Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 42/1 I když svému Guruovi nerozumíte, musíte mít na paměti, že On mluví přímo k vašemu Átman, které rozumí

13. 10. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta nirupanyVy jste vědomí, které je vyjádřením Parabrahman. Vy jste důkaz toho, že Parabrahman je. Všechny světské činnosti slouží k zachování vašeho bytí. Vaše bytí samotné přijalo tělesnou formu a činnosti se dějí podle (diktátu) vašich myšlenek. Lidská forma je nejvyvinutější formou ze všech stvoření a tajemství Brahman lze poznat v této formě. Dělat jiné věci, než usilovat o poznání Já, je promarněním lidského života. Se Sebepoznáním spatřujete své Já jako nekonečné a neomezené, což ani Písma nedokáží plně popsat. Říká se, že had zvaný Šéša se snažil popsat Já, což se mu však nepodařilo.

Promluva číslo 42 k výročí odchodu z těla Šrí Bhausaheba Maharadže – 1. část
14. 2. 1975

Tento světec svým pokáním odstranil utajení ohledně Sebepoznání a obnovil pro své žáky svou vlastní velikost zvanou Parabrahman. Tehdy lidé trpěli hladem a celkově strádali. Bhausaheb Maharadž doporučil svým žákům, aby pravidelně zpívali bhadžany a na oplátku jim slíbil, že jim bude poskytovat dostatek jídla, pití a ošacení. Tím k duchovnu přilákal stále víc a víc lidí, počet jeho následovníků vzrůstal den ode dne (od jižní Indie po Bombaj). Požehnání Absolutna je vám zde nyní k dispozici a čeká jen na vaše přijetí. Úlohou Dasboadhu, který se v naší tradici čte, je shrnout to hlavní z učení. Jedná se o promluvu mezi Bohem a jeho oddaným, mezi Guruem a jeho žákem. Guruovo učení a pokyny svým žákům se dají shrnout do věty "Ty jsi Parabrahman." Dále Guru žákovi říká, že má přebývat v jeho slovech a sice – "Nejsi tělo, ale vědomí, které kontroluje svět." Neměli jste sebemenší poznání o tom, že jste muž či žena, ale bylo vám to řečeno a vy jste to přijali. Takto to bude pokračovat až do vaší smrti. Kvůli vaší nevědomosti jste přijali vše jako např. koncept zrození a smrti. Byli vám ukázáni rodiče, které jste vzali za své. Do svých dvou, tří let jste o ničem nevěděli. V této nevědomosti jste byli bezmocní, a museli jste akceptovat vše, co vám bylo řečeno. Je zde potřeba po Sebepoznání, protože jste chyceni ve víru tělesné totožnosti. Tonoucí se stébla chytá, jen aby se zachránil. Avšak veškerá podpora (připoutanost) musí být zahozena. Kvůli nevědomosti a bezmocnosti přijalo projevené vědomí klam za pravdu. Rodiče a ostatní posilují vaší nevědomost. A výsledkem je boj a žal ve vašem životě. Světci díky velkému pokání dosáhli Absolutno a předali tento benefit těm, kdo se jim odevzdali. Mnohé osvobodili a z některých učinili světce, jakými byli oni sami. Ti, kdo se odevzdali světci, musí přijmout Guruova slova a přebývat v nich. Poté není zapotřebí provádět těžkou duchovní sádhanu (praxi). Jediné, co je zapotřebí, je úplná víra v Gurua. Guru učinil svým žákům největší službu. I když svému Guruovi nerozumíte, musíte mít na paměti, že On mluví přímo k vašemu Átman, které rozumí. Váš vzestup je jistý. Dám vám příklad – díky změně podnebního klima se pacient uzdraví, aniž by k tomu užíval léky. Podobně díky společenství světce a nasloucháním jeho učení nevědomost zanikne bez úsilí. Prospívá vám to, aniž byste o tom věděli. Vaše Já neboli Parabrahman je takové, že jej nemůžete ani podržet, ani opustit. Vy jste vědomí, které je vyjádřením Parabrahman. Vy jste důkaz toho, že Parabrahman je. Všechny světské činnosti slouží k zachování vašeho bytí. Vaše bytí samotné přijalo tělesnou formu a činnosti se dějí podle (diktátu) vašich myšlenek. Lidská forma je nejvyvinutější formou ze všech stvoření a tajemství Brahman lze poznat v této formě. Dělat jiné věci, než usilovat o poznání Já, je promarněním lidského života. Se Sebepoznáním spatřujete své Já jako nekonečné a neomezené, což ani Písma nedokáží plně popsat. Říká se, že had zvaný Šéša se snažil popsat Já, což se mu však nepodařilo. Během tohoto procesu se jeho jazyk rozdvojil. Je to vědomí, jež je odpovědné za celou tuto promluvu. Vědomí vyvstalo nevědomky. Je sebe-zářné a božské. Vaše vědomí je Bohem a neexistuje zde jiný Bůh krom tohoto vědomí. Čeho lze dosáhnout uctíváním Boha? To, že se stanete Bohem. Ten, kdo poznal Já, se v tomto světě nazývá Mahátma (Velká duše). Všechny chrámy ve světě se staví za tím účelem, aby se zde uctívali tito znalci Já. Oni se odevzdali Satguruovi a stali se Jím. Tito světci žijí s veškerou sílou a pravomocí (autoritou) jakožto Satguru. Dosáhli této posvátné a neměnné úrovně. Bůh nemá tělo a neví, že je. Vy jste také byli v tomto stavu. Když vy, jakožto bezforemní, jste se objevili ve formě, bylo vám řečeno, že jste se narodili. Poté, co jste to přijali, měli jste formu. Vaše problémy, nesnáze a strach den za dnem rostou, čímž pozbýváte svou úplnost. Ti, kdo se odevzdali Satguruovi, znovu nabývají své Sebepoznání. Pro ostatní se stávají Bohem. Znalci Já jsou uctíváni; chrámy jsou stavěny pro ty, jež slouží lidstvu, ničí zlo a zbavují lidi strachu a činí je šťastnými. Stavby chrámů jsou zde na základě rozpoznání těchto božích bytostí, kteří žijí nesobecky, slouží a pomáhají druhým. Neschopnost někoho číst a psát mu nemůže zabránit v cestě za poznáním Já.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.