Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

21. Předtím, než bylo poznáno toto vědění, tu nebyla zkušenost nepřítomnosti klidu (Nirupany)

24. 3. 2016 - Aleš

Nikdy nezapomeňte, že jsme přesně tím, co popsal náš Guru. Jakmile rozvinete schopnost pozorovat své vědomí bez tělesné totožnosti, pak stejnou měrou budete zakoušet svou patřičnou kvalitu. Poté, kdy si to vyslechnete, porovnejte to se svým současným stavem bytí. Jakmile vyvstane vědomí, stane se individuálním světem. Abyste realizovali universální vědomí, je třeba nabýt klid.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Nirupana 21

 

Neděle, 9. dubna 1978

Vědomí je bezmezné. Nelze předpovědět, kdy ve vás zazáří realizace. Někdo dojde k realizaci spontánně, jiný ji nezíská ani po úporné snaze. Jakmile je dosažen určitý stupeň, nastane náležitá změna, a díky tomu je pro realizaci přichystán příznivý podklad.

Dattatréja, velký světec, byl dokonalé Brahman. Bylo zapotřebí, aby měl Gurua? Přesto se říká, že měl dvacet čtyři Guruů. Aby vyhubil egoistické vědomí a ukonejšil určitou konkrétní kvalitu, navázal vztah s vhodným Guruem. Dattatréja byl znalcem všech svých Guruů.

Cítíte, že ´jste´, a tento pocit sebe sama jedná dle přirozenosti času. Modifikace, která z tohoto jednání vyplývá, je myslí. Strach je stvořen kvůli působení mysli. Jednota (úplnost) nemá žádný strach.

Země je kvalita pevné vitální energie. Semeno, které vyraší ze země, nezemře, i když je utlučeno, drceno, uvařeno a opraženo. Kvůli tomu je váš růst zachován a urychlen. Země snese vše. Proto je tak míruplná. Vědomí v těle je ryzím vědomím ´já jsem´. Má nespočet jmen. Nevědomky jste přišli na to, že ´vy jste´, a to je Bůh. Jména božstev patří právě jen tomuto vědomí ´já jsem´. Předtím, než bylo poznáno toto vědění, tu nebyla zkušenost nepřítomnosti klidu. To je úroveň skutečného klidu. Váš život je věčný, dokud nevíte, že ´vy jste´. Pokud se budete snažit to poznat, nebudete schopni to znát. K tomu, abyste překonali ´nepřítomnost klidu´, je nutné uctívat vědomí ne-dvojnou oddaností. Význam těchto slov vám není jasný a srozumitelný.

Může někdo, kdo chce poznat Pravdu, najít pomoc v něčem, co je dočasné? Vaše vědomí má počátek a proto bude mít i konec. Nejprve nechte stranou intelekt a potom přijměte Guruova slova a meditujte na své jemné vědomí. Poznejte, že tato meditace je před přemýšlením. Spřátelte se s ní a toto jemné vědomí uvnitř vás vykvete. Uvědomíte si, že to je vaše pravá přirozenost. Uvěřte, že jste to, co víte ještě předtím, než cokoliv poznáte. To jsou slova Gurua. Vědomí má mnoho různých jmen, jako např. Bůh, Brahman atd. Lze ho poznat a zakusit bez sebemenšího úsilí. S ohledem na to ignorujte svou mysl a tělo. ´Boží slovo´(mantra) značí Brahman plus jistotu, která tomu předchází. Významem toho všeho je ´Já jsem To´. Uchovejte toto ujištění spolu se zasvěcením, které vám dal Guru, jako důkaz. Slovo přichází ve formě zvuku, který vychází z prostoru. Vědomí je před prostorem. Nazývá se Brahman neboli Bůh – projevená skutečnost.

Mysl nezná nic jiného než dojmy, nasbírané od dětství. Z této příčiny člověk vyhledává právě dobré dojmy a pocity. To je důvod, proč je tolik velebena dobrá společnost laskavých bytostí. Ve společenství světců naše mysl následuje (mysl) světce. Štěstí a neštěstí existují proto, že v ně věříte. Jsou skutečné jen pro dané období kvůli přirozenosti času. Jakmile tato doba přejde, stanou se bezvýznamné.

Nikdy nezapomeňte, že jsme přesně tím, co popsal náš Guru. Jakmile rozvinete schopnost pozorovat své vědomí bez tělesné totožnosti, pak stejnou měrou budete zakoušet svou patřičnou kvalitu. Poté, kdy si to vyslechnete, porovnejte to se svým současným stavem bytí. Jakmile vyvstane vědomí, stane se individuálním světem. Abyste realizovali universální vědomí, je třeba nabýt klid.

Můžete přestat spát a změnit spánek v bdělost a naopak? Mějte víru v Guruova slova i během svého každodenního života. Realizujte, že když jednáte, nejste konatel. Pouze pozorujete to, co se děje. Pocit konatelství je tu kvůli tělesnému vědomí. Dokud nerealizujete své Já, váš egoistický pocit neskončí. Nenásledujete-li patřičné zasvěcení, které jste od Gurua dostali, pak není k užitku. To, co je přirozeně zde, je vědomí a k tomu není zapotřebí vyslovit jediné slovo Duchovního či světského rázu. Kdo zná poznání, které je ve světě? Je to vaše vlastní vědomí, známé také jako Já. Nemá žádnou barvu, formu, ani podobu (design). Je to ryzí vědění.

Chováte se podle toho, co jste si vyslechli. Věnujete však pozornost Tomu, kdo nyní naslouchá? Tímto posluchačem je vaše vědomí. Člověk jedná ve světě z hlediska poznání, získaného pěti smysly. Má toto poznání nějakou barvu či formu? Přesto na toto poznání navršujete chybné ideje/koncepty a stáváte se nešťastní. Podstatou (přirozeností) vašeho vědomí je láska a oddanost. Důkazem Boží existence je vaše vlastní vědomí. Jakmile budete meditovat na toto poznání, pět elementů přijde a bude vám sloužit. Zbytečně věříte tomu, že jste slabí a hříšní. Vypuďte to záporné tím, že budete meditovat na své vědomí a rozpoznáte svou pravou přirozenost.

Poznání Já nastane ve vás ve vhodný čas a vaše kvalita bude nesmírná. Potom se mysl, která něco chce nebo se naopak chce něčeho zbavit, rozplyne. Pět elementů vám bude k službám. Dokud nepřestanete být pyšní na nabyté poznání, klidu nedosáhnete. Světec je velmi klidný.

 

Konec přednášky

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Aleš Adámek

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.