Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

137. Samotný pocit „Já jsem“ je podvod – (Nirupany)

8. 10. 2015 - Gabriela

Neukazujeme zde žádnou cestu, ani nepředkládáme žádnou disciplínu. Pokud se vám promluva líbí, můžete ji nazvat následováním cesty. Kdo zná Pravdu? Přivlastňuje si nějaký jednotlivec, že zná Pravdu? Kdo má jakoukoliv sílu, kterou by mohl označit za svou vlastní? Ve skutečnosti to bylo pouze po objevení se vědomí, kdy jste se dověděli, že ´vy jste´. Co jste o sobě věděli před tím, než vás to naučili vaši rodiče? Povězte nám, odkud jste přišli, aniž byste zmínili své rodiče. Dětství značí nevědomost. Stejná nevědomost se ukazuje v mládí a pokročilém věku často jako poznání. Není to tedy nakonec nevědomost, jež se dnes předvádí jakožto poznání?

Nirupana 137

 Čtvrtek, 25. října 1979

Běžní lidé tomuto předmětu neporozumí. Přesto sem chodí a naslouchají. Myslí si, že svět je skutečný a jako důsledek mají pocit, že musejí plnit nějaké povinnosti. Přejí si, aby zkušenost života pokračovala. Pro mne je svět neskutečný a není zde nic, co by mělo být uděláno. Nemám touhu žít déle. Vědomí je malinké, ale projev tak obrovský! Lidské tělo je velmi vzácné a těžko dosažitelné; jen zřídka. Plně toho využijte. Nepáchejte sebevraždu.

Intelekt vytvořený iluzí (májou) je sobecký. V případě Boha neexistuje žádné sobectví. Vědomí, které přišlo bez vyžádání, nemůže být zničeno. Pouze ho pozorujte.

Když někdo mluví o velikosti Světce, řeknu, že je to pravdivé, jelikož nebyl nikdy narozen. Jaký je primární koncept před všemi ostatními koncepty? Je to pocit ´já jsem´. Komu přišel tento koncept? Jelikož To nedokážete označit, udělíte mu jméno – Bůh. Je to obdobné jako udělení jména novorozenci. Tyto otázky a odpovědi jsou hovorem mezi Bohem a májou (určeném) k uvedení do praktického užití. Skutečná pozice zůstává taková, jaká je. Někteří oddaní nabývají ve snech různé vize apod. Kdo jim však rozumí? A prostřednictvím čeho?

Jak může být dočasná zkušenost věčností? Víte, že ´vy jste´, a to je dočasnou zkušeností. Znalec je věčný. Vědomí se stane snesitelné, protože setrvává zaneprázdněné. Je pravda, že svět je viditelným důkazem lásky. Nicméně je také vzplanutím tří druhů neštěstí – těla, mysli a ducha. K čemu je láska? Ne snad k odstranění neštěstí? Pravý význam leží mimo slovní pochopení. Samotný pocit ´já jsem´ je podvod (klam). Jak pak můžete mluvit o egu atd.?

Neukazujeme zde žádnou cestu, ani nepředkládáme žádnou disciplínu. Pokud se vám promluva líbí, můžete ji nazvat následováním cesty. Kdo zná Pravdu? Přivlastňuje si nějaký jednotlivec, že zná Pravdu? Kdo má jakoukoliv sílu, kterou by mohl označit za svou vlastní? Ve skutečnosti to bylo pouze po objevení se vědomí, kdy jste se dověděli, že ´vy jste´. Co jste o sobě věděli před tím, než vás to naučili vaši rodiče? Povězte nám, odkud jste přišli, aniž byste zmínili své rodiče. Dětství značí nevědomost. Stejná nevědomost se ukazuje v mládí a pokročilém věku často jako poznání. Není to tedy nakonec nevědomost, jež se dnes předvádí jakožto poznání?

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.