Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 36/1 Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší poznání

4. 8. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgPo celou dobu života jste se starali o tělo, co jste však učinili a jakou péči máte pro období, kdy zde tělo nebude? Tudíž abyste nabyli úplnosti (spokojenosti), musíte se starat o náboženství „Já“. Považovat vaše „Já“ za tělo není vaše pravé náboženství. Znát sebe jako Átman („Já“) je vaše pravé náboženství. Musíte poznat Átman ještě během života. Vaše tělo zde bude pouze několik let, co ale vaše bytí poté? Poznat Átman („Já“) je tím nevyšším dosažením. To je pravé duchovní náboženství. Není nutné vědět, co se stane, když tělo zemře. Je zcela nutné znát své Átman („Já“). K tomu, abyste ho poznali, společenství světce je nutností.

Audio 36/1

17. ledna 1980

Vitální dech je pro náš život nezbytný. Bez potravy zde není dech a potažmo ani vědomí. Když víte, co je správné a co nesprávné, pak lze umenšit neštěstí. Je nutné se držet dobré společnosti a patřičně se chovat ve světě.

(Čtení Písma) Správné chování se označuje jako náboženská cennost (významnost). Během života by se měl člověk chovat tím nejlepším možným způsobem. To, co je nejdůležitější, je náboženství „Já“. Náboženství vitálního dechu závisí na potravě. Musíte následovat pravé náboženství „Já“, abyste dosáhli toho nejvyššího, než tělo zemře. Jakmile vitální dech opustí tělo, tělo zemře, a to je konec vašeho spojení s tělem. Žít jako toto tělo, dokud zde je, značí lidskou existenci. Uvědomit si, že nejste svým tělem, značí být Bohem (boží existence). Potrava je důležitá, a abyste ji měli, musíte pracovat. Ale co je daleko důležitější je znát náboženství „Já“, které je nápomocné, když zde tělo není.

Po celou dobu života jste se starali o tělo, co jste však učinili a jakou péči máte pro období, kdy zde tělo nebude? Tudíž abyste nabyli úplnosti (spokojenosti), musíte se starat o náboženství „Já“. Považovat vaše „Já“ za tělo není vaše pravé náboženství. Znát sebe jako Átman („Já“) je vaše pravé náboženství. Musíte poznat Átman ještě během života. Vaše tělo zde bude pouze několik let, co ale vaše bytí poté? Poznat Átman („Já“) je tím nevyšším dosažením. To je pravé duchovní náboženství. Není nutné vědět, co se stane, když tělo zemře. Je zcela nutné znát své Átman („Já“). K tomu, abyste ho poznali, společenství světce je nutností. Světec vám říká, že nejste tělem ani vitálním dechem, a že musíte poznat svou existenci jakožto Átman („Já“). Dozvíte se také, co se děje Átmanu a zda je zde zrození či smrt. Átman není jen slovo. Átman značí „my“. „My“ značí naše vědomí. Je to to, kvůli čemu jsme se dozvěděli, že „my jsme“. Átman neboli vědomí nemá žádný tvar, formu, není tělem a je nespatřitelný. O Átmanu jsme se dozvěděli v důsledku našeho těla. Ale musíme poznat, co je Átman. Není ani mužem, ani ženou. Když se Átman oddělí od těla, nazveme to smrtí. Musíme poznat Átman během našeho života, to je nejzazší (konečné) poznání.

Doslechli jste se o Brahman a Átman je vyjádřením tohoto Brahman. Kvůli tělu jsme se dozvěděli, že „my jsme“. Avšak naše tělo se svým jménem a formou závisí na potravě, a když zde potrava není, není tu ani životní dech a vědomí.

Když se narodí dítě, je bezejmenné do té doby, než se mu rozhodnete nějaké jméno přidělit. Dítěti je jméno říkáno až si ho pomalu zapamatuje. Tak jako je vymyšlené jméno, stejně tak je vymyšlená představa „já jsem toto tělo“. Ten kdo se obeznámí s Átman, unikne neštěstí. Bůh Bohů říká toto: „Ten, kdo medituje na Mne a zná Mne, nemá žádnou smrt, znovuzrození a ani neštěstí. Je od tohoto všeho oproštěn.“ Člověk je pln konceptů a pouze ty jsou zodpovědné za jeho znovuzrození a několik životů.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.