Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

133. Tělesné vědomí vám čas pro opakování mantry či pro meditaci neposkytne – (Nirupany)

10. 9. 2015 - Gabriela

Opakujete-li v době, kdy máte potíže, mantru od svého Gurua, problémy odejdou. Mělo by tu však být přesvědčení o tom, že mé Já je mým nejbližším přítelem, mým Guruem. Zapojte mysl do uctívání Já. Nechť se stanou s Já přáteli. Mysl běhá sem a tam, k tomu abyste ji nasměrovali k Já, se doporučuje opakování mantry. Pouze když se mysl a Já spojí v jedno, následuje samádhí. Mysl je jazyk určený pro záležitosti ve světě. Mysl značí čin. Čím více prahneme po poznání Já, tím bude mysl čistější (jemnější). Měli byste zapomenout na tělesné vědomí a udržovat mysl zaměstnanou opakováním mantry. Soustřeďte svou pozornost na svou skutečnou přirozenost. Dokud vás mysl rozpoznává jakožto tělo, nebude ovládnuta.

Nirupana 133

 Neděle, 30. září 1979

Lze něco poznat bez mysli? Kde je vědomí, tam musí být mysl. Je jazykem vědomí. Nicméně pochopení ´já nejsem tělo´ je uvnitř vědomí. Je před myslí. Pocit ´já jsem´ se nazývá vědomím. Držte se ho. Mysl neodejde. Vy však pokračujte v sledování toho, co ´jste´; neraďte se s myslí. Mysl zůstává – ponechte ji tak. Musíte přesvědčit sebe sama, že vy nejste mysl. Tvrdíte, že plynete spolu s myslí, ale viděli jste někdy plynout vědomí?

Opakujete-li v době, kdy máte potíže, mantru od svého Gurua, problémy odejdou. Mělo by tu však být přesvědčení o tom, že mé Já je mým nejbližším přítelem, mým Guruem. Zapojte mysl do uctívání Já. Nechť se stanou s Já přáteli. Mysl běhá sem a tam, k tomu abyste ji nasměrovali k Já, se doporučuje opakování mantry. Pouze když se mysl a Já spojí v jedno, následuje samádhí.

Mysl je jazyk určený pro záležitosti ve světě. Mysl značí čin. Čím více prahneme po poznání Já, tím bude mysl čistější (jemnější). Měli byste zapomenout na tělesné vědomí a udržovat mysl zaměstnanou opakováním mantry. Soustřeďte svou pozornost na svou skutečnou přirozenost. Dokud vás mysl rozpoznává jakožto tělo, nebude ovládnuta.

Váš pocit ´já jsem´ je Já, které máte. Kdo říká mysli co dělat? Je to samotné Já. Pomalu realizujete, že nemáte žádný tvar, žádnou formu. Jedině pak se mysl dostane pod kontrolu. Během meditace můžete spatřit zářivé bílé světlo jako diamant. V Písmech se o tom hovoří jako o jemném těle. Zahlédnou ho pouze šťastlivci. Je to znak poznání Já. Je to díky síle tohoto světla, že tělo funguje. Setrvávat bez tělesného vědomí je tím největším štěstím. Když nemůžete usnout, tak dokud budete bez myšlenek, dostane se vám stejného odpočinku (jako díky spánku). Rozjímání o Já značí vyloučení jakékoliv další činnosti. Možná nebudete schopni rozjímat o Já během doby, co si plníte své povinnosti. Když pracujete, věnujte pozornost práci. Ale jen co budete mít volnou chvíli, obejměte své Já. Když jste v tichosti, nevěnujte pozornost dalším myšlenkám, pouze svému Já.

Vědomí se musí soustředit na vědomí. Pokud během meditace poznáte něčí minulost, přítomnost či budoucnost, nemluvte o tom. Jakmile se poznání Já ustálí, bude vědět, jak si má ve světě počínat. Musíte dychtit po Já, stejně jako jde-li o ženu (muže), děti nebo činnost, kterou máte rádi. Hledající toužící po Já nepodléhá žádným pravidlům, žádnému zákonu. Pravidla jsou pro ty, kteří mají zálibu ve vnějších potěšeních. Kontrolovat mysl je obtížné. Tudíž jí nevěnujte pozornost. Zaměřte se na svou skutečnou přirozenost.

Zanechte stranou jméno, které vám udělili rodiče a nyní mi povězte své jméno! Můžete mi teď říci něco o vašem vlastním Já? Na tuto otázku neexistuje žádná odpověď. Pouze ticho. Tento stav je před vědomím. Během meditace si nepředstavujte žádnou modlu či zobrazení. Neopírejte se o vůbec žádný tvar.

Pokud se zahledíte na své tělo, zjistíte, že je továrnou vyrábějící špínu. Přesto Světci říkají: „Mezi všemi těly je to lidské nejlepší. Bez lidského těla nikdo nedosáhl 'stavu' Parabrahman, a ani jej bez těla dosáhnout nelze.“ Protože jste zapomněli na sebe-zářného Boha, tvrdíte: „Já jsem jako tělo.“ Tudíž jste odsouzeni k smrti. Pokračujte ve svých všemožných záležitostech, ale nezapomínejte na svou vlastní přirozenost. Tělesné vědomí vám čas pro opakování mantry či pro meditaci neposkytne. Během doby, co zapomenete na nejmilovanější Paramátman, jste zaneprázdněni bavením sebe sama. Ale vše, čím se bavíte, skončí. Vzdejte se ztotožnění s tělem. Pak vskutku 'zjistíte', že jste Paramátman. Z milionů lidí, kolik jich oplývá nasazeností po nalezení Pravdy?

Připomínat si Já beze slov znamená smíchat ´já´ s Já. Mělo by zde být výhradně přesvědčení, že vy nejste tělo. Pak pýcha na tělo (ego) odejde. Může být Já, které funguje pomocí životní síly a pěti elementů, vůbec někdy zničeno? Síla Poznání Já je taková, že milióny lidí padnou k chodidlům Džňánina.

Dokud je to jen možné, nepáchejte sebevraždu. Vědomí v lidském těle je velice obtížné získat – jen zřídka. Není známo, kdy bude vnitřní Já potěšeno. Ten, kdo obdrží poznání, si je nepřetržitě vědom faktu 'já nejsem tělo, mou formou je světlo'. Je-li toto rozpoznáno, vaše tělesné vědomí se stane 'formou' Brahman. Vaše přesvědčení by mělo být výhradně spjato s dosažením vlastní přirozenosti. Není tu nic než Já. Protože On je, jsme zářícím světlem. Poté, co nabydete poznání Já, nezůstane zde ani představa smrti. Uvědomte si to ještě před tím, než tělo odejde.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.