Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 33/2 Vše, co děláte, musíte vykonat, avšak musíte si připomínat slova Satgurua

9. 6. 2015 - Aleš a Gabriela

nisargadatta_bidi.jpgPouze ten, kdo zcela přebývá ve slovech Satgurua, dokáže rozlišovat a poznat Pravdu. Vaše tělo a existence v tomto světě je stejně tak skutečná, jako vaše snové tělo a jeho žití ve snovém světě. Ve snu král žije jako žebrák ve svém snovém těle. Ve snu se vše jeví jako skutečné, a to samé platí pro váš bdělý stav. Třebaže jsem nebyl narozen, jsem nucen v tomto světě přijímat vše, co je mi řečeno. Neměl jsem (jako dítě) na výběr, musel jsem přijmout a žít tak, jak mi bylo řečeno. S milostí Gurua však adept začne zpochybňovat realitu svého narození. Pravé rozlišování naprosto odmítne zrození jakožto falešnou představu (koncept). Zapletli jste se do toho, co vidíte. Světec vždy zůstává (nezúčastněným) svědkem toho, co je vnímáno. Je třeba používat rozlišování.

Audio 33/2

Rádi vykonáváte obtížné práce, ale zřídkakdy žije někdo podle slov Gurua. Pokud to dokážete, máte skutečný satsang. Satsang znamená společenství světce. Stěží jeden z milionu dodrží slib být tím, co říká Satguru. Pozná původ a zformování vědomí, světa a potom i Absolutno. Konečného lze dosáhnout jen v tomto světě. Jediným požadavkem je společenství Světce. Oddaný se ponoří do Guruových slov a stává se tím plně. Stane se samotným Brahman.

Před tím, než je vysloveno jakékoliv slovo, tu existuje jeho řečník. Je tu existence vás, ale ne jakožto těla, ale jako Paramátman, které je před vším. Pokračujte se všemi svými rodinnými a světskými činnostmi, ale nikdy nezapomeňte slova Satgurua o tom, co jste. Žádnou jinou formu nemáte. Během všech svých činností nikdy nezapomeňte na Pravdu, na kterou poukazuje Guru. Potom poznáte skutečnou podstatu takzvaného narození – to znamená, zda jste opravdu narozeni či ne. Nikdo nemá poznání o svém vlastním narození.

Pouze ti jako je Krišna jsou plně a vždy probuzeni a mohou předkládat (ostatním) Pravdu. Jiní nemají poznání o Pravdě. Byl jsem obviněn z toho, že jsem se narodil. Nevím, co mí rodiče dělali, protože jsem nebyl přítomen. Trpím skoro sto let, aniž bych (pro to být narozen) cokoliv udělal. Neměl bych se tedy dobrat pravdy o této záležitosti? To, co musím nalézt, je odpověď na samotnou otázku svého narození.

Pouze ten, kdo zcela přebývá ve slovech Satgurua, dokáže rozlišovat a poznat Pravdu. Vaše tělo a existence v tomto světě je stejně tak skutečná, jako vaše snové tělo a jeho žití ve snovém světě. Ve snu král žije jako žebrák ve svém snovém těle. Ve snu se vše jeví jako skutečné, a to samé platí pro váš bdělý stav.

Třebaže jsem nebyl narozen, jsem nucen v tomto světě přijímat vše, co je mi řečeno. Neměl jsem (jako dítě) na výběr, musel jsem přijmout a žít tak, jak mi bylo řečeno. S milostí Gurua však adept začne zpochybňovat realitu svého narození. Pravé rozlišování naprosto odmítne zrození jakožto falešnou představu (koncept). Zapletli jste se do toho, co vidíte. Světec vždy zůstává (nezúčastněným) svědkem toho, co je vnímáno. Je třeba používat rozlišování.

Vše, co děláte, musíte vykonat, avšak musíte si připomínat slova Satgurua, a žít dle nich v každodenním životě. Potom budete v sobě spatřovat stvoření, pokračování a zánik světa. Budete vidět, že se to odehrává přímo ve vás, podobně jako vidíte děje odehrávající se v televizi. Budete také vědět, že vy jste stranou od všeho, co je vnímáno (viděno). Budete naprosto přesvědčeni o tom, že jste se nikdy nenarodil. Jak si můžete dovolit zapomenout na slova Satgurua, když víte, že vaše tělo je stejně odkázáno k zániku. Budete-li žít podle Jeho slov, pak vaše hodnota nebude o nic menší než je hodnota Absolutna (Parabrahman).

Připomínejte si tato slova, a žijte, jak uznáte za vhodné. Kvůli totožnosti se svým tělem jste v zajetí představ ´mé´ a ´moje´. Začínáte se strachovat více o ostatní (než se starat o Já). Vždy si buďte vědomi slov Satgurua – ´Já musím trpět kvůli svému falešnému zrození, které je vnímáno a trpěno kvůli snu, který je sám o sobě neskutečný.´ V tomto světě existuje několik druhů náboženství, kast a sekt. Ve skutečnosti však všichni lidé z nich prožívají stejné tři hlavní stavy, kterými jsou bdění (resp. snění), spánek a vědění o sobě. Každý obdrží dva dary při takzvaném zrození – tedy stavy bdění a spánku. Všechny děje se dějí spontánně. Když je smrt nevyhnutelná, proč přijímat nízkou (podřadnou) smrt? Proč si nevybrat důstojnou smrt, které jste hodni? Je tu rčení: “Rád budu jíst jen koláče, když nebudou, tak budu raději hladový.”

Naše vědomí se objevilo nevědomky, a my si uvědomujeme všechny možné aktivity člověka. Vše nakonec vede k hořkým vzpomínkám a neštěstí. Jste šťastní při vzpomínkách na svou minulost? Při zvážení toho všeho nikdy neztraťte ze zřetele Guruova slova, což je jediný způsob, jak můžete překonat a rozpustit všechny své starosti a problémy.

Konec.audio přednášky 33

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.