Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 33/1 Žijte jakožto vědomí

2. 6. 2015 - Ales a Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgTen, kdo chce skutečně poznat „Já“, se musí zcela držet slov Gurua. Bůh dále říká oddanému: „Svět existuje díky mě, já jsem ve vás jako váš pocit „já miluji“, což je vědomí. Ten, kdo je naplněn oddaností, zbaven veškerého vnějšího předvádění, realizuje „Já“ bez složité duchovní praxe. Opravdový oddaný jí, pije, medituje, a vždy si je vědom slov Satgurua. Je se Satgurem zajedno. Pro pravého oddaného je realizace jednoduchá, snadná a bez potíží.“

Audio 33

4. 11. 1979

Všechny naše světské zkušenosti jsou časem omezené, tudíž neskutečné. Bůh říká: „Ti, kdo dosáhnou mou pravou a věčnou přirozenost, vědí, co je to klid a tichost.“ Pro světce, který dosáhl „Já“, tu není nic dalšího k dosažení, nic, co by mělo být vykonáno. I jeho láska k existenci končí. Není zde ani ta nejnepatrnější myšlenka stát se někým. On je dokonalý (úplný) ve všech ohledech.

Ten, kdo spočinul a odhodlaně přebývá v Guruových slovech, překračuje všechny náboženské praktiky a povinnosti. Jaká jsou slova Satgurua? Říká: „Já jsem ve vás jako vaše vědomí, to je moje forma. Všechna jména a formy, včetně vesmíru, mají svoje dočasné chování, ale já jsem věčný a úplný. Já jsem ve vás jako vaše láska „Já“, váš pocit bytí, vaše oddanost. Všechna jména a formy ve světě jsou vyjádření či módy vesmírné substance (Prakrti).“ Krišna říká: „Všechna jména a formy existují díky mé věčné, pravé existenci. Naše formy a totožnosti se mění a nakonec zmizí. Vše, co se mění, zmizí, a to neměnné zůstává. Všechny toto změny se objevují kvůli neměnnému.“

Ten, kdo chce skutečně poznat „Já“, se musí zcela držet slov Gurua. Bůh dále říká oddanému: „Svět existuje díky mě, já jsem ve vás jako váš pocit „já miluji“, což je vědomí. Ten, kdo je naplněn oddaností, zbaven veškerého vnějšího předvádění, realizuje „Já“ bez složité duchovní praxe. Opravdový oddaný jí, pije, medituje, a vždy si je vědom slov Satgurua. Je se Satgurem zajedno. Pro pravého oddaného je realizace jednoduchá, snadná a bez potíží.“

Oddaný Krišny realizuje svou jednotu s Krišnou. S plnou vírou a oddaností žije pravý oddaný podle slov Gurua, to znamená, že žije jakožto vědomí. Vědomí je bezforemné a nemůže být (nikdy) individuální. Ten, kdo je úplný a dokonalý, dává zasvěcení, které vede k transformaci částečného do úplného (kompletního).

Můžete se považovat za cokoliv, ale smrt je nevyhnutelná. Se všemi světskými činnostmi se pouze přibližujete k smrti. Proč potom nebýt tím, co říká Satguru a žít podle toho? Měl bych milovat a být plně absorbován ve svém pravém „Já“. Já jsem tu díky Paramátman a Paramátman je má pravá forma. Jen zřídka kdy si to někdo připomíná a žije tímto způsobem. Smrt je nevyhnutelná. Nikdo ji nemůže uniknout, a to včetně Brahmy, Višnua a Mahéše. Vykonávejte si své běžné činnosti, jak chcete. Přitom jen stačí pamatovat na slova Gurua, že jste bezforemné vědomí, a ne tělo. Žijte jakožto vědomí.

Konec první části.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.