Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

122. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost – (Nirupany)

25. 6. 2015 - Gabriela

Děláte duchovní praxi, ale stali jste se slovem Gurua (tím, co Guru říká)? Vaše víra je závislá na totožnosti s tělem a myslí. Někoho takového, kdo prohlašuje: „Dnes odcházím.“ nebo „Za deset dní bych měl odejít (umřít).“, mohou někteří nazývat guruem. Ale kam jde? Říkat něco takového je rovněž nevědomost. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost. Džňánin nemá žádnou budoucnost; není tělem, pránou, ani vědomím; nemá žádné osvícení. Já nemám žádné jméno, formu, barvu, tvar. Toto je výsledek milosti Sadgurua.

Nirupana 122

 Čtvrtek, 2. srpna 1979

Co je myšlenka? Je to něco, co je vnímáno a lze podle toho postupovat. Sadguru je za/před myšlenkou. On je věčné Absolutno. Tělesné vědomí má koncepty typu něco je velké, něco malé. Oddané písně (bhadžány), které zpíváme, nejsou věnovány žádné vnější entitě. Jsou určeny Já, naší skutečné přirozenosti.

Vaše chování závisí na víře, kterou jste přijali. Učení (slovo) Sadgurua je stejně tak jednoduché, jako složité. Problém je v tom, že nejste schopni analyzovat jeho význam, aniž byste ho nepřirovnávali k něčemu jinému. Pravá přirozenost Sadgurua nemá žádný počátek, prostředek a ani konec. Jeho existence je skutečná a věčná. Nelze ji zakusit prostřednictvím praxe.

Tělo je kořennou příčinou všeho. Lidé praktikují uctívání, protože chtějí pohodlí (blaho a prosperitu). Ne proto, že chtějí Boha. Přirozenost Brahman je taková, že nemůže vytvořit žádnou překážku na vaší cestě. Tuto přirozenost proto získáte, pokud si ji přejete. Když se stanete (samotným) významem mantry, kterou vám dal váš Guru, poznáte, co Guru je. Nikdo nedokáže dosáhnout dokonalého spojení (jóga) prostřednictvím tělesného vědomí. Nikdo nevytváří překážky na cestách ostatních. Každý si klade překážku sám sobě díky vlastním konceptům.

Nejprve je zde vědomí. Pak přichází zvuk následovaný slovem (projevem). Toto spojení se nazývá Brahman. Značí náš pocit ´já jsem´. Každá lidská bytost se chová podle významu slov. Toto se nazývá mysl. Kvůli své mysli a slovům říkáte: „Je zde Brahman.“ Jakmile je vědomí ukotveno ve Zdroji, slovo zmizí. Vědomí je před tím, co je viděno a cítěno.

Vědomí v těle je znakem sattvy (životní síly). Tělo může být mužské nebo ženské, ale prána a vědomí nejsou ani mužem, ani ženou. Džňánin nemá žádnou smrt. Čas má konec, nikoli Džňánin. Když prána odejde, vědomí se vytratí. Tak tedy kdo přichází a kdo odchází?

Děláte duchovní praxi, ale stali jste se slovem Gurua (tím, co Guru říká)? Vaše víra je závislá na totožnosti s tělem a myslí. Někoho takového, kdo prohlašuje: „Dnes odcházím.“ nebo „Za deset dní bych měl odejít (umřít).“, mohou někteří nazývat guruem. Ale kam jde? Říkat něco takového je rovněž nevědomost. Pouze nevědomá bytost projektuje ve své mysli budoucnost. Džňánin nemá žádnou budoucnost; není tělem, pránou, ani vědomím; nemá žádné osvícení. Já nemám žádné jméno, formu, barvu, tvar. Toto je výsledek milosti Sadgurua.

 Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.