Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

70. Chvála Guruovi, který je Šiva (z knihy Oddanost po Seberealizaci)

30. 9. 2015 - Gabriela

Mocný démon pochybnosti je to, co si myslí, že jste individualita, ačkoli jste popravdě Brahman. Poté, co zabijete démona pochybnosti, nosíte toto mrtvé tělo. Jakmile zanikne nesprávný pohled, že jste džíva, nosíte jeho tělo a udělujete mu (tělu) statut Brahman. Pak Višnu jako vše prostupující Bůh drží tělo pohromadě a koná skrze něj. „Ty zůstáváš v těle jako Džanardan (Guru Eknátha). Nyní Eknáth odešel. Není zde nikdo, kdo je vlastník, pojmenovaný Eknáth, v tomto těle. Je tu pouze Guru, Mistr, jímž je Džanardan. Zvuk lastury je zřejmý díky tomu, kdo do ní fouká. Je-li toto tělo schopno mluvit, je tomu pouze díky Tobě, jenž ho k tomu přiměješ. Toto tělo se pohybuje a vykonává své činnosti díky Tobě. Všechny činnosti jsou možné jedině kvůli Tobě, protože to, co bylo „moje“, odešlo spolu se „mnou“.

70. Chvála Guruovi, který je Šiva

Výklad z knihy Eknáth Bhagwat

e sepjatými dlaněmi se žák klaní před svým Mistrem, který je Šiva. Takto vzdav úctu, řekne svému Gurovi: „Ty uděluješ tomu, kdo se Ti klaní, stav Šivy. Tento „stav“, který předáváš, je Tvé Vlastní Bytí. Jak by zde mohla zůstat totožnost s tělem, když nepovoluješ setrvání oddělené entity – džívy? Nenarušuješ náš život, ale přijímáš naši službu Tobě. To znamená, že žák ve fyzickém těle je zdánlivě stejný jako všichni ostatní. Životní, hnací princip v žákovi je běžný jako u ostatních, Ty ale měníš vnitřní vědomí do šíře Šivy. Ty dáváš Svému oddanému vrcholný stav „Já“, který překračuje tělo, ale nějakým způsobem Ti fyzické tělo pořád slouží.“

Mocný démon pochybnosti je to, co si myslí, že jste individualita, ačkoli jste popravdě Brahman. Poté, co zabijete démona pochybnosti, nosíte toto mrtvé tělo. Jakmile zanikne nesprávný pohled, že jste džíva, nosíte jeho tělo a udělujete mu (tělu) statut Brahman. Pak Višnu jako vše prostupující Bůh drží tělo pohromadě a koná skrze něj. „Ty zůstáváš v těle jako Džanardan (Guru Eknátha). Nyní Eknáth odešel. Není zde nikdo, kdo je vlastník, pojmenovaný Eknáth, v tomto těle. Je tu pouze Guru, Mistr, jímž je Džanardan. Zvuk lastury je zřejmý díky tomu, kdo do ní fouká. Je-li toto tělo schopno mluvit, je tomu pouze díky Tobě, jenž ho k tomu přiměješ. Toto tělo se pohybuje a vykonává své činnosti díky Tobě. Všechny činnosti jsou možné jedině kvůli Tobě, protože to, co bylo „moje“, odešlo spolu se „mnou“.

Nyní jsou všechny činnosti konány Tebou. Pocit ega, jenž přebýval v těle, je pryč a je nyní nahrazen Tebou. Království džívy pominulo a Ty, Šiva, jsi vládcem. Díky Tvé práně pracuje i prána v těle. Oči, které vyhlíží, jsou Tvými a je to Tvůj nos, který zaznamenává vůni. Ty jsi ten, jenž vnímá nos i oči. Uši slyší jen proto, že Ty si přeješ, aby slyšely. Jazyk ochutnává jen díky Tvé vůli a intelekt chápe Tvou mocí. Cokoliv mysl řekne, je díky Tvé moci. Bez Tebe mysl není schopna nic říci. Rozlišování a oddělování nepodstatného od podstatného je možné díky Tvé vůli. Řeč je Tvá ozdoba. Pochopení je možné jen díky Tobě. Ať už jsem bdělý či mám sny, je to vše jen díky Tvé moci. Dokonce i hluboký spánek je zakoušen jen díky Tobě. Cokoliv je zažito, je díky Tobě. Jsi zde, nazývaje se mnou. Díky Tvé Milosti lidé rozeznávají toto tělo jako Eknátha. Toto jméno je nyní Tvé. Namísto toho, aby Ti říkali Džanardan, nazývají Tě Eknáthem, ale jsi to jen Ty, který koná, nikoliv Eknáth. Přijmutím jména Eknáth, stal ses „panovníkem“.

Jsi to Ty, jenž dává život všemu v tomto světě. Jsi životem světa. Umožňuješ veškeré dění. Jsi Velký Satguru, Džanardan. Chvála Tobě, pomocí Tvé vlastní Síly! Aráti lampy jsou nabízeny Slunci, ale světlo lampy je uděleno Sluncem. Uctívat Šivu znamená stát se Šivou. Takové je Jeho uctívání. Tímto způsobem jsi to Ty, kdo řídí tělo. Hoří-li dům, vzplanou všechny kusy dřeva a stanou se samotným plamenem. Podobně kvůli Ohni Poznání se „Já“ s tělem staly Poznáním. To znamená, že „Já“ přestane existovat a nyní zůstaneš pouze Ty jako Poznání. Díky Tvé Síle nadále pokračuje kniha života. Spánek, jezení, příprava jídla, vše je možné jen díky Tobě. Tvá čirost není nikdy poskvrněna. Pojem příznivý i nepříznivý jsou v Tobě jedním, Pane Rámo.

Kdo je ten, kdo říká: „Jsi konatelem všeho?“ Jaké jméno by Ti mělo být uděleno? Jsi to Ty, kdo takto mluví, jsi to Ty, kdo si uvědomuje uvědomění. Jsi „Já“.“

Řeknete-li, že začala existovat dualita, musíte pečovat o to, co je viděno, a o to, co spatřit nelze. Je-li zde pouze ryzí zakoušení, trojice pozorovatel, pozorované a pozorování začne existovat kvůli darebáctví mysli. Pokud jste snědli něco sladkého, proč rozlišovat a říkat: „On to snědl?“ Musí být pro vás zcela zřejmé říkat „Já jsem Brahman“ a „Já si užívám všechny radosti.“ To znamená, že Brahman si užívá Brahman. Poté, co jste poznali svět a zakusili jej, vy („Já“) jste stále zde, ale nejste entitou. Pociťovat toto je nezbytné. Je to samotný Guru, který přebývá v těle.

4. 10. 1935

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

Další kapitoly z knihy ´Oddanost po Seberealizaci´ jsou v "Textech na pokračování"

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.