Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBI



Audio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 34/1 Ti, co obdrželi od Gurua mantru, s tím také získali ujištění a spásu.

16. 6. 2015 - Aleš a Gabriela

Věříte, že jste uzavřeni a chyceni ve svém těle. Žádám vás, abyste zjistili, jak jste vstoupili do těla. Přišli jste na to, že jste, před vstupem nebo po vstupu do těla? Guru vám potvrdil vaši spásu výrokem: „Ty jsi Brahman.“. Guruova slova jsou pravdou. Dar spásy neboli slib (zaklínadlo) pracuje v příjemci bez jeho spolupráce. Jestliže věnujete pozornost pravdě, pak nejste ani samotnou pozorností, ale před ní. Já jsem nepředstavitelný a bez poskvrny. Máte strach, že smrt je nevyhnutelná. Nechcete, aby přišla smrt dnes, a přejete si ji co nejvíc oddálit. Avšak smrt je pouze slovo. Nikdo ji nezakouší. Přesto všichni ve smrt věří a jsou tomu odevzdáni. K tomu, abyste překonali smrt, je vám řečeno uctívat chodidla Gurua, která jsou totožná s pohybem primární iluze (máji). Jakmile je primární iluze vámi potěšena, umožní vašim rtům pronášet pravdu. Nebudete mít potřebu se někoho na něco ptát. Poté zůstanete nedotčeni čímkoliv, co se kolem vás děje. Ve skutečnosti jste věční, před poznáním, ve stavu Parabrahman. Jste před projevem, jste vidžňánou, což je stav, kde není poznání, jste nepodmínění a bez atributů. To je popis nepopsatelného.

Audio 34/1
25. 11. 1979

Doposud jsem mluvil o stavu před vědomím, o vědomí, a o tom, že jsme ve vědomí. Nyní se moje promluva liší, nejsme součástí vědomí. Pozorujeme lidi, kteří následují různá písma a jednají podle nich. Je zmiňováno slovo „bhuma“, což značí „neomezené“. Stvoření a činnosti se dějí díky pěti elementům. Paramátman neboli Bůh říká: „Já jsem před prostorem a zahrnuji veškerý prostor. Jsem úplný a dokonalý. Stejně jako déšť padá z prostoru, všechna jména a formy pocházejí z pěti elementů. Nelze mne pospat slovy. To, co slova mohou popsat, se nachází v iluzorním poli."

Jen zřídka kdo následuje svého Gurua a stává se hledajícím svého pravého „Já“. Ti, co obdrželi od Gurua mantru, s tím také získali ujištění a spásu. Pouze opakujete mantru, aniž byste si připomínali toto Guruovo ujištění. Ten, kdo si připomíná toto ujištění od Gurua, si zaslouží Guruův dar spásy.

Písma jako Purány praví, že zaklínadlo (přísaha) nebo spása funguje u příjemce, aniž by pro to něco činil. Riši jako například Durvasa proklel lidi. Očekávalo se od těchto lidí něco, aby tuto kletbu učinili platnou? Podobně když je Satguru potěšen, potvrdí ve vás spásu tím, že řekne „Ty jsi čiré Brahman“. Jen velmi málo žáků má plnou víru v Satguruův dar spásy.

Lidé více věří ve své vlastní činy a svá dosažení. Zřídka kdy má někdo víru v dar spásy od Gurua, která zaručeně funguje. Takový žák realizuje Brahman bez jakýchkoliv potíží. Většina žáků z Guruova ujištění očekává pouze blaho a prosperitu.

Mé dřívější promluvy se týkaly různých jmen a forem projevujících se spolu s vědomím. Nyní vám pravím, že nejste ani tělo a ani v těle. Vaše tělo je součástí vesmíru. Váš pocit, že jste drženi ve svém těle, je pouhopouhá představivost. Je tomu tak proto, že jste našli útočiště ve svém těle a nikoli ve slovech svého Gurua. Půjdete-li ke zdroji svého těla, zůstanete od něho stranou. Dokud cítíte, že jste uzavřeni ve svém těle, budete mentálně nemocní a plní konceptů. Vaše nemoc bude mentální, ne fyzická.

Nyní máte pocit, že jste v pochybnostech, co se týče poznání a oddanosti, a proto očekáváte osvobození. Postrádáte poznání o své neomezené přirozenosti. Ve vašem těle se nenachází žádný vzorek vás jako takových. S meditací a uvědoměním („Já“) dojdete k poznání, že nejste vaším tělem. Jakmile je vaše oddělenost od těla poznána, pak váš pocit, že k osvobození dojdete jedině při vašem posledním výdechu, bude rozpuštěn. Výtažek potravinového těla dává vzniknout vašemu bytí. Musíte vědět, že jste neomezení, a že se nemůžete nacházet v těle. Obsahem těla je potravinový výtažek. V úplnosti neexistují žádné fragmenty (útržky). Neúplná je mája neboli iluze, v které vystává dělení na malé a velké, bíle a černé apod.

Vaše narození se vám zdá být skutečné, a to musí zmizet. Vědci zkoumají a určují stáří dávných předmětů, které se našly. Doba stáří je udávána i u tisíciletých předmětů. Moje otázka je snadná: „Odkdy jste tu vy?“ Co se stalo proto, aby se vaše bytí objevilo? Osvobození je tak jednoduché, jako počítání prstů na ruce. Pouze musíte nalézt inkoust (látku), kterým byl zaznamenán váš příchod na svět. Váš věk začíná od prvního dne vašeho příchodu, není tomu tak? Opakuji znovu předchozí otázku: „Jaký inkoust zaznamenal váš příchod?“ Neznáte-li svůj původ, pak jediným vaším dosažením je strach a smrt. Ať děláte cokoli, tak si tím zajišťujete jen nabývání strachu a posílení představy o smrti. Nikdy nepřemýšlíte nad tím, proč a jak se objevilo vědomí. Pro své blaho přijímáte rituály a děláte to či ono.

Na zemi ležel ladem nějaký stavební materiál jako např. cihly, cement apod. Stavaře hned napadlo využít ho ke stavbě chatky. Podobně i vy jednáte ve světě přijímaje různé představy (výmysly) autorů Písma. Písma praví: „Pokud uděláte toto, dostanete za to tamto. Uděláte-li něco jiného, sklidíte zase něco dalšího.“ Nikdy nepoužíváte rozlišování k tomu, zdali jste byli skutečně narozeni. Čas narození je zaznamenán, jakmile je dítě spatřeno. Přibližně devět měsíců po početí dojde k tomuto času narození dítěte. Musíte spočívat v prvním dni a samotném okamžiku početí. Po porodu vám je uděleno jméno, které si rodiče vyberou, a vy jste k tomu neměli žádnou námitku. Postoupně jste byli zahrnováni poznáním, že jste tělo a že toto tělo je vaší formou. Bylo vám rovněž řečeno, že jste v minulosti podstoupili několik zrození a že vás v budoucnu čeká ještě několik dalších zrození. Na základě tohoto nabytého poznání probíhaly všechny vaše činnosti. Usedli jste někdy v tichosti a snažili se prošetřit alespoň jedno z těchto několika zrození? Říká se, že jste prošli zrození a růsti v každé živé formě. Jedná se o povídačky máji neboli iluze. Věříte všem těmto řečem a snažíte se očistit od hříchu tím, že držíte půsty a vykonáváte různé dobré skutky, abyste získali zásluhy. S tímto základem však není možné poznat neomezené Paramátman. Paramátman je to, čím skutečně jste.

Věříte, že jste uzavřeni a chyceni ve svém těle. Žádám vás, abyste zjistili, jak jste vstoupili do těla. Přišli jste na to, že jste, před vstupem nebo po vstupu do těla? Guru vám potvrdil vaši spásu výrokem: „Ty jsi Brahman.“. Guruova slova jsou pravdou. Dar spásy neboli slib (zaklínadlo) pracuje v příjemci bez jeho spolupráce. Jestliže věnujete pozornost pravdě, pak nejste ani samotnou pozorností, ale před ní. Já jsem nepředstavitelný a bez poskvrny. Máte strach, že smrt je nevyhnutelná. Nechcete, aby přišla smrt dnes, a přejete si ji co nejvíc oddálit. Avšak smrt je pouze slovo. Nikdo ji nezakouší. Přesto všichni ve smrt věří a jsou tomu odevzdáni. K tomu, abyste překonali smrt, je vám řečeno uctívat chodidla Gurua, která jsou totožná s pohybem primární iluze (máji). Jakmile je primární iluze vámi potěšena, umožní vašim rtům pronášet pravdu. Nebudete mít potřebu se někoho na něco ptát. Poté zůstanete nedotčeni čímkoliv, co se kolem vás děje. Ve skutečnosti jste věční, před poznáním, ve stavu Parabrahman. Jste před projevem, jste vidžňánou, což je stav, kde není poznání, jste nepodmínění a bez atributů. To je popis nepopsatelného.

Už jste si vědomi, že vše, co máte a ochraňujete, jednou zanikne. Nic nezemře, pouze zmizí. Tou nejdůležitější věcí, kterou máte, je vaše bytí. Co zůstane, když toto bytí odejde? S vaší tělesnou totožností toužíte po blahobytu, avšak tato totožnost má svůj konec. Tělesnou totožností se míní: „Tělo je má forma.“ Potom jste muž nebo žena. Přijetím toho, co není vámi ani vaše, ničíte svůj klid. Vše, co je skutečně naše, by nám nemělo způsobovat žádné problémy. Naše problémy jsou kvůli chybné připoutanosti (držení, vlastnictví). Vaše chtivá hrabivost vám činí problémy. Pravda o tom vás osvobozuje od všech vašich potíží. Toto vše ale závisí na vašem přesvědčení o vašem pravém „Já“.

Konec 1. části audio přednášky 34

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.