Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

136. Existuje zde větší záře než ta, díky níž víte, že "vy jste"? – (Nirupany)

1. 10. 2015 - Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgJednoho dne sem přišla hledající ze Západu. Tisíciletý jogín z Himalájí ji udělil vizi a požádal, aby mne navštívila. Řekl, aby za ním přišla poté, co mne navštíví. Jogín Babadží je jako prostor. Nařkl jsem ho takto: „Uchoval sis svou formu, ale můžeš zasahovat do dění ve světě? Proč tedy cucáš své vědomí jako dítě cumlající bonbón? Nevíš snad, jak dochází k životnímu cyklu? Proč bys jej pak střežil?“

Nirupana 136

 Čtvrtek, 11. října 1979

Každý chce osvobození. Je tomu tak proto, že nikdo nedokáže snést toto vědomí. Ono nemá žádnou totožnost.

Vše, co ve světě existuje, je pouze tradice slov. Všechna náboženství jsou pouhé koncepty. Tradiční slovní vyjádření jsou založena na těchto konceptech.

Vědění v těle je výjimečné. Nemá žádný tvar, žádnou formu. Nikdo vám není schopen říci, kdy přijde osvobození. Proto byste nikdy neměli páchat sebevraždu, bez ohledu na to, v jaké situaci se nacházíte. Lidské tělo je obtížné získat dokonce i pro bohy.

Džňánin je ukotvený ve své pravé přirozenosti. Nepotřebuje Boha. Džňánin netrpí žádnou svojí vzpomínkou, ať je jakákoliv. Nevědomá bytost trpí kvůli bolesti z připoutanosti. Umřou snad všichni vaši příbuzní, pokud je nenakrmíte? Není tomu tak, že tělo nabylo svůj tvar automaticky?

Kdybyste nepřišli do tohoto ašrámu (Maharadžova bytu), nakonec byste umírali s nadějí a očekáváním čehosi. Protože jste zde, vaše naděje se rozpustí. Jestliže jste mi zcela porozuměli a toto pochopení přijali, můžete jít kamkoliv chcete. Budete-li si pamatovat moje učení (slova), ono pro vás udělá vše, co bych pro vás udělal já. Pak vám nezbyde nic, co byste měli dělat.

Přítelem či nepřítelem někoho můžete být jedině v případě, když ho znáte. Pokud tuto osobu vůbec neznáte, pak vše je Brahman.

Nejprve ze všeho musí být duchovní aspirant (sádhaka) hledajícím (mumukšu). Pak se stane Bohem. Poté musí nechat odejít i své božství. Děje se to spontánně. Vše, co je viděno bez úsilí, je skutečné Brahman. To je přirozený stav Džňánina. Džňáninovi jsou slova pro jeho vlastní Já k ničemu.

Jednoho dne sem přišla hledající ze Západu. Tisíciletý jogín z Himalájí ji udělil vizi a požádal, aby mne navštívila. Řekl, aby za ním přišla poté, co mne navštíví. Jogín Babadží je jako prostor. Nařkl jsem ho takto: „Uchoval sis svou formu, ale můžeš zasahovat do dění ve světě? Proč tedy cucáš své vědomí jako dítě cumlající bonbón? Nevíš snad, jak dochází k životnímu cyklu? Proč bys jej pak střežil?“

Mnoho významných inkarnací přišlo a odešlo. Mohly ovlivňovat tvoření, udržování a zánik? Kde byli tito jogíni, když zemi postihly katastrofické povodně, a když byly páchány ohavné zločiny?

Ten, kdo se stabilizoval v brahmárandře (otvoru na temeni hlavy) může prohlásit, že svět je neskutečný. Ten, kdo skoncoval se sebou samým (s tělesným vědomím), to pochopí. Každý se ztotožňuje s koncepty, tradičními slovními prohlášeními a tokem pocitů. Jeden z milionu se nad tím zamyslí. Jen velmi zřídka bude někdo věnovat pozornost svému Já a půjde ke Zdroji.

Existuje zde větší záře než ta, díky níž víte, že ´vy jste´? Slepě se ztotožňujete s tělem, jste však sebe-zářní. Kdo zná mysl – to zda je v tichosti či nepokojná? Chopte se znalce. Pokud uvěříte svým myšlenkám, budete zklamáni. Staňte se pozorovatelem myšlenek. Tento ´princip´ pozoruje vše. Nikdo ho nemůže spatřit. Setrvávejte jako pozorovatel. Pocit konatelsví je falešný. Vy jste svědkem, tak takto zůstaňte. To je jediné pokání, které byste měli provádět.

Vědomí přišlo nevědomky. Je označeno jako zrození. Všechny zkušenosti, které nyní nabýváte, přichází ze stavu spánku (nevědomosti, jíž je tělesné vědomí). V hlubokém spánku se králi zdá, že je žebrákem, a tak žebrá. Snové bdění ho přiměje žebrat, přestože je králem. Jakmile falešné bdění odezní, je opět králem. Co je pak pravdy v tomto všem? Vy nemáte žádné tělo. Nejste vědomí. Jste výhradně svědkem. Prostě se držte jen toho. Pak není zapotřebí ani meditovat.

Pouze si připomínejte, že To, díky čemu víte, že ´vy jste´, je projevem Boha. Pak nepotřebujete navštěvovat chrámy. Duchovně hledající by neměl nikomu odhalovat toto tajemství ve svém srdci. Buďte důvěrným přítelem Boha s přesvědčením, že On je Tím, kdo naslouchá a On je Tím, kdo mluví. Tím není vaše ego. Učiňte to zvykem.

Měsíc, slunce, hvězdy jsou vzdáleny miliony mil. Jsou viděny prostřednictvím záře vašeho vědomí. To znázorňuje, jak obrovský rozsah toto vědomí má! Záře náleží Já, které se nachází ve vašem srdci. Může toto vědomí patřit individualitě (která se kvůli nevědomosti považuje za tělo)? Náleží výhradně Bohu, který je nekonečný. Nejlepší je tedy setrvávat v tichosti.

Přirozeností Boha je blaženost. Ten, kdo nemá žádnou víru, nezíská štěstí ani se svým bohatstvím. Jakožto žák Gurua nemluvte s nikým o tomto tajemství ve vašem srdci. Tomu, kdo je synem Gurua, povězte zevnitř vše, co chce. Jakožto žák, nevěřte tomu, co říkají druzí lidé. Přimějí vás tápat ve svých konceptech. Toto tajemství zůstává mezi vámi a Guruem (toto zahrnuje mantru, kterou jste obdrželi během zasvěcení.).

Bůh říká svému oddanému: „Ty neumřeš, protože tvoje smrt by přivodila Mou smrt. Já jsem nesmrtelné a nepomíjející Átman.“ Vaše problémy budou problémy Boha. Objeví-li se potíže, jen vyslovte ´džaj Guru´. Paramátman, Absolutno, drží vlajku vašeho vědomí. Kdo ji může sebrat? Nezapomínejte, že jelikož On je přítomný, tak jste vy přítomní. Vědomí je vaše bytí, pocit ´já jsem´. A to je Bůh, to je Guru, nejčiřejší ryzost. Tomu byste měli jednoduše bezvýhradně věřit. Nejprve byste měli mluvit k Bohu uvnitř. Řeknete-li to ostatním, zničí to se svými koncepty. Vaše přesvědčení by mělo být ryzí a čiré. Toto je skrytá esence tohoto všeho.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.