hlavně ve světských záležitostech, místo aby bylo k duchovnímu využití. Stejně jako se objeví/vyroste spontánně květina, tak se objevilo toto vědomí. Ve vědomí je světlo a pohyb. Pomocí světla a rychlého pohybu tu dojde k stvoření ozdoby (viz příklad zlata a ozdob z něho). Z prostoru se objeví vzduch/vítr, z větru horko/oheň, z ohně voda, a z vody je vytvořena země, jež dává podnět k vyvstání vašeho pocitu bytí. To, co je nekonečné a neomezené, se zjevuje jako vědomí, jenž je kvalitou potravinové esence/výtažku. Všechny okolní scény jsou obsaženy ve vědomí. Vše, co vidíte kolem sebe, nemá žádnou (vlastní) existenci oddělenou od vašeho vědomí. Vám se však zdá, že vědomí je část viděného (objektu).

Audio promluva 43 – druhá část

Šrí Nisargadatta Maharadž

Bůh Ganapati je zobrazen, jak v jedné ruce drží malou věc, a v druhé sladkost. To symbolizuje, že jestliže pochopíte tuto malou věc, pak získáte tuto sladkost. Potom budete vědět, jakým způsobem malá věc obsahuje celý vesmír. Slovo ´Gana´ značí počítání. Počítání začíná s projevem vědomí, proto Ganapati označuje vědomí, náš pocit bytí.

Světec Džnanéšvar popsal Ganapatiho jako Ómkar. – tzn. počátek všeho, jak je potvrzeno ve Védách. Je to jako Já. Ganapati je jako nakreslená karikatura symbolu Óm. Tato karikatura obsahuje vše, ale jen pár lidí chápe, co symbolizuje. Pouze jen velmi málo lidí ví, co reprezentuje Ganapati v této karikatuře. Pro ostatní je to jen nakreslený obrázek/vtip.

Vědomí se náhle zjevilo samo o sobě. Ono je sebe-zářné, vědomé si sebe. Vy víte, že jste, a k tomu nepotřebujete pomoc od druhých. Nevyžadujete světlo, abyste osvětlil své vlastní bytí. Všechny vaše smyslové orgány fungují díky (přítomnosti) vědomí. Dokonce k tomu, aby tu bylo utrpení kvůli nějaké nemoci, zde musí být přítomné vědomí. Vědomí je zdrojem všech nemocí, vědomí je také doktorem, a rovněž léky potřebnými k vyléčení jakýchkoli nemocí. Protože je vědomí nutným předpokladem k pociťování jakékoliv nemoci, všechny nemoci jsou zrozeny z vědomí. Světlo vědomí má schopnost eliminovat jakoukoliv bolest. Poznejte kapacitu našeho vědomí. Náš pocit bytí je stvořen ze směsice vědomí.

Vědomí je používáno hlavně ve světských záležitostech, místo aby bylo k duchovnímu využití. Stejně jako se objeví/vyroste spontánně květina, tak se objevilo toto vědomí. Ve vědomí je světlo a pohyb. Pomocí světla a rychlého pohybu tu dojde k stvoření ozdoby (viz příklad zlata a ozdob z něho). Z prostoru se objeví vzduch/vítr, z větru horko/oheň, z ohně voda, a z vody je vytvořena země, jež dává podnět k vyvstání vašeho pocitu bytí. To, co je nekonečné a neomezené, se zjevuje jako vědomí, jenž je kvalitou potravinové esence/výtažku. Všechny okolní scény jsou obsaženy ve vědomí. Vše, co vidíte kolem sebe, nemá žádnou (vlastní) existenci oddělenou od vašeho vědomí. Vám se však zdá, že vědomí je část viděného (objektu).

Ten, kdo obdržel milost od Sadgurua, ví, že všechny tyto obklopující scény se zjevují v jeho vědomí. Světec Kabír říká: “Všichni vědí, že oceán obsahuje kapky vody, ale málokdo vidí oceán v kapce.” Světec Tukaram to popisuje svými slovy: “Vědomí o velikosti malého sezamového semínka zaplňuje tři světy.“

Můžete ukázat flíček prostoru? Vaše vědomí je jako ten (flíček). Všechna jména a formy jsou jeho vyjádřením. Vědomí však nemá žádnou vnější existenci. Pohlédněte na něj, jestliže si ho dokážete připomenout, jinak ho nechte (opusťte ho). To, co je před vědomím, toto vědomí nevědomky pozoruje. Vše, co je pozorováno, zmizí bez úsilí.

Vy jste tací, jak se projevujete v tento přítomný okamžik; ne jak jste se projevovali předtím, ani jak se budete projevovat po tomto přítomném okamžiku. Neustálá změna je skutečná přirozenost samotné existence. Avšak vědomí, kvůli kterému vše znáte, je samo o sobě časově omezené. Vědomí není věčnou pravdou.

Konec druhé části.

Pokračování.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.