Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

129. Největší odvahou je mít přesvědčení, že nejste tělo – (Nirupana)

13. 8. 2015 - Gabriela

To, co je poznáno, je falešné, a to, co je neznámé, je Pravda. Jaký druh vysvětlení potřebujete? Pouze když víte, co jste, je práce u konce. Chudý Asiat najde peněženku s penězi boháče. Jsou pro něj velkým bohatstvím, které by mu stačilo na celý život. Pro boháče obnos představoval výši víkendové útraty. Stejně tak, pouhý moment primární iluze odpovídá nekonečným cyklům kosmických projevů. Jakmile je mája pochopena, budete se jí držet? Nic nedělejte. Pouze pochopte. Mája je jméno, které jste udělili projevu (fenoménu). Když se narodí dítě, můžete mu udělit jakékoliv jméno, které se vám líbí. Ve skutečnosti žádné jméno nemá. Všechny zkušenosti jsou dočasné. Nikdo nedokáže zakusit Pravdu. Můžete se kdy vůbec stát Pravdou? Může někdo Pravdu předstírat?

Nirupana 129

 Neděle, 9. září 1979

Zkušenost světa k vám přišla nezvaně. Naše řeč probíhá ve vědomí. Znalec je mimo to. Je za individuálním vědomím. Svět je v prostoru, ale vy jste před prostorem. Zdrojem vaší existence je výtažek potravy, aniž byste si to uvědomovali. (Jako čiré vědomí jste vlastností životní síly těla, která je vyživována potravou.) Těšit se z poslechu této promluvy se budete jen v případě, že jste v minulosti nabyli zásluhy. Jinak se zblázníte. Naslouchání těchto slov by mohlo způsobit strach, jelikož budou zabíjet vaši individualitu. Je znakem velkého štěstí, těší-li vás naslouchat této promluvě.

Strom je rovněž Brahman. Nemá řeč. Má vědomí, ale žádný pocit individuality (tělesného vědomí).

Brahman funguje skrze všech pět elementů. Vy jste si toho vědomi díky svému pocitu ´já jsem´. Proto meditujte pouze na své vědomí. Ono je univerzální. Kdo to pozoruje? Vědomí značí lásku. Láska značí očekávání. Znalec zře za pomoci vědomí. Pozorování vědomím zahrnuje očekávání. Je to samotná podstata vědomí. (Bez vědomí není možné zmínit znalce. Jakmile vyvstane vědomí, chce pokračovat, je to jeho přirozenost.)

Nikdy nebudu naštvaný na to, co mi řeknete, protože vím (třebaže vy ne), že jde o mluvení podobné nahrávce na magnetofonové pásce. Má nějakou inteligenci? Tato magnetofonová páska je kořennou májou (iluzí). Já se jejího fungování neúčastním. Ve vašem vědomí je pocit individuality. Mé vědomí je všeprostupující. Tři světy jsou v něm obsaženy. Vědomí je výtažkem pěti elementů. Nejdříve je vstřebáno jídlo, pak vyvstává vědomí. Je ve své podstatě láskou. Je potřebou být a vše je tak požadováno k naplnění této potřeby. Je podobné sladké chuti. Co se na konci děje s vědomím? Odejde do nebe nebo někam jinam? Nevědomé bytosti jsou znovuzrozeny dle svých konceptů. Džňánin ví, že když prána opustí tělo, vědomí zmizí. Nikdo odnikud nepřišel, nikdo nikam neodešel. On to ví. Ten, kdo je v podstatě nepoznán, se vrací do nepoznaného.

Ten, kdo ví, že ´On je´, nemá jméno ani formu. Vědomí a pocit ´já jsem´ se od sebe neliší. Za co se považujete? Jste nic než vědomí. Protože je vědomí v těle, považujete ho za své vlastní. Jinak je univerzální. Naplníte nádobu vodou z oceánu a považujete ji za svou!

To, co je poznáno, je falešné, a to, co je neznámé, je Pravda. Jaký druh vysvětlení potřebujete? Pouze když víte, co jste, je práce u konce. Chudý Asiat najde peněženku s penězi boháče. Jsou pro něj velkým bohatstvím, které by mu stačilo na celý život. Pro boháče obnos představoval výši víkendové útraty. Stejně tak, pouhý moment primární iluze odpovídá nekonečným cyklům kosmických projevů. Jakmile je mája pochopena, budete se jí držet? Nic nedělejte. Pouze pochopte. Mája je jméno, které jste udělili projevu (fenoménu). Když se narodí dítě, můžete mu udělit jakékoliv jméno, které se vám líbí. Ve skutečnosti žádné jméno nemá. Všechny zkušenosti jsou dočasné. Nikdo nedokáže zakusit Pravdu. Můžete se kdy vůbec stát Pravdou? Může někdo Pravdu předstírat?

Dříve jsme vědomí neměli. Nyní se v nás stalo zářné. Je stejné jako Šrí Krišna. On nám řekl, jak a proč zakoušíme sami sebe. Pouze naslouchejte. Nezaplétejte se do své mysli. Nedělejte nic dalšího. Nespouštějte z dohledu chodidla Gurua. (Chodidla Gurua značí vaše vlastní vědomí.) Jsou to chodidla bez tvaru. Jsou projeveným vědomím, které je samo o sobě pohybem. Když jste vstoupili na úroveň tělesného vědomí, dokráčeli jste tam? Jestliže nebyla učiněna chůze, byla zde nějaká informace týkající se cesty? Proto zde žádná cesta, na níž mohu poukázat, není.

Mája značí záplavu zkušeností ve stavu prožívání. Znalec je Absolutno. Není individualitou. Mája je vědomí, vědění. Je přítomna ve všech živých bytostech. Vaše Pravá přirozenost a vaše vědomí nejsou tímtéž. Vědomí funguje během stavu bdění a rovněž během spánku. Tato zkušenost se nazývá májou. Mája s džívou zachází, jakoby byl její sluha. Vědomí není nikdy stálé. Je stálé jedině tehdy, když samo sebe zapomene.

Přestože jsou hrubé, jsou světské zkušenosti jemné. Mysl se může jevit být jemnou, přesto je hrubá. Člověk chápe, že ví, ale může toto poznání (vědění) demonstrovat? Je jemné. Každá bytost si užívá chování pěti elementů. Největší odvahou je mít přesvědčení, že nejste tělo. Chopte se pevně chodidel svého vědomí a pak jednejte.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.