Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

128. Z pohledu Džňánina není nikdo nevědomý – (Nirupany)

6. 8. 2015 - Gabriela

Jakmile odejde koncept ´já jsem tělo´, ztratí se rovněž ego. Pak vše, co zůstává, je čiré vědomí. Vaše vědění je s vámi, nemůžete jej zastavit či odhodit. Ten, kdo má oddanost ke Guruovi, brzy dojde k osvobození. Každý má silnou touhu žít. Jakmile odhalíte svou skutečnou přirozenost, tato touha odpadne. Neuplyne moment, aniž byste nemysleli. To je přirozenost mysli. Proto rozjímejte o své existenci, která je bez těla. Dokud je zde forma, je tu ego.

Nirupana 128

 Čtvrtek, 30. srpna 1979

Džňánin má vědomí, ono však není individuální povahy. Je univerzální. Tomu, co je vše-prostupující, můžete udělit jméno, ale Ono je ve skutečnosti beze jména. Neprojevený princip se stal projeveným jakožto vaše vědomí. Ať praktikujete duchovno či nikoli, Absolutnu je to jedno. Vytvořili jste pocit duality tím, že jste se oddělili od celku (úplnosti).

To, co je viděno, cítěno nebo poznáno, je vytvořeno skrze vědomí. Je to vytvořeno ze znalce. Jakmile je realizováno univerzální vědomí, není zde potřeba po osvobození. Z pohledu Džňánina není nikdo nevědomý. On není oddělen od celku (úplnosti).

Jakékoliv jméno přijmete, stanete se jím. Univerzální vědomí nikdy nemůže být uchopeno. Jména různých božstev jsou jména vše-prostupujícího, univerzálního vědomí. Jaká je známka toho, že je někdo Džňánin? Každý rozpoznává Džňánina podle schopnosti (hodnoty) své mysli, intelektu a pocitu. Vědci budou objevovat to, co je vytvořeno z toho, co již existuje, ale nikdy nedokážou nalézt To, co je spontánně zde, aniž by to bylo vytvořeno. Mohli objevit tisíce věcí, ale nebudou schopni odhalit vědomí. Pokud rozpoznají vědomí, v ten samý okamžik ztratí své naděje, touhy a vášně a nebudou nic dělat. Nebudou mít žádná očekávání. Veškeré toto poznání je zcela pradávné. Vy se o něm nyní dozvídáte, a proto cítíte, že je nové.

Jednoho dne umřete, není to tak? Tak proč to neukončíte právě teď? Jedině tehdy poznáte Pravdu. (Pozn.: Zde nás Maharadž nežádá, abychom umřeli fyzicky. Chce od nás, abychom se zbavili připoutanosti ke světu a zůstali ve stavu bez myšlenek.)

Člověk chápe lásku a laskavost zejména když zplodí potomka. Pak přicházejí tyto pocity automaticky. S realizací Já je to totéž. Osvobodí vás, jakmile realizujete, že ničemu nerozumíte. Pokud ale cítíte, že jste pochopili, je to nic než vaše nepokojnost. Ten, kdo obdrží realizaci Já, nemá sám pro sebe žádné využití (shledá sebe sama jako bezvýznamného). Slova nedokážou popsat tento neprojevený stav. Vědci třeba vytvoří bytosti, ale nebudou schopni (koncepčně) pochopit Átman.

Jakmile odejde koncept ´já jsem tělo´, ztratí se rovněž ego. Pak vše, co zůstává, je čiré vědomí. Vaše vědění je s vámi, nemůžete jej zastavit či odhodit. Ten, kdo má oddanost ke Guruovi, brzy dojde k osvobození. Každý má silnou touhu žít. Jakmile odhalíte svou skutečnou přirozenost, tato touha odpadne. Neuplyne moment, aniž byste nemysleli. To je přirozenost mysli. Proto rozjímejte o své existenci, která je bez těla. Dokud je zde forma, je tu ego.

Pokračujte s každodenním zpíváním bhadžánů, protože význam bhadžánů se projeví skrze vás. Bhadžány odstraňují nečistoty ve vaší vlastní přirozenosti, transformují nečisté v Brahman. Ti, kdo jsou realizovaní, zůstávají ve své úplnosti, avšak následná oddanost pozvedá mysl běžných lidí. Když zpíváte bhadžány, vyslovujte každé slovo. Každé má svou důležitost. Celkový význam bhadžánů sestoupí do vaší pravé přirozenosti.

Každá bytost má nějaký osud. Odkud se objevil? Když jste se ponořili do vztahů s ostatními, počal osud. To je závislé na práně. Zamyslete se nad tím, nakolik důvěryhodná tato prána je. Aniž byste hledali podporu někde jinde, zabývejte se svým odhodláním realizovat Já.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.