Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 37 – Když jste neomezení, jak zde může být touha po omezeném?

25. 8. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_16.jpgKdyž uctíváte, jevíte se být od toho, co uctíváte, oddělení. Tato rozdílnost, dualita, musí skončit. Musíte se zlepšit, abyste byli způsobilí obdržet Milost Boha (Gurua). Bez této způsobilosti není milost možná. Ganapati je Satguru a ten, kdo obdrží Jeho milost, se stane Satguruem. Musíte žít tak, jak říká Ganapati. Následováním Ganapatiho budete hodni stát se Satgurem. Oddaný se stane s Ganapatim zajedno. V tomto procesu individualita zmizí a prostoupí jí projev. Projev nikdy není nějakou individualitou. Významná vyjádření Boha popsána v Písmech se jeví být individuálními, ale není tomu tak. Jsou nekonečná a neomezená. S poznáním „Já“ se oddanému vše vyjasní, ale oddaný nezůstane od poznaného oddělený. Realizuje jednotu. Znalec a poznané jsou jedním a tímtéž. Na základě této realizace se oddaný dostává mimo všechny potřeby.

Audio promluva 37

27. srpna 1979

Všichni z nás vědí, že naše bytí neboli vědomí, které je nyní přítomno, zde před několika lety nebylo. Toto je příběh tohoto vědomí. Je obtížné popsat to, co je nepopsatelné. Obrovský had neboli Šéša se o to snažil a řekl. „Dostane-li se vám vysvětlení od Gurua, práce je u konce.“ Co je to, kvůli čemu jsme my či každá bytost začali existovat? Lidé mají své bytí. Bohem tohoto bytí neboli začátkem tohoto bytí je Ganapati. Slovo „Gana“ ve jméně Ganapati značí „počítat“. Počítání začíná s objevením se našeho bytí. S Bohem zaznamenáme bytí; a v něm se vše odehrává.

Existují Hinduistická Písma zvaná Purány, které popisují významné vyjádření bytí. Vše, co se děje v bytí nakonec zmizí. Ganapati je formou Átman neboli „Já“. Ti, kdo si přejí potěšit či ukonejšit Ganapatiho, by měli meditovat na své vědomí. Dokud uctíváte Ganapatiho, měla by být vaše tělesná totožnost alespoň dočasně rozpuštěna; ten, kdo uctívá, by měl být vědomím. Skutečným uctíváním je – kromě dalších duchovních zážitků – obdržení požehnání Boha (Gurua), tzn. zkušenost jednoty s Bohem (Guruem). Máte lásku být, přesvědčení o tom, že jste, vědomí („Já jsem“). Musíte s tím být, meditovat na to po celý čas. Poznání „Já“ je způsob, jak potěšit Ganapatiho.

Ganapati vámi bude potěšen, jste-li pro to způsobilí (jste-li na to připraveni). Musíte svou způsobilost zlepšit. V praktickém životě také zdokonalujete způsoby provedení, abyste někoho potěšili. Abyste splnili něčí očekávání, musíte se zlepšit. Pak jste způsobilí přijmout jeho přízeň. Co se žádá, je zlepšení v našem „Já“, abychom potěšili Ganapatiho. Pravá oddanost není vnější cestou. Musíte pouze meditovat na vědomí s touto Ganapatiho formou (formou Átman, „Já“). Musíte realizovat svou jednotu s Ganapatim.

Když uctíváte, jevíte se být od toho, co uctíváte, oddělení. Tato rozdílnost, dualita, musí skončit. Musíte se zlepšit, abyste byli způsobilí obdržet Milost Boha (Gurua). Bez této způsobilosti není milost možná. Ganapati je Satguru a ten, kdo obdrží Jeho milost, se stane Satguruem. Musíte žít tak, jak říká Ganapati. Následováním Ganapatiho budete hodni stát se Satgurem. Oddaný se stane s Ganapatim zajedno. V tomto procesu individualita zmizí a prostoupí jí projev. Projev nikdy není nějakou individualitou.

Významná vyjádření Boha popsána v Písmech se jeví být individuálními, ale není tomu tak. Jsou nekonečná a neomezená. S poznáním „Já“ se oddanému vše vyjasní, ale oddaný nezůstane od poznaného oddělený. Realizuje jednotu. Znalec a poznané jsou jedním a tímtéž. Na základě této realizace se oddaný dostává mimo všechny potřeby.

Když je znalec a tvůrce celé existence, jímž je Ganapati, potěšen, sám oddaný je úplný a kompletní. Pociťovat plnost značí, že zde není přítomno žádné chtění něčeho, a není tu potřeba dbát na to, aby pokračovala tělesná existence.

Shledáte sebe sama natolik úplného (kompletního), že tu nebude prostor pro jakoukoliv touhu. Když jste neomezení, jak zde může být touha po omezeném? Toto vše ale není možné bez Satgurua. A pouze ten, kdo je z celého srdce oddaný a opravdový, může tohoto dosáhnout. Jakmile slyšíte a vidíte skutečnou formu Ganapatiho, všechna vaše práce je u konce. Světci všech věků jsou totožní s Ganapatim. Realizovaný ztrácí svou individualitu a jeho formou je celý vesmír. Toto není jeho představa, ale skutečná zkušenost. Buďte s vaším vědomím, vaším věděním, meditujte na něj, buďte s ním zajedno.

Konec nahrávky.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

 

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.