Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

62. Skutečný Bůh je za kvalitami (z knihy Vše je iluze)

29. 7. 2015 - Aleš

Tělo je Brahman a Já (Átman) je Brahman. Pomocí „Absolutního Poznání“ neboli Vidžňány došlo k vyhlazení poznání. Meditující zmizel s meditací. Já, entita, která medituje, zanikla spolu s meditací. Vymyšlené „já“, které je příčinou světského života, odešlo s tímto světským životem.Tento život, který se ztratil, přišel opět s celou svou slávou, ale nyní již jako Brahman. Vše viděné není nic než Brahman. Ten, kdo umírá, zemře, protože byl neskutečný (ne-entita). Ten, „kdo nebyl“, zemřel. Žádný hřích nezůstane na povrchu země. To, co nemá žádné omezení, bylo spoutané, a tento uzel je pryč. Má Bůh nějaké omezení či svobodu? Všech 72 předchozích generací je osvobozeno. Ti, kdo jsou služebníky Gurua, který je osvoboditel utiskovaných, také osvobodí ostatní. Nezůstanou potom služebníky, jsou ....

|| rádžádhirádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Mahárádž kí džaj ||

Skutečný Bůh je sat-čit-ánanda (bytí, vědomí a blaženost). Vědomí v těle je Bůh. Je to toto uvědomění neboli Bůh, které chrání tělo od nehody, splašeného koně, hada atd. To je jasně patrné. Musíme vědět, co jsme. To, co v tomto těle říká „já“, není ve skutečnosti někdo. To vše je pouze nepochopení a zmatek. Měli jste konceptuálně za to, že jste tělo, ale jestliže provedete průzkum ve všech částech těla, není v těle žádné „ty“ nebo „já“. Ve Skutečnosti (v Tom) není pocit „tebe“ a „mne“. Vidíme všech pět elementů, ale ony jsou vytvořeny z životní energie, která se nazývá čajtanja. Toto vše je pouze tato životní energie. Ten, kdo pochopil, že pouze „Jednota“ je Skutečná, je osvobozen od zrození a smrti. Vousy, knír a vlasy na hlavě, to vše jsou pouze chlupy. Jméno, forma, tvar a podobně, to vše je falešné. Jakmile poznáte tuto životní energii, bude vše vykonáno. Bůh je pouze Jeden, všude, ve všech nesčetných formách. Analyzováním pěti elementů vám bude objasněno, co je touto životní energií. Vysvětlením významu známého prohlášení „Ty Jsi To“ vám bylo sděleno, že jste Brahman. V prapůvodním Bytí je ego, neboli ahankar, větrem.

Odevzdání se Guruovi by mělo proběhnout bez jakkoliv přehnaného citového vypětí. To je třeba vysvětlit. Bez přehnaného vypětí zde znamená nebýt zastrašován a nepřipustit, aby nějaká osoba uplatňovala nějaký druh přinucení nebo něco, čím by na vás vyvíjela nátlak. To neznamená, že by takový nátlak neexistoval, ale tato osoba by jej aktivně neměla využívat. Mělo by to být potom tak, že nátlak není existující. Žádný nátlak na naše vlastní pravé Bytí tu není. Proto ani nyní, ani nikdy v budoucnosti tu není a nebude nic ani nikdo, kdo by na nás vyvíjel nějaký nátlak nebo soupeřil s naším pravým Bytím o důležitost. O tom bychom měli být přesvědčeni. Co nám v tom jedině může bránit? Jen vlastní zmatení a nepochopení na nás vyvíjí nátlak po celou dobu a všude v různých podobách. Kromě toho tu není žádné další překroucení. Odevzdání by tedy mělo proběhnout tímto způsobem - bez přehnaného vypětí.Budeme-li se pozorně a hloubavě dívat na věci, pocit oddělenosti zmizí. A když i postoj svědka (pocit „já jsem“) zmizí, zůstává tu pouze čajtanja. Potom tu je pouze přirozená nezaujatost (Nivrutti). Když zmizí řečník, je tento stav označen jako Unmani, neboli stav „nemyšlení“. Kdo má platit pokutu, když tu není žádný obžalovaný? Nikdo nenazve své břicho záchodem. Pro koho je tu ve skutečnosti trojí karma (minulost, přítomnost a činnost)? Proč by si měl někdo, kdo je král, odsedět trest? Kdo ho může potrestat, jestliže On sám je král (Prabhu). Jak může mít mrtvé fyzické tělo nějakou minulou karmu?

Tělo je Brahman a Já (Átman) je Brahman. Pomocí „Absolutního Poznání“ neboli Vidžňány došlo k vyhlazení poznání. Meditující zmizel s meditací. Já, entita, která medituje, zanikla spolu s meditací. Vymyšlené „já“, které je příčinou světského života, odešlo s tímto světským životem.Tento život, který se ztratil, přišel opět s celou svou slávou, ale nyní již jako Brahman. Vše viděné není nic než Brahman. Ten, kdo umírá, zemře, protože byl neskutečný (ne-entita). Ten, „kdo nebyl“, zemřel. Žádný hřích nezůstane na povrchu země. To, co nemá žádné omezení, bylo spoutané, a tento uzel je pryč. Má Bůh nějaké omezení či svobodu? Všech 72 předchozích generací je osvobozeno. Ti, kdo jsou služebníky Gurua, který je osvoboditel utiskovaných, také osvobodí ostatní. Nezůstanou potom služebníky, jsou Brahman.

 Večer, 26. 9. 1935

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.