Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

134. Přemýšlejte pouze nad tím, jak, proč a kdy jste si začali uvědomovat, že „vy jste“ – (Nirupany)

17. 9. 2015 - Gabriela

maharaj_audio_6.jpgPo transcendenci tělesného vědomí nedochází k přehlížení jeho vyživování. Nicméně dotyčný nemá touhy a vášně. Je vytvořen pocit odpoutanosti. Je zde spokojenost. Člověk se nadále baví různými koncepty během celého dne. Ostatní tvorové (zvířata) využívají svou mysl k přežití. Jakmile je pozornost z jiných objektů odkloněna, navrací se do vašeho vlastního Já. Když se mysl odtáhne od jiných věcí, ukotví se v Já.

Nirupana 134

 Neděle, 6. října 1979

 Když se osvobodíte od tělesného vědomí, láska k příbuzným se stane bezvýznamnou. Jakmile realizujete svou vlastní totožnost, můžete milovat každého. Celý svět je vaší formou, vaším vyjádřením. Dokud se tělesného vědomí nevzdáte, nebude zde žádný vývoj (progres). Musíte meditovat tímto způsobem: „To, co nakonec opustí tělo a je neviditelné, je mou skutečnou přirozeností. Tělo není má totožnost.“

Po transcendenci tělesného vědomí nedochází k přehlížení jeho vyživování. Nicméně dotyčný nemá touhy a vášně. Je vytvořen pocit odpoutanosti. Je zde spokojenost. Člověk se nadále baví různými koncepty během celého dne. Ostatní tvorové (zvířata) využívají svou mysl k přežití. Jakmile je pozornost z jiných objektů odkloněna, navrací se do vašeho vlastního Já. Když se mysl odtáhne od jiných věcí, ukotví se v Já.

Je zde opravdu nějaká dualita? Věříte v ni, a tak tu je. Považuje slunce své paprsky za od sebe oddělené? Abyste se stali Džňáninem, staňte se ryzím uvědoměním. Pak bude mája (Brahman, Bůh atd.), prokázána jako nepravdivá. Jedině Džňánin dokáže poznat Džňánina. Kde je vědomí, tam je utrpení. Liší se nějak od sebe vědomí a utrpení? Je tu vůbec nějaká bolest těla? Bolest trvá, pouze dokud je zde vědomí. Musíte realizovat, že vědomí se svou bolestí není vaše skutečná přirozenost.

Zrození značí bdělý stav a spánek. To jsou dva stavy. Ďžňánin toto ví. Vědomí nelze být pochopeno objektivně (zvěnčí). V samádhí jsou spánek a stav bdění v jednotě. Pro přirozenost Já tu neexistuje žádné samádhí. Intelekt je hra konceptu ´já jsem´. Je to jako provázek, na kterém pouštíme draka. Džňánin pozoruje, jak se vědomí vytrácí (v poslední moment). Není dotčen. On spatřil Boha, jehož je toto hlas. Spatřuje také, jak Bůh mizí – Bůh je také dočasný. Ostatní lidé však Boha uctívají, aby získali bohatství. To je rozdíl. Pouze ojedinělý Džňánin ví, že inkarnace Boha je konečná, ale On nikdy nekončí. Ostatní se těší konceptu nebe a pekla.

Guru od vás vždy žádá Já jakožto svůj duchovní poplatek; někteří nabízí tělo, nikoli Já. Chcete-li se stát Džňáninem, budete muset odevzdat své ´Já´ Guruovi. Džňánin není vědomím. Nikdy se nenarodil. Vše, co je, je vědomí. Džňánin jakožto Absolutno není dokonce ani svědek (pozorovatel). V čas poznáte, kdy a jak se odehrál projev. Nyní pouze představujte vědomí samotnému vědomí. Není nutné převádět Paramátman do vyobrazení (obrázku). Jakmile je toto manželství naplněno, můžete dělat, co vás těší. Když poznáte vědomí, nebudete mít žádný strach (úzkost).

Přemýšlejte pouze nad tím, jak, proč a kdy jste si začali uvědomovat, že 'vy jste'. Vše ostatní ponechte stranou. To, co je nestálé, se může stát stálé. Jakožto Absolutno již stálí (neměnní) jste.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.