Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

126. Vesmír vykvetl ve vašem vědomí – (Nirupany)

23. 7. 2015 - Gabriela

Musíte pochopit, jaký je vztah mezi vámi a světem. Dokud máte koncept, že jste individualita, nikdy nenabydete dokonalou blaženost. Nejste nikým stvořeni. Nemáte žádné rodiče. Jste sebe-zářní. Celé panorama, které je vesmírem, je vaší viditelnou formou. Koncepty typu ´já umřu´, ´já praktikuji oddanost´, ´odcházím do nebe´ atd. jsou všechno falešné koncepty. Jak může mít ten, jehož forma obsahuje celý vesmír, rodiče? Váš samotný život udržuje vesmír naživu. Nemáte žádné povinnosti ani jako individualita, ani jako všeprostupující projev. Chybně jste zaměnili své ego za Já. To je příčina klamu (falešné představy). Pocit zodpovědnosti jste si vytvořili svým vlastním konceptem. Vaše tělesné vědomí způsobuje pocit zodpovědnosti. Ten, kdo realizoval sebe sama, sem chodit nepotřebuje. Lidé by měli jít za ním!

Nirupana 126

 Sobota, 18. srpna 1979

Pokud rozjímáte nad Parabrahman, splynete s jeho blaženou pravou přirozeností. Před tím, než dosáhnete Absolutno, je zde blaženost. Jakmile dojdete do tohoto bodu, všechny pocity se rozpustí. Toto dosažení Absolutna je dokonalou blažeností. Nelze to dokonce ani popsat jako stav blaženosti.

Tazatel: Maharadži, existuje cesta k dosažení Parabrahman?

Odpověď: Ano. S naprostou láskou se staňte zajedno se svým vědomím.

Nehovořím běžným jazykem. Žádám vás jen, abyste pozorovali sebe sama. Být lidskou bytostí značí mít tělo. To není forma Já. Pokud se o samotě posadíte a budete pozorovat vědomí, pochopíte, že vědomí je svět. Je to pocit ´já jsem´. Formou toho, kdo to pozná, je celý vesmír. Nicméně vy se omezujete pouze na tělo. Vesmír vykvetl ve vašem vědomí. Vy znáte své vědomí, ale pojali jste ho jako něco od vás odlišného. Proto jste nedosáhli Seberealizaci.

Musíte pochopit, jaký je vztah mezi vámi a světem. Dokud máte koncept, že jste individualita, nikdy nenabydete dokonalou blaženost. Nejste nikým stvořeni. Nemáte žádné rodiče. Jste sebe-zářní. Celé panorama, které je vesmírem, je vaší viditelnou formou. Koncepty typu ´já umřu´, ´já praktikuji oddanost´, ´odcházím do nebe´ atd. jsou všechno falešné koncepty. Jak může mít ten, jehož forma obsahuje celý vesmír, rodiče? Váš samotný život udržuje vesmír naživu. Nemáte žádné povinnosti ani jako individualita, ani jako všeprostupující projev. Chybně jste zaměnili své ego za Já. To je příčina klamu (falešné představy). Pocit zodpovědnosti jste si vytvořili svým vlastním konceptem. Vaše tělesné vědomí způsobuje pocit zodpovědnosti. Ten, kdo realizoval sebe sama, sem chodit nepotřebuje. Lidé by měli jít za ním!

Koncept je jako ozdoba. Ten, kdo nosí ozdobu, není ozdobou. Pocit ´já jsem´ je kořenem duality. Správný stav je před ním. Vědomí je kvalita. Má Ten, kdo zná vědomí, kvalitu? Vyslovujete slova jako Brahman, Bůh atd., ale jaký význam z nich získáváte? Vaše slova vás mohou svést na nesprávnou cestu (oklamat). Pouhé intelektuální pochopení není dostatečné.

Prostě naslouchejte. Pokud se budete považovat za Džňánina, zajisté budete trpět. Nepřijímejte žádnou pózu.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.