Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

124. Abychom pochopili vědomí, je nutná úcta ke Guruovi – (Nirupany)

9. 7. 2015 - Gabriela

maharaj_nirupana4.jpgKvůli vlivu tělesného vědomí kladete otázky. Nač je jinak nutné mluvit? Každé vaše slovo je prostředek k míjení času. Slova jsou prostředkem zábavy, ale mohou nám rovněž způsobit problémy. Pro Toho, kdo je před slovem, žádné nebezpečí neexistuje. Můžete říci: „Jaký má potom smysl tomuto naslouchat?“ To, co očekává nějakou výhodu, má krátkou dobu žití. Cokoliv, čemu věříte s nejvyšší upřímností, s vámi nezůstane napořád. Jaký zvláštní benefit získá ten, kdo žije mnohem déle než ostatní? Nakolik trvalé může být to, co je vytvořeno z potravinového výtažku a co žije z potravy? Pochopte toto vše a milujte vše.

Nirupana 124

 

Čtvrtek, 9. srpna 1979

Čit značí vědomí. Je nám známo, a to je Čitánanda – radost vědění. Přichází tato radost zvenčí anebo je zde spontánně (uvnitř)? Tak proč ji hledáme mimo? Zdroj, který je za tím vším, je naše vědomí. Je dokonalé a nemá žádný začátek. Přišlo bez vyžádání. Nasloucháte tomuto, jakoby to byly informace někoho jiného. Já vám ale říkám, že to je vaše vlastní informace, a to značí taktéž má informace.

 

Tazatel: Maharadži, má vědomí začátek? A pokud zde je, ví vědomí o něm/začátku?

Odpověď: Jakmile budete ukotveni ve vědomí, dozvíte se to.

Je tu jen Jeden bez druhého, tak jak může To nabýt realizaci? (Slovo Realizace Já je též nesprávné.) Naše vědomí potřebuje prostředek zábavy, jinak je nesnesitelné. Kdy může být snesitelné? Tehdy, když dokonale realizujete to samé. Splyňte se svým vědomím. Pak pochopíte, jak vyvstává i jak zaniká a budete přebývat v klidu.

Kořenem mysli je prána. Zdrojem bytí je také prána. Jak můžete jít za mysl? Věříte, že jste tělo; proto máte touhu chodit sem a tam. Absolutno je před vším. Vědomí je v Absolutnu a vše je obsaženo ve vědomí. Myslet si, že musíte jít za něco, je velký omyl.

Tělo je potrava, která je pomíjivá. Milujete lásku (vědomí) v těle, proto se nazývá Čitánandou – radostí vědomí/vědomou radostí. Přesto je pomíjivá. Absolutno, které je ze všeho nejdřív, se nazývá Parabrahman. Vědomí se označuje jako Brahman. Zahrnuje vše. Jako co žijete během života? A s jakou totožností budete umírat? Naše přirozenost je ve formě Čitánandy. Není něčím, co přichází skrze úsilí. Je to spontánní (přirozená) blaženost.

Co je tím, co uděluje hodnotu a krásu tělu? Je to vědomí. Pokud by zde nebylo, tělo by se rozložilo! Co je tím důležitým faktorem? Jste naživu kvůli potravinové esenci. Byli jste stvořeni z této esence. Přišli jste z nebe? Co si přejete získat z duchovní praxe? To, co je zdrojem (kořenem) všeho, je pravdivé a věčné. K čemu je potřeba duchovní praxe, pokud jste realizovali tento fakt? Není to zábava? Studujete umění a vědecké obory; to je také zábava. Jaký je váš motiv, kvůli kterému jste sem přišli? Není tím pochopení, že toto vše je Já? Ne-dualita.

Kvůli vlivu tělesného vědomí kladete otázky. Nač je jinak nutné mluvit? Každé vaše slovo je prostředek k míjení času. Slova jsou prostředkem zábavy, ale mohou nám rovněž způsobit problémy. Pro Toho, kdo je před slovem, žádné nebezpečí neexistuje. Můžete říci: „Jaký má potom smysl tomuto naslouchat?“ To, co očekává nějakou výhodu, má krátkou dobu žití. Cokoliv, čemu věříte s nejvyšší upřímností, s vámi nezůstane napořád. Jaký zvláštní benefit získá ten, kdo žije mnohem déle než ostatní? Nakolik trvalé může být to, co je vytvořeno z potravinového výtažku a co žije z potravy? Pochopte toto vše a milujte vše.

Nemyslete si, že vás tyto promluvy povzbudí k tomu, abyste se vzdali svého rodinného života. Pouze si zapamatujte, že nic z tohoto všeho nepřetrvá. Muž a žena jsou jen jména tvarů vytvořených z potravy. To je důvod, proč je nesprávné říkat, že je někdo žena anebo muž. Naslouchejte tomu a držte si to v mysli. Pochopte, že ten, kdo chápe, také nepřetrvá.

Vše, co se děje spontánně, je v pořádku, protože se to mělo stát. Avšak budete-li ze soucitu do situace zasahovat, bude to způsobovat problémy. Prodlužujete-li délku života lidí, pak bude populace nekonečně narůstat a potravy bude nedostatek. Učiní tato milost někoho šťastným? Dejme tomu, že někomu prokážete milost a korunujete ho za krále. Stane se skutečně šťastným? Kolik strachu král má? Čím vyšší postavení, tím víc problémů to přináší. Proto si Světec Tukáram přál být tím nejmenším ze všech. Někteří oddaní se mohou ptát na konečnou chudobu Parabrahman – Absolutna. Absolutno nemá nic, přesto zde není nikdo tak úplný a bohatý jako je Absolutno.

Milostí Gurua jsou jméno a forma transcendovány. Sadguru značí Absolutno. Lidé to takto pojmenovali. Nicméně na úrovni Absolutna žádný takovýto koncept neexistuje. Co se stane s tímto ´já´, které tak pečlivě ochraňujete? Zajisté odejde. Proto se mějte navzájem upřímně rádi. Po realizaci Já se pět elementů a tři guny utiší a mysl se stáhne. Podporou všech věcí je Parabrahman. Přesto, Ono nic nedělá. Vesmír byl stvořen a ukončen tisíce krát. Absolutno s tím nemělo nic společného.

Popření vědomí je vidžňána – to, kde mizí jak džňána (poznání), tak adžňána (nevědomost). V každém slově knihy Dasboadh, kterou napsal Guru Ramdas, je jak stvrzení Brahman, tak rovněž negace Brahman. Výživa a rituály jsou zde pouze po dobu trvání vědomí. Vynakládáte-li úsilí pro pocit pohody vědomí, zatímco ho berete jako formu těla, úsilí je promrháno. Bytí se nakonec musí stát ne-bytím. Pozorování toho, co je neměnné, není možné. Pozorovat lze jen to, co je ve změně.

Vaše vědomí přišlo nezvaně. Jakmile vnímáte světlo a prostor spolu s dalšími čtyřmi elementy, cítíte, že jste bdělí. Žádný stvořitel vesmíru neexistuje. Pouze vás přepadla jakási bdělost. To je vše.

Prostor znamená čas a čas značí životní délku. Toto nelze pochopit pouhým nasloucháním. Víme, že ´my jsme´; bylo k tomu zapotřebí nějaké úsilí? Přemýšlejte velmi hluboce nad stavem bdění. Vše, co je viděno a vnímáno, je kvůli němu. Zjistěte, co to je a budete osvobozeni od problému zrození a smrti. Není zde nic takového jako osvobození. Pocítili jste, že ´vy jste´. Udělali jste pro to něco? Ne. Je tomu tak, protože vědomí je sebe-zářné. Váš bdělý stav nedokážete rozpoznat bez Milosti Sadgurua. Tato Milost přijde tomu, kdo ji hledá.

Možná zakoušíte velkou radost, ale jen na krátkou chvíli. Co z této radosti nakonec zbude? Můžete praktikovat džapu nebo konat pokání, ale to, co vás osvobodí od všech zkušeností, je vaše vědomí. Když medituje na idol (modlu), nepřímo na něj projektujete vaše vědomí. Pak obraz modly sestoupí do toho, kdo medituje a převezme formu božstva, jenž je vytvořeno ve vědomí. Máte nějakou vizi. Co (však) je třeba nalézt, je Zdroj vědomí. Je nutné ho poznat, zatímco je zde tělo a prána. Abychom pochopili vědomí, je nutná úcta ke Guruovi.

Kolik toho musíte udělat, abyste uspokojili svou žízeň? To, co se narodilo, je bdění, spánek, hlad, žízeň, nikoli Átman. Nic není skutečné. Od začátku do konce je to vše hra. Rozlišujte. Neupadejte do klamu (iluze). Vy jste skuteční, věční a za všemi stavy bytí.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.