Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

125. Ten, kdo je oddaným svého vlastního "Já", se stává duší všech – (Nirupany)

16. 7. 2015 - Gabriela

Z vědomí bylo vytvořeno pět elementů, tři guny atd. Jakmile vědomí odejde, odejde vše. Nikdo neumírá. Můžete tvrdit, že pozorování se děje znalci, ale On (znalec) to neřekne! Říká se, že vědomí vyvstalo z těla a prány, ale to není úplně pravda. Byly vytvořeny poté, co se vědomí objevilo. Co lze říci, není-li zde vědomí? Všechny zkušenosti, které přicházejí prostřednictvím vědomí, jsou dočasné. Pravdu nelze realizovat skrze vědomí. Vědomí je pouze přechodné. Přesto může zakoušet život po tisíce let. Přišlo nepatrné (semínko) vědění a existuje po nějakou dobu a pak odejde. Tato délka se nazývá časem. Není mužem, ani ženou, ani Brahman – není ničím. Ale protože je zde vědomí, toto vše je.

Nirupana 125

 Neděle, 12. srpna 1979

Když se pozorování vědomí děje po celých dvacet čtyři hodin denně, nazýváme tuto bytost Džňáninem. Není viditelný. Je neidentifikovatelný/neznámý a neprojevený. Neznámé nelze pochopit poznaným. Když se poznané (vědomí) stane nepoznaným, nevědomá bytost řekne, že to je smrt. Čas je stvořen společně s poznaným. Je to délka života.

Poznané lze popsat nekonečně mnoha způsoby. Znalce slovy popsat nelze.

Pokud někdo tvrdí, že zná Pravdu, značí to, že ji nezná. Pravda je slovy nevyjádřitelná. Jak může někdo poznat To, co je před stavem bdění a spánku? Být narozen značí stav bdění a spánku. To, co nyní zakoušíte, je vědomí, které vás přepadlo. Je tmavé či světlé? Je mužské nebo ženské? Jak může být zastaveno? Jak jej můžete vědomě uchopit, když vás přepadlo nevědomě? Všechna jména tvorů – od hmyzu po největší božstva – jsou jména vědomí.

Z vědomí bylo vytvořeno pět elementů, tři guny atd. Jakmile vědomí odejde, odejde vše. Nikdo neumírá. Můžete tvrdit, že pozorování se děje znalci, ale On (znalec) to neřekne! Říká se, že vědomí vyvstalo z těla a prány, ale to není úplně pravda. Byly vytvořeny poté, co se vědomí objevilo. Co lze říci, není-li zde vědomí? Všechny zkušenosti, které přicházejí prostřednictvím vědomí, jsou dočasné. Pravdu nelze realizovat skrze vědomí. Vědomí je pouze přechodné. Přesto může zakoušet život po tisíce let. Přišlo nepatrné (semínko) vědění a existuje po nějakou dobu a pak odejde. Tato délka se nazývá časem. Není mužem, ani ženou, ani Brahman – není ničím. Ale protože je zde vědomí, toto vše je.

Proč lidé chodí z místa na místo a hledají to či ono? Protože nedokážou snést ´štípanec´ vědomí. Podobá se uštknutí škorpiónem. Abyste znegovali všechny zkušenosti, prostě pozorujte vědomí.

Kde je Pravda? Svým způsobem je vším. Můžete tvrdit, že někdo je velký světec. Řekl bych, že je mnohem větší, než jak ho chápete. Je tomu tak, protože vím, že se nikdy nenarodil. Toto vše bylo stvořeno jen jako zábava. Nemá žádná pravidla. Když si toto vše vyslechnete, pomyslíte se: „Procestovali jsme celý svět, ale nikde jsme nepotkali takového blázna jako je on!“ Nikdo mi však neudělí status, který je v rozmezí blázna a realizované bytosti.

Od momentu probuzení až po usnutí je zde neustálé sebe-uvědomování si. Jste si však tohoto faktu vědomi? Protože jste se pojali za tělo, nejste si vědomí vědomi.

Existuje mnoho druhů náboženství. I kdyby lidé měli ztratit své životy, nepřijmou náboženství nikoho jiného. Základem toho je loajalita ke konceptu. Shoda (konsensus) značí ztotožnění se s koncepty. Liší se ale pro různá náboženství bdění, spánek, hlad a žízeň?

Matka a otec stvořili tělo dítěte a dali tělu jméno. Měli byste pochopit svou pravou přirozenost a udělit ji jméno, jakékoliv si vyberete. Džíva značí vědomí; jméno udělené vědomí je kvůli hodnotě vědomí – Bůh.

Tělo je loutka z nahromaděné potravy. Mysl je totéž, co kvality a vlastnosti potravy. Vědomí v těle je nepřerušované (souvislé) jako prostor.

Átman by mělo být v komunikaci s Átman – to značí, že byste měli pozorovat vědomí za pomoci vědomí. Jedině ten, kdo je nuzný, se znovu narodí – nikoli ten, kdo je spokojený. Tělo může být nazýváno lidským tělem, nikoli však vědomím v těle. Jakmile pochopíte a rozpoznáte vědomí jakožto vědomí, budete osvobozeni, zatímco jste v těle. Átman je ne-konatel; prána činí veškerou práci za Jeho přítomnosti.

Měli byste vypozorovat, co je tím, co uděluje zkušenost, a kdo je ten, kdo tuto zkušenost získává.

Veškerá trápení skončí tomu, kdo zapomene na sebe sama pozorováním svého vědomí. Stane se svatým s posvátným zřením své vlastní skutečné přirozenosti. Přirozeně se stává všem nápomocným. Ví, že se od ostatních neliší. Posvátné zření Já je projevem Já. Kdo bude mít pocit nepřátelství a ke komu? Ten, kdo je oddaným svého vlastního Já, se stává duší všech. Žijte jako vědomí. Nehleďte na ostatní jako na individuality. Vaše vlastní hodnota bude taková, s jakou hodnotou hledíte na své Já. Dívejte se na ostatní s hodnotou Já.

Ten, kdo sem přišel, dorazil proto, že ho k tomu přiměl Bůh uvnitř. Přijdou sem jen ti, jejichž zrození je poslední (není pro ně žádné znovuzrození). Hleďte na všechny bytosti, jakoby byly vaším vlastním Já. Nepřijímejte koncept, že je zde nějaké jiné božství než Já. Zanechte žebrání a uctívejte svou skutečnou přirozenost říkaje ´Já jsem Átman´.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.