Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 36/2 Vždy buďte svým vědomím, a nikoli tělem

18. 8. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_17.jpgKaždý se bojí smrti. Ale jen znalec „Já“ má blažený odchod. U ostatních není tato blaženost během života zakoušena. Blaženost je plodem poznání sebe během doby, kdy jste naživu. Poznejte důležitost uctívání a poznání „Já“. Pak zakusíte blaženost, která je jinak nemožná. Jsme přespříliš ovlivněni svými známými a příbuznými. Více než o sebe se obáváme o ostatní. Toto vše je kvůli máji/iluzi. Jakmile životní dech opustí tělo, všichni naši příbuzní a drazí zmizí spolu s našimi úsporami v bance. Připomeňte si to během doby, kdy pomáháte ostatním. Co je důležitější než to, je nezapomenout kdo skutečně jste. Jste sevřeni ve svém „já“ a mysli, což vás nutí dělat tytéž věci stále dokola. Jestliže poznáte své pravé „Já“, pak budete zbaveni veškeré bolesti a radosti. Máte tuto vzácnou lidskou formu a vaše vědomí má tuto příležitost. Vždy buďte svým vědomím, a nikoli tělem. Tak jako včela sbírá z květů pouze nektar, opravdový oddaný přebývá pouze ve svém vědomí. Jiní se v životě ženou za mnoha dalšími atrakcemi, a plni lítosti utrápeně umírají. Ten, kdo žije jako vědomí a nakonec jej pozná, žije šťastný život a na konci zakouší vzácnou blaženost.

Audio promluva 36/2

17. ledna 1980

Naše vědomí, naše existence, je nám v celém světě nejbližší a nejdražší. Díky našemu vědomí vše vidíme, ale vědomí je neviditelné. Třebaže nedokážete spatřit vědomí, kvůli němu můžete vnímat tělo, dech a svůj svět. Moje vědomí je tak čiré, že může posuzovat jasnost slunečního světla a měsíčního svitu. Ten, kdo zná toto vědomí jakožto svou vlastní formu, transcenduje bolest a radost. On ví, že jeho jedinou formou je vědomí a že nemá žádnou další formu. Taktéž chápe, že jeho vědomí je forma Boha. Je zapotřebí velká koncentrace, která vede k naprostému ztišení, v němž adept realizuje, že svět je obsažen v jeho vědomí. Tak jako světlo lampy ozařuje lampu a okolí, zřídkakdy někdo spatří celý svět přebývající ve světle jeho vědomí. S uvědoměním si této pravdy, jestli někdo žije jako vědomí, pak může uniknout cyklu zrození a smrti.

Je to naše přesvědčení, že jsme narozeni a že určitě jednoho dne zemřeme. Vyslechnutím si učení od Světce se vzdáte tělesné totožnosti a chybná přesvědčení zmizí. S rozpuštěním falešných představ spatříte sebe nikoli jako individuální duši, ale jako Boha Išwaru neboli Brahman. Stejně jako lidé nabírají vodu do svých nádob z městské nádrže a mají za to, že nabraná voda je jejich, stejně tak za sebe považují jméno a formu. Jakmile poznáte vědomí ve svém těle, spatříte totéž vědomí ve všech tělech, od mravence až po Brahman. Jako kdyby voda v nádrži řekla: „Moje voda je přítomna v nádobách patřících všem lidem,“ podobně Pán Krišna říká: „Jsem přítomen ve všech. Zdánlivé dělení vědomí je kvůli rozdílným živým formám (tělům), ale vědomí je nedělitelné.“

Můžete vyříznout kousek prostoru z celkového prostoru? „Já“/Átman nelze dělit; To se jen zdá jako dělitelné. Átman je vždy jediné, úplné a nedělitelné. Ale v jakém stavu jste k Átman? Átman je ve vás jakožto vaše bytí. Musíte si toto vše připomínat a poté jednat ve světě. Na vitální dech, který závisí na potravě, se nelze spoléhat. Poruchy v potravinovém těle jsou nemocemi. Pokud se jen trochu zamyslíte, pochopíte, že tělo je jen loutka vytvořená z potravy. Tělesná hmota je potravou vědomí. Embryo se vyvíjí po dobu devíti měsíců. Potrava zkonzumovaná matkou nabyde tvar, které po porodu označujete jako novorozeně. Tělíčko tohoto nemluvněte je jemné, je čerstvou potravou. Objeví se v něm vitální dech a také vědomí. Obojí trvá do té doby, dokud je tělu dodávána náležitá potrava. Pro všechny živé bytosti platí, že jakmile se potravinová hmota těla vyčerpá (vyschne v horku), opustí ji životní dech a tělo a vědomí zmizí. Stejně jako v případě velkého ohně, když se vyčerpá hořící palivo, plamen uhasne. Není zde žádná smrt, ale pouhé zmizení ohně neboli aktivity. Oheň uhasne a živá bytost se stane bez života (inertní). Tělo zesne, ale Átman nemá žádnou smrt. Nikam neodchází, neboť je vše-jediné, celistvé a všude-přítomné. Pouze se oddělí od těla. Co se stane Átmanu, když tělo zemře? Podobá se to tomu, co se děje ohni, když vyhasne. Je třeba být obeznámen s Átman během doby, kdy jste naživu. Potom víte, že Átman je nekonečné a neomezené. Nelze jej stísnit do individuální formy. Kdo je v tomto případě znalcem? Je to vědomí. Co jiného jste, než vědomí? Není to člověk, který ví. Překážkou člověka je omezování sebe na svoje tělo. Potom se smrt zdá být nevyhnutelností (jistotou).

Každý se bojí smrti. Ale jen znalec „Já“ má blažený odchod. U ostatních není tato blaženost během života zakoušena. Blaženost je plodem poznání sebe během doby, kdy jste naživu. Poznejte důležitost uctívání a poznání „Já“. Pak zakusíte blaženost, která je jinak nemožná. Jsme přespříliš ovlivněni svými známými a příbuznými. Více než o sebe se obáváme o ostatní. Toto vše je kvůli máji/iluzi. Jakmile životní dech opustí tělo, všichni naši příbuzní a drazí zmizí spolu s našimi úsporami v bance. Připomeňte si to během doby, kdy pomáháte ostatním. Co je důležitější než to, je nezapomenout kdo skutečně jste. Jste sevřeni ve svém „já“ a mysli, což vás nutí dělat tytéž věci stále dokola. Jestliže poznáte své pravé „Já“, pak budete zbaveni veškeré bolesti a radosti.

Máte tuto vzácnou lidskou formu a vaše vědomí má tuto příležitost. Vždy buďte svým vědomím, a nikoli tělem. Tak jako včela sbírá z květů pouze nektar, opravdový oddaný přebývá pouze ve svém vědomí. Jiní se v životě ženou za mnoha dalšími atrakcemi, a plni lítosti utrápeně umírají. Ten, kdo žije jako vědomí a nakonec jej pozná, žije šťastný život a na konci zakouší vzácnou blaženost. Poslechněte si to a připomínejte si to. Vykonávejte své činnosti a službu společnosti správně a s plným zájmem, ale nezapomeňte na své pravé „Já“, jenž je formou Boha. Ten, kdo medituje na své vědomí, realizuje „Já“ a potvrdí toto: „Moje vlastní forma je forma Boha.“ Vykonávejte své světské činnosti, ale meditace na vaše vědomí změní váš intelekt. Naděje, touhy a chtění zmizí. Sebe-poznání vám dá pocit úplnosti a ten bude pokračovat do skonání vašeho těla. To vše se týká pravého žáka (guruputry), ale tento popis nesedí na ostatní. Opravdový žák je ten, kdo žije podle slov Gurua. To, co je pro nevědomce forma Boha nebo forma Brahman, je pro pravého žáka jeho vlastní „Já“.

(Čtení písma a pokračování Maharadžovy promluvy) Ten, kdo nezapomíná slova svého Gurua a naplňuje je do konce svého života, je opravdový duchovní hledající. Ten, kdo se nežene za světským pohodlím, ale chce získat duchovní inspiraci, potká pravého Gurua a stane se samotným Bohem. V momentech štěstí lidé na Boha zapomínají, avšak pravý oddaný medituje na „Já“ za všech okolností. „Já“ značí Boha, což znamená Brahman. Takový oddaný dosahuje bezforemné Brahman. Opravdový hledající dosahuje touženého cíle. Tento cíl je na hony vzdálen tomu, kdo je bez zájmu o poznání „Já“. Ten, kdo je zcela ponořen v „Já“, získává plnost, dokonalost. V jednotě neboli stavu ne-duality adept realizuje nepředstavitelné, neposkvrněné Parabrahman. Je obtížné poznat skutečný význam těchto slov (z recitovaného Písma). Pouze ten, kdo je realizovaný, ví, co znamenají.

K tomu, abyste poznali pravdu, je potřeba ji zakusit, jinak zůstává pouhou představou. … (Nesrozumitelná nahrávka) Během života jste vždy „Já“, Átman“. Jakmile jsou nečistoty odstraněny, „Já“ splyne s „Já“.

Tisíce let uplynulo, miliony lidí přišly a odešly. Všichni se nakonec rozplynuly do „Já“, kde není ani pocit bytí. V tomto stavu není ani sebenepatrnější pocit „Jáství“. Opravdový hledající nikdy nezapomíná meditovat na „Já“. Pro něho neexistuje nic kromě této meditace. Získává úplnost Átmanu. Ten, kdo je zaměřen do světa, ponořen ve světských činnostech, žije v utrpení a znova a znova se rodí. Opravdový žák žije podle slov Gurua. Žije jakožto vědomí neboli přebývá v „Já“. Ten, kdo zná sebe jakožto své vědomí, je osvobozen od všech dalších duchovních praxí. Ti, kdo žijí jako tělo, musejí následovat přísné praktiky jako například půst či jiné útrpné metody. Ti, kdo žijí jako Átman, jsou již volní. Tito požehnaní mají Guruovu milost a jsou svatí bez jakéhokoliv úsilí. Nevědomé bytosti se mohou zbavit svých hříchů ve společnosti těch, kdo realizovali „Já“/Atman. I pouhé připomínání si těchto realizovaných bytostí je také prospěšné. Nesmíte zapomenout, že tato cennost existuje ve vás. Toto je skutečná oddanost neboli bhadžan (to, co je bez přerušení).

Konec přednášky.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.