Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 43/1 – Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec

27. 10. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_audio_6.jpgChudý člověk vyhraje v loterii. Neuspokojí ho šťastný život z úroků v bance. Bude se snažit své peníze investovat v podnikání, aby sumu navýšil. Naše vědomí neboli vědění nezná žádnou spokojenost. Naše přirozenost (Parabrahma) zůstává stejná, ale naše forma se průběžně mění, od dítěte k starci. Nakonec i pocit „jsem starý“ odejde. Znalec všech těchto změn zůstává stejný a nedotčený. Jen poslouchejte a pamatujte si to. Jedině když potkáte znalce vědomí, můžete realizovat své „Já“ bez potíží. Toto je neduální, neměnný stav Parabrahman. Běžně zakoušíte to, co podstupuje změnu, ale váš pravý stav je neměnný a úplný. To, co skutečně jsme, se nikdy nemění. To je neměnné, bezforemné „my“.

Audio promluva 43 – První část

Šrí Nisargadatta Maharadž

Od dětství po stáří se člověk neustále mění. V každé fázi života člověk o sobě říká: „Jsem tímto. Jsem tamtím.“ A chce, aby tato změna zůstala napořád. Ale ono se to během času mění. S plynoucím časem ubývá nejen forma, ale také síla, paměť, inteligence, každá kvalita a schopnost člověka. Musíte si to pouze vyslechnout a zapamatovat. Není třeba s tím nic dalšího dělat. Během různých fází života jste se zajímali o různé věci. Se změnou ve vás se také měnily vaše zájmy. Nyní tělo zestárlo a zesláblo, a říkáte, že jste staří. Tak jako zralé ovoce či květina odpadne, vaše vědění také zmizí nebo se vytratí bez vaší pomoci. Pamatujte si toto – vše, co znáte, jednou zmizí a to, co je před poznáním a co nelze znát, je věčné. Toto věčné je prosté všech protikladů. Dokonce i pocit bytí je tam nepřítomen.

Buďte obeznámeni se všemi těmito fakty. Tomuto „Vy“ se familiárně říká Átmarám, Parabrahman. Toto byl váš stav před objevením se bytí. To, co je poznáno, je známo pouze tomuto principu. Váš jazyk je bez chuti, tudíž může správně posoudit chuť jakýchkoliv poživatin. Potažený jazyk nedokáže ochutnávat správně. Čistý jazyk ochutnává snadno. Pravidelně piji vodu, abych udržoval svůj jazyk čistý. Podobně Paramátman zná vše, nic ho nemůže pokrýt. Vše co je poznáno, zmizí. Paramátman je oproštěné od všeho a úplné. Naše touhy však nemají konce. Ať děláme cokoliv, není v tom úplnost a spokojenost. Cokoliv považujeme za užitečné, to vše chceme.

Chudý člověk vyhraje v loterii. Neuspokojí ho šťastný život z úroků v bance. Bude se snažit své peníze investovat v podnikání, aby sumu navýšil. Naše vědomí neboli vědění nezná žádnou spokojenost. Naše přirozenost (Parabrahma) zůstává stejná, ale naše forma se průběžně mění, od dítěte k starci. Nakonec i pocit „jsem starý“ odejde. Znalec všech těchto změn zůstává stejný a nedotčený. Jen poslouchejte a pamatujte si to. Jedině když potkáte znalce vědomí, můžete realizovat své „Já“ bez potíží. Toto je neduální, neměnný stav Parabrahman. Běžně zakoušíte to, co podstupuje změnu, ale váš pravý stav je neměnný a úplný. To, co skutečně jsme, se nikdy nemění. To je neměnné, bezforemné „my“. Ten, kdo je v tomto stavu, se nazývá Satguru. Je znalcem. Je usazen v „Já“. Vše poznané má svůj začátek v určitou dobu a svůj konec. Nakonec vše poznané zmizí a nic, co má být poznáno, nezůstane. Když vědění zmizí, noc nezůstane. Takovéto poslouchání světce je dostačující a vy máte realizaci svého „Já“ bez podstupování jakýchkoliv těžkostí. Nevím, proč světci říkají, že realizace je velmi vzácná. Když opravdový žák naslouchá (učení), tak ho to zasáhne a vyzve, aby se stal tím, čím skutečně je. Uvědomí si sebe jako ryzího, bezforemného a bez atributů. Pro druhé je jedinou překážkou vlastní držení se falešné totožnosti.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.