Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 40/1 Je nutné, abyste byli vědomím

22. 9. 2015 - Aleš a Gabriela

Je zcela nutné potkat znalce vědomí, a obeznámit se s Ním. Pamatujte na to, že on je znalec vědomí. Je nutné následovat slova svého Gurua slovo od slova. On říká: „Vy jste vědomí, a vy musíte být tím.“ Vy nejste tělo a mysl. Jste pouze vědomí. S tímto přesvědčením máte podporu svého Sadgurua. Sadguru nebude podporovat vaše ztotožnění s tělem a myslí, ale on je s vaše vědomí. Pamatujte na to. Váš Sadguru je před tímto vědomím; vy víte, že ´vy jste´, a to díky Sadguruovi. Když budete následovat svého Gurua, ztratíte svou identitu, a tudíž nezůstane žádná individualita.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Audio 40 - 1. část Je nutné, abyste byli vědomím
Šrí Nisargadatta Maharadž

 

Láska a oddanost ke Guruovi zvyšuje vaši ryzost pro realizaci Já. Světec Eknath popisuje svého Gurua Swami Džanardana. Pro Eknatha byl jeho Sadguru samotné Brahman. Říká se, že pravý žák nemá sebemenší pochybnost o tom, že jeho Guru je Paramátman. Tento žák je způsobilý k obdržení věčné Pravdy bez velkého úsilí.

Víme, že jsme. Zde to označujeme jako ´poznání my jsme´. Máme tento dotek vědomí. ´My´ značí vědomí. Vědomí má dotyk vědomí. Vědomí se nám objevilo nevědomky. Vědomí je to samé jako Pán Šiva. V jazyce maráthi Šiva také znamená ´dotyk´.

Slovo Namana značí ´na´ - ´ne/zápor´ a ´mana´ - mysl.  Individuální duše, která přejde v ne-myšlení, ví, co je ´boží´ život. Namana také značí ´odevzdat se´. Když realizujete Boha, vaše mysl zmizí. Žák se odevzdá svému Guruovi. Guru je uctíván jako Bůh. Během toho žák přejde do stavu ne-myšlení. Opravdový žák ví, že je naživu díky existenci Sadgurua, jenž je uvnitř něho. Proto se jedná o vnitřní uctívání. Duchovní hledající ví, že jeho Sadguru je v něm přítomen jako jeho pravá podstata bytí.

Vědomí je Bůh Šiva. V tomto pravém poznání žáci pozbývají svou individualitu (ego). Každý hledající něco (někoho) uctívá, avšak pravým uctíváním je to, kdy se uctívá znalec vědomí. Znalcem vědomí je Sadguru. Vědomí zná vědomí, ale nezná princip, jenž je před vědomím. Pouze ve stavu ´nemyšlení´ vědomí zná princip, který je před ním (vědomím). Vědomí potom pozná Sadgurua.  

Ne-myšlení tu je i během doby, kdy je žák plně probuzen (bdělý). Potom se jedná o pravou/skutečnou realizaci. To je realizace znalce vědomí. Vědomí není omezené na individuality. Je neomezené, nesmírné. Obsahuje 5 elementů, 3 kvality, vesmírnou substanci (Prakrti/Šakti) a vesmírného ducha (Puruša/Šiva). Od vás se zde chce naprosté zaujetí konečným cílem. Kdo toho však bude schopný? Ten, kdo má jednobodový zájem. Existuje tisíce duchovních hledajících. Avšak toho, kdo se zajímá pouze o Já, lze stěží nalézt.

Je zcela nutné potkat znalce vědomí, a obeznámit se s Ním. Pamatujte na to, že on je znalec vědomí. Je nutné následovat slova svého Gurua slovo od slova. On říká: „Vy jste vědomí, a vy musíte být tím.“ Vy nejste tělo a mysl. Jste pouze vědomí. S tímto přesvědčením máte podporu svého Sadgurua. Sadguru nebude podporovat vaše ztotožnění s tělem a myslí, ale on je s vaše vědomí. Pamatujte na to.

Váš Sadguru je před tímto vědomím; vy víte, že ´vy jste´, a to díky Sadguruovi.

Světec Eknath popisuje svého Sadgurua. Sděluje nám, jaký je jeho Sadguru Šrí Džanardan. Když budete následovat svého Gurua, ztratíte svou identitu, a tudíž nezůstane žádná individualita. S tímto poznáním získáte Božství – stav Šivy. Šiva je neohraničený, vědomí je nekonečné. Nejste-li si vědomi, nemůžete vidět prostor. To znamená, že vaše vědomí je před prostorem.

Vaše vědomí značí váš pocit bytí, který také nazýváme poznáním ´vy jste´. Jestliže je toto poznání nepřítomné, není tu nic. Vědomí je bezforemné a proto volné. Proto nemá žádné omezení. Tudíž to, co je před prostorem (vědomí), je neomezené. Vědomí je tedy neomezené. Kvůli vědomí zpíváte oddané písně. Vědomí není individuální, není to tělo a jeho chování. Vidíme světce, jak zpívá ve chvále Boha, avšak jeho nesvazuje nepochopení, a to ani to nejnepatrnější. Protože není nikdy tělem, je nad dělení na muže a ženy, nad dělení na tebe a mne. Využívá své vědomí k tomu, aby jednal ve světě.

Džnánin (realizovaná bytost) pozbyl svou formu (totožnost s tělem a myslí). To se pro něho stalo zcela jasné. Třebaže se projevuje v těle, je beztělesný a tudíž se ho netýká ani narození, ani smrt. Strach ze smrti či z opětovného narození tu je kvůli tělesné totožnosti. Jen to, co je omezené, podléhá smrti, nikoliv však neomezené. Vědomí je neomezené, tudíž zde není ani smrt, ani strach ze smrti. My nemáme ani narození, ani smrt. To je fakt. Nic na tomto faktu nezmění (je jedno), zda-li to víme či nikoliv. Avšak prostřednictvím pravého poznání adept může překonat strach, jenž se pojí se smrtí.

Světec je mimo všechny pochybnosti. Do prostoru uniká veškerý smog, plyny a vůně, ale na prostoru tím nevznikají žádné skvrny. Pravý žák si uvědomuje, že není tělo a mysl, ale nepřestává následovat svého Gurua a zpívat oddané zpěvy. Myslíte si, že to je známka nevědomosti, když se realizovaná bytost méně zaobírá tělem a myslí a věcmi s tím spojenými? Jeho pravidelný zpěv bhadžánů není prováděn za účelem získání pohodlného života a Guruova požehnání.

S realizací Boha se z žáka stává světec, neboť pozbyl svou formu a jméno. Přesto stále pokračuje v každodenním zpíváním bhadžánů. Pamatujte na to. Získal poznání a uvědomil si To. Kým On je ví jen On. Tento popis nesedí na druhé. Je tu někdo, kdo je dosud naživu a nemá strach ze smrti? Dokonce i Bůh smrti se může bát umřít, ale pravý oddaný Gurua je bez smrti.

Oddaný se drží chodidel svého Gurua a nikdy nepustí toto pevné uchopení. Spojil se se svým Guruem v naprostém odevzdání se. Guruova chodidla značí, že žákovo vědomí je ryzí Bytí. Ten, kdo se stane žákem je zcela oddán Guruovi. Ani na okamžik neztratí zření vědomí. Pohyb chodidel naznačuje pohyb a Guruova chodidla značí vědomí žáka. Říká se, že když realizujete své Já jednou, všechny vaše hříchy se rázem vypaří a vaše budoucnost je zbavena problémů. Vaše vědomí jsou chodidla Gurua. Toto vědomí spatřilo Gurua a uslyšelo jeho slova. Je nutné, abyste byli vědomím.

I kdyby se mé tělo přiblížilo k svému konci, nikdy nepřestanu se svou meditací na vědomí. Opakujte neustále Džaj Guru. Tato dokonalá víra a oddanost vede k absolutnímu stavu. Připomínat si každé slovo Gurua je tou největší oddaností.

Mé vědomí jsou chodidla mého Sadgurua a jejich pohyb značí všechny mé činnosti – světské i duchovní. Když zpívám oddané písně, je to služba mému Sadguruovi. Všechny mé činnosti včetně těch pro mou rodinu jsou službou mému Sadguruovi.

Dotek ´já jsem´je Bůh Šiva a já vidím Boha, aniž bych k tomu použil intelekt a (fyzické) oči.

 

Konec 1. části přednášky 40

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.