Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 39/1 – Pamatovali jste si, že jste formou (tělem) před tím, než jste tuto formu nabyli?

8. 9. 2015 - Aleš a Gabi

Nyní se vás ptám. Kolik životů budete potřebovat k ujištění, že vaše vědomí je touto šakti? Tato šakti předvádí a řídí show celého světa. Zjevuje se v nezměrném počtu forem, ať už od červa k Višnuovi či Šivovi. Okamžitě zmizí do beztělesného stavu. Pokud si přejete zahlédnout tuto šakti, můžete ji vnímat jako své vědomí. Je přítomná ve všech formách a činnostech. Věříte, že jste muž či žena náležící k určité kastě, náboženství atd. To vše jste si však vyslechli od ostatních. Není to vaše vlastní poznání. Jste si jisti, že jednou zemřete. Byla by zde však možnost nového života a stvoření (světa) v případě, kdyby tato šakti vůbec kdy zemřela? Kolik dalších životů budete potřebovat k tomu, abyste uvěřili, že vaše vědomí je výrazem této Mahá šakti? K tomu, abyste věděli „já jsem tato šakti“?

Audio 39 – první část

14. října 1975

Dnes si připomeneme bohyni šakti (vědomí). Jestliže se na tuto sílu medituje po dobu devíti dní s pokáním, pak se získá energie, která byla ztracena během celého roku. Tato síla přijala formu celého vesmíru. Toto je nesmírná síla a ta nejdůležitější; ostatní bohové jsou druhořadí. Touto silou je vědomí přítomné ve všech živých bytostech. Všechna jména a formy mají tuto sílu, které se říká čajtanja (šakti). Dnes budeme zpívat oddané písně pro tuto šakti.

Sedíte zde plní života. Víte to, díky této síle (vědomí). To vaše vědomí je pravé, nikoli však ego. Toto vědomí je nic než oddaný Satgura Paramátmy. Toto vědomí je uvolněné a bez jakéhokoliv úsilí. Je vždy svěží a připravené jednat.

Bylo vám řečeno o chodidlech Gurua neboli vědomí, což je to samé jako univerzální vědomí. Tato chodidla neboli síla je ve vás jakožto vaše vědomí, poznání „vy jste“. Je samojediné, vše-jedno. Nemusíte tomu všemu věřit, avšak vědomí je expert v mnoha dovednostech. Zvlášť si z toho pamatujte, že vaše vědomí je výrazem této šakti. Všechny její bytosti cítí v sobě její přítomnost. Bohužel jste použili svůj intelekt k přesvědčení o tom, že vaše bytí nakonec zemře. Přijali jste svou smrt jako něco zcela jistého.

Pátrejte po svém „Já“. Spousty mrtvých jsou nic než vtip pro toto vědomí, tuto šakti. Avšak individuální duše si rozhodly o konceptu osudu této šakti. Tyto duše si rozhodly o svých kastách a společenských třídách, přijaly hříchy a cnosti. Všechny jsou si jisty svou smrtí. Nashromáždily veškeré toto poznání, avšak vědomí, šakti, si všechny tyto nesmysly neuvědomuje.

Spousta lidí přichází na svět a spousta jich mizí do neprojevu. Avšak šakti nikdy nezakusila nemoc a nikdy nezemřela. Tato šakti není ničím jiným než vaším vědomí. Odevzdala se žákovi Satgurua. Otevřela mu všechna svá tajemství, co se týče svých kvalit a přirozenosti. Pomáhá žákovi a dostává ho na svou pozici. Jenže vy jste schopni přirovnat tuto šakti pouze ke smrti. Této šakti se říká Mahá Kálí, Bhagavati.

Nyní se vás ptám. Kolik životů budete potřebovat k ujištění, že vaše vědomí je touto šakti? Tato šakti předvádí a řídí show celého světa. Zjevuje se v nezměrném počtu forem, ať už od červa k Višnuovi či Šivovi. Okamžitě zmizí do beztělesného stavu. Pokud si přejete zahlédnout tuto šakti, můžete ji vnímat jako své vědomí. Je přítomná ve všech formách a činnostech.

Věříte, že jste muž či žena náležící k určité kastě, náboženství atd. To vše jste si však vyslechli od ostatních. Není to vaše vlastní poznání. Jste si jisti, že jednou zemřete. Byla by zde však možnost nového života a stvoření (světa) v případě, kdyby tato šakti vůbec kdy zemřela? Kolik dalších životů budete potřebovat k tomu, abyste uvěřili, že vaše vědomí je výrazem této Mahá šakti? K tomu, abyste věděli „já jsem tato šakti“?

Stejně jako všechny pšeničné potraviny obsahují pšenici, tak všechny vámi viditelné formy jsou nic než tato šakti. Nyní učiníme nepatrnou změnu. To, čemu jsme říkali šakti (vědomí) nyní nazveme Átman. Átman značí „my“. Víme, že jsme, aniž bychom k tomu potřebovali něčí pomoc. To je Átman. Můžeme to říci proto, že jsme naživu. Toto vše je jednoduché a otevřené, ale kvůli své totožnosti s tělem je jediným naším dosažením smrt.  Lidé věří, že se znova a znova rodí, a to trvá věky věků. Avšak nikdo z nich nemá poznání ani o jednom narození. Naše přítomnost, náš pocit bytí je nyní vnímán. Pamatovali jste si, že jste formou (tělem) před tím, než jste tuto formu nabyli? Atman je jedno jediné, neexistuje tam nic druhého, Átman nezná žádné štěstí ani neštěstí.

Stejně jako jste přijali svou třídu, kastu a náboženství, tak jste přijali představu, že jste se mnohokrát narodili. Toto je jen dopad toho, co jste si vyslechli od druhých. Nikdo nemá zkušenost, že se narodil, ale lidé jsou si jisti smrtí. Vypadá to, jako kdyby každý odpřisáhl, že jednou zemře. Avšak tento koncept smrti se „Já“ nijak nedotýká. Vy jste Ho („Já“) znevážili..

Konec první části přednášky 39.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.