Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.8. - Rozpuštění viditelného světa (z knihy Dásbódh)

5. 6. 2015 - Gábina

|| Šrí Rám ||
1. Posluchači se v předchozí kapitole otázali, proč se jim zjevuje svět, když je neskutečný. Prosím, vyslechni si odpověď na tuto otázku.
2. Považovat za skutečné vše, co je viděno, není znakem znalého člověka. Jedině blázen, hlupák to bude brát za skutečné.
3. Měli bychom pokládat nesčetné množství knih a příběhů mnoha seberealizovaných světců za falešné jen proto, že jsme je ve skutečnosti neviděli? (Je nemoudré trvat na tom, že pouze to, co je viditelné, je pravdivé. Neměli bychom být v tomto názoru tak neústupní.)
4. Neměli bychom být otroky zpochybňování všeho ostatního a říkat, že pouze to, co vidíme, je skutečné či pravdivé.
5. Mějme příklad; zvěř má vidinu a myslí si, že je na onom místě voda. A tak běží směrem k ní. Kdo zvířeti poví, že tam není voda, ale jen iluze?

6. Uveďme jiný příklad. Člověku se ve snu zdá, že má množství peněz a rozdá je lidem. Jak můžeme říci, že je to pravda?
7. Velmi dovedný malíř namaluje znamenitý obraz, který je krásný na pohled, ale ve skutečnosti je pouze hlínou.
8. V noci je obraz plný krásných postav dívek, slonů, koňů atd., při pohledu na něž je naše mysl potěšena. Ale ve dne zde vidíme jen dřevo či kameny.
9. Na zdech chrámů jsou vyryty podobizny různých žen, které na vás mlčenlivě upírají zrak. Jejich pohled se jeví jako skutečný a my jsme okouzleni jejich krásou. Ve skutečnosti jsou však tyto ženy postaveny z písku, vápna a juty.
10. V dramatu vykreslujícím životní příběhy deseti inkarnací Boha, vystupuje na pódiu mnoho překrásných dívek, které dělají různé grimasy, ale ve skutečnosti jsou to muži hrající ženy.
11. Celý svět obsahující množství barev je neskutečný. Velkolepá Mája hraje tuto hru; a vy ji považujete za skutečnou, ale to je jen vaše nevědomost.
12. Neskutečné je viděno jako skutečné, ale mělo by být náležitě prozkoumáno. Když se nám něco vyjeví před očima a pokud je tato vize falešná, jak ji lze nazývat skutečnou?
13. Když se podíváte nahoru, obloha se jeví být ohnutá na všechny strany a pokud pohlédneme na její odraz na vodní hladině, jeví se jako polokoule (hemisféra) s dutou částí uprostřed a třpytícími se hvězdami, ale to vše je falešné.
14. Dejme tomu, že král přikáže sochaři postavit nějaké sochy, ty vypadají jako živé; ale všechny jsou jen umělé.
15. V oční panence ve skutečnosti není žádný obraz, ale cokoliv se vyskytne před okem, je v panence odraženo jako miniaturní. Jak to lze považovat za skutečné?
16. Existuje přesně tolik odrazů okolního prostředí jako bublin, v nichž se vše zrcadlí; bubliny však prasknou během chvíle. Tato zrcadlení jsou neskutečná.
17. Na oděvu (sárí) je mnoho malých sklíček a na nich je vidět mnoho tváří, ale (skutečná) tvář je jen jedna; odrazy jsou neskutečné.
18. Když kráčí skupina lidí po lávce přes řeku, všichni jsou ve vodě odraženi převráceně. Stejně tak, když je vyprodukován zvuk, je tu délka ozvěny, která je neskutečná.
19. Na břehu jezer atd. je mnoho zvířat, ptáků, lidí, opic, různé zeleně a vysokých rozlehlých stromů. Objevují se jak na pobřeží tak ve vodě (na hladině).
20. Když švihnete velmi prudce mečem, jeví se nám jako dva meče. Podobně když nám praskne smyčec na hudebním nástroji, zdá se nám, že jsou tu dvě struny místo jedné.
21. Když jsou v hale obrovská zrcadla, vidíme v nich odrazy všech lidí seskupených v hale. Stejně tak, pokud je v hale víc než jedno světlo, vrhají mnoho stínů jednoho objektu.
22. Takže existují iluzorní jevy, které vnímáme jako skutečné, jak můžeme ale věřit, že jsou skutečné?
23. Kosmická iluze je jako umění kouzelníka, které se jeví jako skutečné, ale chytrý člověk by to za skutečné považovat neměl.
24. Pokud přijmeme neskutečné za skutečné, jaký smysl má v našem bytí bystrý pozorovatel? Ale toto všechno je důsledek nevědomosti.
25. Kouzelníci pořádají představení, ve kterém lidé považují mnoho věcí za skutečné, ale na konci se dovědí, že to byl trik, neskutečná věc.
26. Podobně démoni mají svou magickou sílu. Dokonce i bohové jsou jimi oklamáni. V Panchavati pronásledoval Šrí Ráma zlatého jelena, který byl neskutečný.
27. Démoni na sebe berou různé tvary, mění svá těla, z jednoho jich vzniká mnoho a rodí se z kapek krve.
28. Do města Dwarka vstoupilo mnoho démonů tak, že na sebe vzali podobu různých předmětů a ovoce a mytologie nám říká příběh o tom, jak bylo mnoho takovýchto démonů zabito Pánem Krišnou.
29. Ravana vyhotovil falešnou hlavu Rámy. Dokonce i Síta ji považovala za pravou. Ravana vytvořil falešný klášter démona Kalanemi, to vše prostřednictvím magické síly.
30. Existovalo mnoho démonů, kteří byli lstiví a znalí magie, že je nemohli ovládnout dokonce ani bohové. Poté se objevila Šakti, soustředěná sílá všech bohů, a démony zabila.
31. Taková je Mája démonů, kterou bohové nemůžou pochopit. Jejich dovednosti v klamání jsou skutečně mimořádné.
32. Kouzlo lidské bytosti je zváno manipulace. Kouzlo démonů se nazývá magie a síla Boha se nazývá Mája.
33. Toto vše se jeví být skutečné. Ale po prozkoumání je to známo jako neskutečné. Dokonce i poté se nadále jeví jako skutečné.
34. Pokud to nazýváme skutečným, zmizí to. Pokud neskutečným, de facto se to objeví. A tak je mysl zmatena a nemůže věřit ani jednomu.
35. Vy ale musíte pochopit, že tento svět není skutečný. Toto vše je Mája, naprostá iluze. Můj drahý, věz, že to, co je viděno, je jako sen.
36. Pokud si však přesto myslíš, že tento jev je skutečný, je zde omyl. Poslouchej, můj drahý.
37. Jev, který je iluzorní, se zdá být skutečný tvým tělesným smyslům, protože tvé tělo je také uvnitř iluze. Z toho důvodu se vplížila neschopnost rozlišování.
38. Jste zvyklí vidět očividné věci. Mysl jim věnuje pozornost jako skutečným, a tak je v podstatě jemné tělo vytvořeno z nevědomosti.
39. Takže nevědomost spatřila nevědomost a uvěřila, že je skutečná. Vaše tělo je podstatou této nevědomosti.
40. Myslet si, že jsem toto tělo, se nazývá tělesnou totožností či tělesným vědomím a tudíž je viditelný svět považován za skutečný předmět.
41. Na jedné straně si myslíte, že vaše tělo je skutečné, a na straně druhé jste usoudili, že tyto objekty jsou skutečné. Toto nedorozumění (zmatek) se silou nevědomosti rozprostřelo po obou stranách.
42. Držíte se pevně představy, že jste tělo a troufáte si směle spatřit Brahman, ale viditelný svět se takto stane překážkou.
43. Chováte se k viditelnému světu jako ke skutečnému a jste si tím zcela jisti. Pohleďte, jakého velkého omylu jste se dopustili.
44. Nyní dost těchto řečí. Pokud budete mít ego, nerealizujete Brahman. Koncept, že jste toto tělo, vás nutí považovat tento svět za skutečný.
45. Člověk, který je hromadou kostí s kusy masa, fungující jako "já" – říká, že uvidí úplné Brahman! On opravdu není moudrý! Je tupým, slepým hlupákem.
46. Cokoliv, co se oku objeví a je myslí vnímáno, po čase zanikne. Jedině Parabrahman je za viditelným.
47. V různých svatých písmech je jasně prohlášeno, že Parabrahman je věčné a Mája pomíjivá.
48. V následující kapitole bude diskuse o znacích myšlení, že "jsme tělo, kterým se vloudil tento omyl", a kdo je toto "já".
49. Měli byste vědět, co to "já", je. Měli bychom se vzdát tohoto "já" a sjednotit se s Brahman. Jedině pak ve vás nastane přirozený klid.
Tímto končí, v šesté Dášace knihy Dásbódh, dialogu mezi Guruem a žákem, osmá kapitola s názvem "Rozpuštění viditelného světa".

Přeložila: Gabriela Adámková

Další kapitoly z knihy Dásbódh

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.