Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 40/2 Považovat se za tělo je známkou nemoci

29. 9. 2015 - Aleš a Gabriela

Světec Tukaram řekl bohu následující: „Přestože jsem větší než ty, uctívám tě.“ Vaše oddanost a zpěv bhadžanů vás činí vyššími než je bůh. Opravdový žák nakonec realizuje svou věčnou a neomezenou přirozenost. Jaký je stav mezi bohem a oddaným? Oddaný říká bohu: „Stal ses mým vědomím. Pokud ve mně nejsi, neuvědomuji si svou samotnou existenci. Za nepřítomnosti boha neboli vědomí v nás je toto tělo nic než mrtvola. Dokonce i když pochopím, že nejsem toto tělo, lze jej přirovnat k mrtvole, není tomu tak? Když jsem měl za to, že jsem tímto tělem, byl to velmi pyšný postoj. Tato mrtvola je ve světě činná, díky tomu, že vy, což značí bůh, to dělá. Vím, že jsem, jen kvůli tobě, bez tebe by bylo mé bytí zcela nepřítomné.“ Oddaný je naprosto odkázán na Boha nebo Gurua. Guru sám vše činí, neboli umožňuje, aby se věci děly. Pochopte to sami pro sebe. Není potřeba to opakovat. Nehýbu se, veškerý pohyb je pohybem Guruových chodidel. Jste-li zaneprázdněni (zaměstnáni), vzpomeňte si na toto vše, pak se osvobodíte. Meditujte na to před usnutím. Ve spánku se věci dějí dle toho, jak na ně naléháte. To, nad čím rozjímáte nebo meditujete před usnutím, přejde ve skutečnost. Připomínejte si to. Jsem naživu a vím to; toto vše je důsledek pohybu Guruových chodidel.

2. část audio nahrávky č. 40

Šrí Nisargadatta Maharadž

Pod tělesným pocitem se míní být muž nebo žena. Být tělo je nemoc. Rozpuštění tělesné totožnosti značí být duchovně zdravý. Být mužem nebo ženou je možné, jedině pokud máte tělo. Co jste ale před tím, než máte tělo, nebo poté, co tělo odejde? Jste mužem či ženou? Opakuji to znovu, abyste nikdy nezapomněli, že považovat se za tělo je známkou nemoci. Se skoncováním tělesné totožnosti transcendujete smrt. Představa strachu ze smrti se vás nedotkne. Kdo poslouchá to, co bylo nyní řečeno? Je to vaše vědomí. Získává svou vlastní informaci. Váš rodinný život není nic než vaše pouhá zábava.

Ve vašem životě neexistuje zisk ani ztráta. Jakmile opustíte tělesnou totožnost, jste bezúhonné, pravé „Já“. Pak je váš stav podobný „stavu“, než jste měli tělo. Zůstává pouze láska. Vše, co máte či nemáte rádi, je zde kvůli vaší totožnosti s tělem a myslí. Jakmile jste vědomím, pocit ztráty či zisku odejde. Když jste tělo, snažíte se uchránit dokonce i bezcenné věci. S vaší pravou oddaností ke svému Satguruovi vám bude i mája (iluze) nápomocná. Všechny vaše pochybnosti jsou jako žádosti. Slova Satgurua zabíjejí žádost či pochybnost. Jakmile je žák zbaven pochybností, stává se tím, kdo odstranil pochybnost. I po osvobození se od všech pochybností je žák, který je nyní Světcem, pln oddanosti a zpívá oddané písně.

Světec Tukaram řekl bohu následující: „Přestože jsem větší než ty, uctívám tě.“ Vaše oddanost a zpěv bhadžanů vás činí vyššími než je bůh. Opravdový žák nakonec realizuje svou věčnou a neomezenou přirozenost. Jaký je stav mezi bohem a oddaným? Oddaný říká bohu: „Stal ses mým vědomím. Pokud ve mně nejsi, neuvědomuji si svou samotnou existenci. Za nepřítomnosti boha neboli vědomí v nás je toto tělo nic než mrtvola. Dokonce i když pochopím, že nejsem toto tělo, lze jej přirovnat k mrtvole, není tomu tak? Když jsem měl za to, že jsem tímto tělem, byl to velmi pyšný postoj. Tato mrtvola je ve světě činná, díky tomu, že vy, což značí bůh, to dělá. Vím, že jsem, jen kvůli tobě, bez tebe by bylo mé bytí zcela nepřítomné.“

Oddaný je naprosto odkázán na Boha nebo Gurua. Guru sám vše činí, neboli umožňuje, aby se věci děly. Pochopte to sami pro sebe. Není potřeba to opakovat. Nehýbu se, veškerý pohyb je pohybem Guruových chodidel. Jste-li zaneprázdněni (zaměstnáni), vzpomeňte si na toto vše, pak se osvobodíte. Meditujte na to před usnutím. Ve spánku se věci dějí dle toho, jak na ně naléháte. To, nad čím rozjímáte nebo meditujete před usnutím, přejde ve skutečnost. Připomínejte si to. Jsem naživu a vím to; toto vše je důsledek pohybu Guruových chodidel.

 

Světec Tukaram také říkal: „Když mluvím, jsou to slova boha Vittaly.“ Nyní na něj nezapomenu a on nemůže zapomenout na mne, vše je jedno vědomí. Podobně světec Eknath řekl: „Vše náleží mému Satguruovi. Nic nepatří mně. Dokonce i můj životní dech je Jeho. Nemám nic, co bych sám řekl. Vím, že jsem, a to kvůli svému Guruovi. Neexistuje nic jakožto mé vlastní. Dokonce ani mé jáství. Zpěvem a tancem pronášejíce jméno Boha Hari byli tito oddaní transformováni do Boha Hariho. Kvůli Guruovi jsou zde Védy a Písma a dochází k jejich naslouchání. Nemám svá vlastní slova. Všechna jsou Tvá.“

Když se ráno probudíme, na krátkou chvilku je zde beztělesný blažený stav. Pak si začnete uvědomovat tělo. To, o čem jsme doposud přemítali, bylo vědomí, jež je oddané Satguruovi. Připomínejte si to, co bylo řečeno a meditujte na to. K meditaci potřebujeme něco, na co bychom meditovali. S Guruovou milostí meditujete sami. Meditující, to, na co je meditováno, a samotná meditace se stanou jedním. Když tu není jáství, není tu svět. Naše jáství „počne“ dítě zvané svět.

Guruovo probuzení je mým probuzením. Probouzím se do ne-duality. Když se probudíte, dozvím se, že jsem vzhůru. V hlubokém spánku dává falešné probuzení vzniknout snovému světu. Falešné bytí přivádí snový svět. Naslouchejte a meditujte. Milujete své příbuzné a svůj majetek. Poznejte, co to je a jak to je. Zpíváme bhadžany, ale činíme tak vědomě. Víme, že jsme před Bohem. Když tu nebyl prostor, byl jsem Absolutno. Jestliže nejsme, kdo rozpozná Boha? Jaká by měla být naše forma a vztah k Bohu? Dotýká-li se boží koruna nebe, považujeme ji za formu pro Boha, avšak pozorovatel je ve skutečnosti bezforemný. Pomocí uctívání se můžete stát božskými, to je jisté.

Konec 2. části a závěr přednášky 40

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.