Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 39/2 – Zakoušeli jste štěstí a neštěstí před vznikem tohoto těla?

15. 9. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgSnažte si připomenout aspoň jeden prožitek smrti. Světec Tukaram řekl, že spatřil smrt. To je správně, protože Tukaram spatřil smrt tohoto konceptu (ega). Světec Tukaram skoncoval s používáním svého intelektu. Tento koncept skončil. Zdá se, že poznal tu smrt, která nemá žádné zrození a žádný konec. Byla to smrt konceptu, to je význam Tukaramova prohlášení, že viděl smrt. Ve vašem případě, vy si ani nevzpomínáte, že jste byli kdy narozeni, ani že jste kdy umřeli. Átman neboli „Já“ se také nazývá Paramátman. Říká se, že Átman nezná žádné štěstí či neštěstí. Je potom Paramátman šťastné či nešťastné? Ačkoli Átman neboli Parámátman nezná žádné štěstí či neštěstí, vy zakoušíte ve svém životě spoustu šťastných a nešťastných stavů. Není tomu tak? Zakoušeli jste štěstí a neštěstí před vznikem tohoto těla?

Audio 39 – druhá část

Snažte si připomenout aspoň jeden prožitek smrti. Světec Tukaram řekl, že spatřil smrt. To je správně, protože Tukaram spatřil smrt tohoto konceptu (ega). Světec Tukaram skoncoval s používáním svého intelektu. Tento koncept skončil. Zdá se, že poznal tu smrt, která nemá žádné zrození a žádný konec. Byla to smrt konceptu, to je význam Tukaramova prohlášení, že viděl smrt. Ve vašem případě, vy si ani nevzpomínáte, že jste byli kdy narozeni, ani že jste kdy umřeli.

Átman neboli „Já“ se také nazývá Paramátman. Říká se, že Átman nezná žádné štěstí či neštěstí. Je potom Paramátman šťastné či nešťastné? Ačkoli Átman neboli Parámátman nezná žádné štěstí či neštěstí, vy zakoušíte ve svém životě spoustu šťastných a nešťastných stavů. Není tomu tak? Zakoušeli jste štěstí a neštěstí před vznikem tohoto těla?

Paramátnan nezakouší štěstí a neštěstí. Byla to však vaše zkušenost před tímto tělem? Musíte se naučit rozlišovat. Duchovnost nevyžaduje obrovské úsilí. Guru vám řekne svou zkušenost a vy ji musíte učinit svou zkušeností. Nyní jste si vyslechli o Átman, Paramátman; Mahádévi neboli bohyně je také taková. Nyní jste si vědomi její kvality. Jestlipak se to liší od toho, co jste si o ní před tím doslechli?

Nyní musíte přemýšlet. Co jste věděli o sobě před tím, než jste si cokoliv vyslechli od druhých? Átman nezná žádné štěstí či neštěstí. Zakoušeli jste nějaké štěstí či neštěstí před vaším takzvaným zrozením? Následovníci Krišnamurtiho se ho zeptali: „Jaký je tento svět?“ a on odpověděl: „Je jako palčivé horko.“ Vaším problémem je to, že nemáte dostatek oddanosti a lásky ke svému Satguruovi a nemáte pevnou víru v Jeho slova.

Popravdě řečeno, vědomí v každém žákovi není nic než pohyb Guruovych chodidel. Vědomí se jeví být tak malé, ale ono zaplňuje celý vesmír. Žebrák se stal ve snu králem. Celý snový svět byl výtvorem jeho vědomí. Tento svět nepřišel z vnějšku, ale vše bylo ve vědomí. Vědomí je plné a bohaté. Avšak kvůli tělesné totožnosti tu je všude jen neúspěch a utrpení. Jestliže máte plnou víru ve slova Satgurua, pak vaše vědomí je spatřováno jako chodidla Satgurua. Nesmíte považovat svého Satgurua za individualitu. Pak budete vidět své „Já“ jako úplný projev. Poznáte své vědomí jakožto projev svého Satgurua.

Písma vycházejí ze Satgurua, který je plný všeho. Existuje zde mnoho náboženských textů, které čtete, ale ignorujete pravý význam, který je v nich obsažen. Věříte tomu, co slyšíte od druhých lidí a to je pro vás pravdou. Písma vám dávají informaci o Átman, Paramátnam, Parabrahman. Musíte si připomínat, že tyto všechny informace (Písem) jsou vaše vlastní informace. Život, který jste dosud žili, je založen na tom, co jste si vyslechli od druhých a co je řečeno v knihách. Později poznáte to, co je v Písmech (která říkají, že Parabrahman nemá žádné zrození, smrt, radost ani bolest) jako pravdu. Nebylo to, co Písma říkají, vaší zkušeností, než tu bylo toto tělo? Pravda se týká všech jednotně. To, co ukazuje rozdíly, je nepravdou. Četli jste velké knihy jako je Dasboadh, Eknath, Džnanéswari – a zde získáte svou vlastní informaci o Sobě. Vyslechli jste si mne, nyní to převeďte do praxe.

Konec přednášky 39.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.