Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

139. Meditací je míněno držení se vašeho poznání „Já jsem“ – (Nirupany)

22. 10. 2015 - Gabriela

Nikdo nemá zkušenost zrození. Rozjímejte nad tímto faktem: „Mé zrození se nepřihodilo za mé přítomnosti.“ Pokud se ztotožňujete s tělem, považujete se za muže nebo ženu. Když tu tělo není, není tu ani žádná takováto zkušenost. Když zde není tělo, není tu sattva (životní síla) a jestliže tu není sattva, není zde ani její kvalita, jíž je vědomí. Jakmile začnete s hledáním dle slov (učení) Gurua, všechny dosud přijaté totožnosti budou prokázány jako neskutečné. Později vám bude jasné, že nejste kvalitou životní síly v těle (sattva). Poté, co realizujete, že nejste dokonce ani vědomím v těle, budete od těla odpoutáni. Budete osvobozeni. Okamžitě pochopíte, že jste se nikdy nenarodili.

Nirupana 139

 Čtvrtek, 8. listopadu 1979

Tělo je vytvořeno z hmoty, tudíž vědomí, které je uvnitř, je hmotné podstaty. Vědomí přijme sebe samo za tělo a těší se různým konceptům a zkušenostem, bolesti a radosti. Proto pochopte, že tělo není vaší skutečnou přirozeností, není vaší formou. Držte si to v mysli a rozjímejte o tom.

Ve skutečnosti nebyl nikdo narozen. Proč je tomu tak? K tomu, abyste to pochopili, musíte meditovat. Meditací je míněno držení se vašeho poznání ´já jsem´. Myslet si, že zrození těla je mým zrozením anebo že smrt těla je mou smrtí, je iluze. To, co je uvnitř těla, je odrazem a důkazem Átman. Átman neboli Já není nikdy zrozeno. Pouze vědomí ve formě životní síly je stvořeno. Nashromážděné množství potravinového výtažku se přeměnilo na formu; tou je tělo. Nabytí dojmu, že ´toto tělo jsem já´, dává vznik veškerému neštěstí skrze naděje, touhy a vášně.

Nikdo nemá zkušenost zrození. Rozjímejte nad tímto faktem: „Mé zrození se nepřihodilo za mé přítomnosti.“ Pokud se ztotožňujete s tělem, považujete se za muže nebo ženu. Když tu tělo není, není tu ani žádná takováto zkušenost. Když zde není tělo, není tu sattva (životní síla) a jestliže tu není sattva, není zde ani její kvalita, jíž je vědomí. Jakmile začnete s hledáním dle slov (učení) Gurua, všechny dosud přijaté totožnosti budou prokázány jako neskutečné. Později vám bude jasné, že nejste kvalitou životní síly v těle (sattva). Poté, co realizujete, že nejste dokonce ani vědomím v těle, budete od těla odpoutáni. Budete osvobozeni. Okamžitě pochopíte, že jste se nikdy nenarodili.

Osvobozením se míní nepřetržité uvědomování si toho, že jste vědomí a nikoli tělo. Toto je moudrost světců. Toto je osvobození osvobozených. Činnosti mysli nejsou činnostmi znalce mysli. Zrození je bolest, kterou cítíte jakožto důsledek snu. Naučte mysl nahlížet tímto způsobem. Veškeré vaše pochopení je skrze mysl. Vy ale nejste mysl. Pokračujte v opakování mantry. To vaši mysl pročistí. Cokoliv pak mysli řeknete, poslechne vás. Staňte se Guruem své mysli. A jak jste (již) slyšeli, nenásilně ji přiveďte k přirozenosti Já.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.