Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 42/2 - Celý vesmír je vaším tělem

20. 10. 2015 - Aleš a Gabriela

Vaše vědomí je semínkem světa. Je semínkem Brahman. To značí, že vědomí má potenci stát se Brahman. Máte klíč, abyste realizovali Brahman. Použijte ho. Opravdový žák ví, že on je díky svému vědomí. Začne vstřebávat své vědomí. To znamená, že medituje na svou pravou formu, vědomí. Já musí mít poznání o Sobě. Vskutku, neznamená to stát se Já, ale realizovat Jej. Spolu s vaším přesvědčením o Já přichází spontánně podpora. Pomáhali nějakým způsobem rodiče během devíti měsíců před narozením? Je to vědomí, které miluje sebe samo a koná vše potřebné. Dokonce i malý mravenec kousne, stojí-li mu něco v cestě. Vaše vědomí je ohromné a zázračné.

Promluva číslo 42 k výročí odchodu z těla Šrí Bhausaheba Maharadže – 2. část
14. 2. 1975

Znám světce zvaného Satam Maharadž. Před tím, než se setkal se svým Guruem, pracoval v obchodě s lihovinami v Bombaji. Potkal se s Guruem a 12 let o něm nikdo nic neslyšel. Poté byl spatřen na místě Savantwadi poblíž Góji. Zde jej potkal jeho známý a zavolal na něj jménem Šankar, což bylo jeho původní jméno. Satam Maharadž odvětil: "Kde je Šankar? Kdo je Šankar?" Ztratil své jméno a formu.
Lidé studují a zkoumají všelijaké věci. Avšak neprošetří svůj vlastí původ, proč a jak jsou zde. Nikdo vás nestvořil. Nikdo nestvořil kytky a ovoce, stejně jako nikdo nestvořil vás. Je to vaše vědomí, které je sebe-zářné a má veškerou potenci. Stvoření se děje kvůli němu. Naše pozornost, která byla dříve extrovertní (zaměřená ven), se díky Satguruovi obrátila dovnitř (stala se introvertní). Tímto se vědomí stalo čiré a svaté. Poté nabylo schopnost poznat tajemství vzniku vesmíru s jeho jmény a formami. Každá lidská bytost ve světě zakouší své bytí a chce žít. Aby lidstvo žilo šťastně, vyvinulo si svět (podle svého). Objevilo se mnoho forem, avšak je to jedno vědomí. Máte za to, že vaše tělo je tím, kdo se ze všeho těší. Ne, je to vaše vědomí. Ten, kdo zná toto vědomí, je považován za Boha a všechny chrámy se staví pro něho. V boji o přežití narůstají potřeby lidstva. Před takzvaným zrozením jste byli nekoneční a neomezení a totéž realizujte na základě plné víry v Gurua. Guru je vaše vědomí, díky němuž se dějí všechny činnosti. Každým dnem se rodí a umírá nespočet živých bytostí. Ale vědomí nemá žádnou smrt. To jen formy se objevují a zanikají. Poté, co jste se objevili ve formě, jste procházeli neustálými změnami – od dětství k mládí až po stáří. Avšak vědomí neboli sebeláska, jež je vyjádřením Paramátman, je neměnná. Zrození značí vyvstání stavu bdění a spánku. A kvůli svému bytí se považujete za muže či ženu. Všechny formy se objevují ve vašem vědomí. Vědomí je čiré a nesmrtelné. Co si z našeho setkání odnesete? Rozviňte přesvědčení, že ať už tělo je či není, Já neumírám. Když mi můj Guru řekl, že neumřu, bylo to pro mně naprosto jisté (přesvědčující). Plně jsem svému Guruovi uvěřil. Lidé kvůli strachu ze smrti vybídli opravdové žáky, kteří přebývali v Gurových slovech, k tomu, aby určili čas svého odchodu (ze světa). Takovéto případy jogínů a rišiů jsou známé. Bez adekvátního důvodu lidé cítí, že se blíží konec, a tento strach ze smrti je ničí. Opravdový žák Gurua je bez strachu a nesmrtelný. Stejně jako se slova rozplynou v prostoru, výdech se rozpustí ve vzduchu, tak vědomí pravého žáka splyne s Paramátman. S vírou se vaše individualita (ego) rozpustí a vy již nabudete stísněni v malém těle. Jakožto světec budete jako prostor, nekoneční a neomezení. Když nasloucháte svému Guruovi či zpíváte bhadžany sepsané světcem, je důležitý význam těchto slov. Vy však nikdy netoužíte uvědomit si ho. Se zavřenýma očima můžete sebe zakusit nikoli jako omezeného, ale neomezeného, rozlehlého. Celý vesmír je vaším tělem. Kapka vody v jezeře nezůstane kapkou, ale je celým jezerem. Když je vám řečeno "Toto je krysa a toto je had.", tak na to nezapomenete. Podobně si připomínejte, že vaše vědomí je Bůh. Vaše vědomí je semínkem světa. Je semínkem Brahman. To značí, že vědomí má potenci stát se Brahman. Máte klíč, abyste realizovali Brahman. Použijte ho. Opravdový žák ví, že on je díky svému vědomí. Začne vstřebávat své vědomí. To znamená, že medituje na svou pravou formu, vědomí. Já musí mít poznání o Sobě. Vskutku, neznamená to stát se Já, ale realizovat Jej. Spolu s vaším přesvědčením o Já přichází spontánně podpora. Pomáhali nějakým způsobem rodiče během devíti měsíců před narozením? Je to vědomí, které miluje sebe samo a koná vše potřebné. Dokonce i malý mravenec kousne, stojí-li mu něco v cestě. Vaše vědomí je ohromné a zázračné. Máte schopnost vidět a poznávat díky přítomnosti Paramátman ve vás. Je to Paramátman, které vše dělá, a nikoli vy. První věc, která je zaznamenána, je "jáství". Je třeba se držet tohoto vědomí. Pokračujte ve svých každodenních činnostech, ale nikdy nezapomínejte na Boha uvnitř sebe. I realizovaná bytost vykonává svou práci. Realizace neznamená ukončení vašich každodenních činností. Svět pokračuje se všemi těmito činnostmi. Neustanou kvůli vaší realizaci. Pouze nevědomost svádí lidi na scestí. Vaše tělo obsahuje pět elementů – země, voda, oheň, vzduch a prostor. Vědomí bylo zodpovědné za váš růst. Samotná mrtvola neroste. Co se míní tím Bohem? Je to To (Bůh) uvnitř vás.
Bhagaván Šrí Krišna říká: " Já jsem v každém." Vaše vědomí je Krišna ve vás. Vědomí je Bhagaván. Přebýváte v celém prostoru, jste něco jako prostor, který znáte. Je prostor před prostorem nebo za ním? Nelze to říct. Přirovnáními nelze Brahman popsat. Rozsáhlost Brahman může být popsána jako prostor. Vyřčené slovo je kvalitou prostoru, ale kdo je znalcem slova? Je to vědomí. Ponechte na chvilku stranou sebe jakožto tělo a svou totožnost s mužem či ženou a řekněte, co jste? Co odpovíte? Jste Puruša neboli záplava světla. Jste si sebe vědomi díky svému vědomí a toto vědomí si žádáte, chcete existovat. Světec Satam Maharadž potkal příbuzného na smrtelné posteli a ujistil ho slovy: "Nestrachuj se. I když nyní odcházím pryč, až se vrátím, budeš stále živ." Satam Maharadž se vrátil po dvanácti letech a příbuzný byl pořád naživu. Vědomí je všemocné a jeho správné využití je ve vašich rukách. Věci se zmaterializují, jakmile na tom vědomí trvá. To si pamatujte. Jestliže si přejete spoléhat na nějakého Boha, tak se místo toho spoléhejte na svého Satgurua a odevzdejte se mu a plně spočívejte v jeho slovech. Ta slova mají velkou sílu nejen, aby vám pomohla ve vašich světských potřebách, ale mohou vám pomoci realizovat vaše Já. Díky tomu se můžete stát sami Satguruem. Sebepoznání se projeví ve vás a vaše oddanost se poté stane neduální. Pro dnešek to stačí.

Konec druhé části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.