Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 38 – Předtím, než začnete něco vykonávat, musíte být schopni rozlišit podstatné od nepodstatného a odstranit ego

1. 9. 2015 - Aleš a Gabriela

Neustále jste se měnili. Nejdříve tu bylo dětství, potom mládí a nakonec stáří. Co o sobě můžete prohlásit ve smyslu – Já jsem takový a onaký? Přijali jste tělo za svou formu a jste o tom přesvědčeni. To je vážný problém. Tělo musíte vyživovat, a tak den co den jíte. Stejně jako je potrava strávena a končí jako výkal, i vaše tělo postupně sejde a zemře. Váš rostoucí věk naznačuje, že je konec rok co rok blíž. Jestliže je délka života 100 let, pak se každé narozeniny přibližují konci. Proto vám pravím, abyste své narozeniny neslavili. Tyto narozeniny naznačují váš blížící se konec. Vy však považujete svůj rostoucí věk za dosažení úspěchu.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Audio přednáška 38

Maharadž začíná svou promluvu takto: „Známe všechny lidi zde v místnosti. Avšak ve chvíli, kdy se pro mne všechna jména a formy stanou iluzí, jaký význam má toto poznání jmen a forem?“ Poslechněme si nyní pokračování Maharadžovy promluvy:

Na čem je mé poznání závislé? Jak vás všechny ve skutečnosti znám? Znám vás, protože vy jste Átman. Znám vás jako Átman. To je vaše skutečná forma, úplná a kompletní. To, za co se považujete, jest nekompletní. Všechny vaše činnosti jako bdění a spánek jsou nekompletní. Vaše jezení je také nekompletní. To, za co se pokládáte, je utvořeno ze všech těchto nekompletních věcí.

Neustále jste se měnili. Nejdříve tu bylo dětství, potom mládí a nakonec stáří. Co o sobě můžete prohlásit ve smyslu – Já jsem takový a onaký? Přijali jste tělo za svou formu a jste o tom přesvědčeni. To je vážný problém. Tělo musíte vyživovat, a tak den co den jíte. Stejně jako je potrava strávena a končí jako výkal, i vaše tělo postupně sejde a zemře. Váš rostoucí věk naznačuje, že je konec rok co rok blíž. Jestliže je délka života 100 let, pak se každé narozeniny přibližují konci. Proto vám pravím, abyste své narozeniny neslavili. Tyto narozeniny naznačují váš blížící se konec. Vy však považujete svůj rostoucí věk za dosažení úspěchu.

Tady ve městě žije jeden muž, který v mládí dokázal ohnout železnou tyč okolo svého těla, a odrážel dlaněmi kameny, které na něho lidé házeli ze všech stran. Nyní je tomuto muži osmdesát let. Jaká je jeho silácká dovednost teď? K tomu, aby se zvedl (třeba ze židle), potřebuje svého vnuka, který mu v tom pomáhá.

Stále si myslíme, že zůstaneme stejní (silní a zdraví) napořád. Doufáte, že s vámi vše dobře dopadne, ale uvědomte si, že vše je falešné. Co je míněno tím výrokem, že vše je falešné? Musíte pohlédnout na svůj zdroj, na svůj počátek/vznik. Jaký byl váš příchod na svět a díky čemu jste tu? Z čeho jste stvořeni? Co bylo příčinou toho, od kdy se začal počítat váš život na dny a roky? Z čeho se skládá vaše zrození? Co je tím, kvůli čemu začal život se všemi svými aktivitami? Co je základ a příčina, kvůli které nyní říkáte, že jste se narodili v ten konkrétní den?

To (vše ohledně zrození) je zcela falešné a ve své přirozenosti podvodné. Je to iluzorní a dočasné. Vaše forma se mění den za dnem. Kterou z forem budete mít neustále? Přejete si chránit svou identitu. Avšak tato totožnost se neustále mění. Chtěli byste zůstat napořád jako dítě, mladík či stařec? Je tu rčení: ´Když slepec drtí/mele zrní v mlýnku, mouka padá dolů, ale on ji nedostane, neboť mu ji sežere pes. Jaký je konečný výsledek vašeho života? To, co si o sobě myslíte, se časem měnilo. Nyní si myslíte, že jste takový a takový. Jaká totožnost vám bude vskutku užitečná?

I ten, kdo má tisíc hlav a tisíce rukou, si nemůže ponechat tuto formu. Vaše vědění se objevilo nevědomky, a vy se s ním musíte vyrovnat/vypořádat vědomě. Je tu snad někdo, kdo přišel na svět vědomě? Příběhy někoho, kdo se narodil vědomě, jsou nepravdivé. Snadno uvěříme tomu, co nám někdo řekne. Například dříve měly dívky a ženy během svého menstruačního cyklu ve zvyku polehávat a odpočívat, a dětem řekly, že je klovla černá vrána (a proto krvácí).  Nevědomé osoby přijmou a uvěří všeličemu, co jim je řečeno, a to pak utvoří jejich poznání. Tito lidé například očekávají, že je jednou navštíví Bůh Brahma. Jak by je mohlo to, co je bez formy, navštívit?

To je světlo slov/učení a oddanosti mého Sadgurua. Vyslechli jste si mne a nyní si dělejte, co vás těší. Uctívejte to věčné (Paramátman). Nechť vám obliba k tomu dočasnému nepřinese neštěstí. Je zde někdo ve světě, kdo nemá v oblibě to dočasné? Pokud si přejete zbavit se svých obav a nadějí, následujte (učení) svého Gurua. Potom budete vědět, co ve skutečnosti jste. Máte o to zájem to vědět?   

Starému muži bylo nabídnuto, aby se oženil s mladou dívkou s věnem 100 tisíc rupií. Avšak to byla jeho hodnota, když byl mladý. Jaký je váš věčný obraz/ vzhled? Jste úplné/dokonalé Brahman. Bez této realizace (Brahman) budete donuceni žít v potížích. Odevzdejte se svému Guruovi, nenechte se lapit do bažiny vlastních názorů. Všechny vaše pocity a názory jsou tu až poté, kdy se probudíte ze spánku, ne? Jak jste spojeni se stavy spánku a bdění? Jsou spánek či bdění vaše matka či sestra? Odkdy si uvědomujete spánek či bdění? Před bdělým stavem či po něm? Jste před stavy bdění a spánku či jste obsaženi v těchto stavech? Předtím, než začnete něco vykonávat, musíte být schopni rozlišit podstatné od nepodstatného a odstranit ego. Avšak odstranit ho je vcelku obtížné.

Konec nahrávky.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad: Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.