Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 35/3 Dokud je vaše tělesná totožnost brána za skutečnou, budete se cítit jako konatel

14. 7. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_audio_6.jpgKdyž kopete studnu, musíte odstranit zeminu a kameny. Stejně tak se musíte zbavit všech svých konceptů a představ, které nejsou nic než nečistoty, a musíte být zajedno se svým "Já". Třebaže se zdá, že je obloha zasažena mraky, ve skutečnosti je to vše dočasné a neskutečné. Vaše "Já" vždy zůstává stranou od všech vašich falešných konceptů a toho, čemu mylně věříte. Já je věčné a nic ho nemůže překrýt či zasáhnout. Všechny vaše falešné ideje jsou dočasné a zákonitě jednou zmizí. Je to vše vymyšlená snůška všech vašich konceptů a představ. Vaše pravé "Já" zůstává vždy nedotčeno a neporušeno.

 Audio 35 – Třetí část

16. prosinec 1979

Dovolte mi zopakovat to, co jsem řekl v úvodu této promluvy. Dívám se na vás a mluvím k vám znaje vás jako své Já, bez ohledu na to, co si o sobě myslíte či za co se považujete. Když k vám hovořím, znaje vás jako své Já, vysvětluji vám do detailu, jak je možné, že jste to samé, co jsem já. Třebaže se pokládáte za odlišného ode mne, já vás musím přeměnit do Skutečné jednoty vás a mne. Všechny vaše potíže při realizování Pravdy souvisejí s vaší tělesnou totožností, kvůli které se označujete za muže či ženu. Vaše mylná představa dělá tento problém. Abych vás probudil, uděluji vám skutečné poznání. Toto hluboké poznání je nezbytné si vyslechnout od někoho, kdo je již probuzen. Nevědomost nastřádaná po několika životech musí odejít. Když si uvědomíte Pravdu toho, co zde bylo řečeno, budete chápat své zrození jako mýtus. Rovněž tak pochopíte, že jste to, co je nesmrtelné.

Svoji promluvu adresuji tomu, co ji může pochopit. Nehovořím k lidské bytosti. Vaše tělo je lidského druhu. Avšak to, co ve skutečnosti jste, nemá žádné tělo. Skutečnost se objevuje tím způsobem, že na sebe bere mnoho podob, ale Ona sama je bezforemná. Vše je jejím vyjádřením, ale Ona je neviditelná (nevnímatelná). Jak si uchováte nyní to, co jste si vyslechli? Podržte si to ve svém vědomí, kvůli kterému víte, že jste. Všechny vaše činnosti jsou přirozeným děním. Uskutečňují se bez ohledu na to, zda je děláte či nikoli. Jenže vaším zvykem je mít za to, že jste konatelem. Sami pochopíte, že nejste konatelem. A jen poté si uvědomíte, že jste se mnou zajedno. Do té doby váš chybný zvyk považovat se za konatele bude přetrvávat. Přivlastňujete si konatelství i za činy vámi nevykonané. Toto pokračuje stejně tak i ve snu. Ve snu říkáte, že jste někoho uhodil. Ve snu se nikdy nic nestalo, tudíž otázka vykonání čehokoliv nevyvstává. Dokud je vaše tělesná totožnost brána za skutečnou (neporušená), budete se cítit jako konatel. Jste si zcela jisti, že jste ta a ta osoba. Budete možná překvapeni, když se ode mne dozvíte, že vaše bytí je smyšlené. Vzali jste na sebe své bytí, to je vaše nevědomost o skutečnosti. Jste sevřen ve svých konceptech "já" a "moje", ve svém nabytém vlastnictví a vztazích. Nemáte sebemenší pochybnost o tom, co jste. Jste si zcela jisti, že smrt vše odnese. Obáváte se svého konce. Vaše smrt je stejně tak falešná, jako vaše bytí. Avšak jste si jisti smrtí a ztrátou všeho. To, že přijdete o majetek je možná fakt, ale vaše smrt je čirý výmysl. Žádná živá bytost nikdy nezemřela. Stejně tak falešné je vaše zrození, které se nikdy nestalo. A také jste si jisti smrtí. I když jsou zrození a smrt falešné představy, váš intelekt to nedokáže přijmout. Pro váš intelekt jsou nezpochybnitelné. Kvůli vjemům a zvykům nastřádaným po mnoha letech, jste si jisti svou totožností, svým jménem a formou. Plně věříte ve své skutky konané ve svůj prospěch a pohodlí. To vše jsou koncepty.

Když kopete studnu, musíte odstranit zeminu a kameny. Stejně tak se musíte zbavit všech svých konceptů a představ, které nejsou nic než nečistoty, a musíte být zajedno se svým "Já". Třebaže se zdá, že je obloha zasažena mraky, ve skutečnosti je to vše dočasné a neskutečné. Vaše "Já" vždy zůstává stranou od všech vašich falešných konceptů a toho, čemu mylně věříte. Já je věčné a nic ho nemůže překrýt či zasáhnout. Všechny vaše falešné ideje jsou dočasné a zákonitě jednou zmizí. Je to vše vymyšlená snůška všech vašich konceptů a představ. Vaše pravé "Já" zůstává vždy nedotčeno a neporušeno.

Konec třetí části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

 

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.