Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

119. Univerzální vědomí je velmi rozlehlé, ale ve své přirozenosti je neprojevené – (Nirupany)

4. 6. 2015 - Gabriela

Neexistuje jediná myšlenka, ve které by nebylo ego. K tomu, abyste pochopili myšlenku další myšlenkou, očišťujte svůj individualistický postoj. Kde je ego, tam je spoutanost. Vědomí je čirá láska. Nepřestávejte opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´, i kdybyste tak měli činit tiše. Díky tomu sebe probouzíte. Guru znamená vědomí. Připomínání si Gurua je znakem velkého štěstí. Vaše vědomí je všeprostupující Guru. Guna (vědomí) koná mnoho věcí, ale po poznání Já se stane bez kvalit (neprojevenou – nirguna). Opakováním ´džaj Guru´ se guna stává čirou a posvátnou.

Nirupana 119

 Čtvrtek, 12. července 1979

Velmi snadno se můžete nechat zaplést do rituálů. To je spoutanost. O co se nejvíce znepokojujete? Není to vaše tělo? Dokud vynakládáte duchovní úsilí s tělesným vědomím, nikdy klid nezískáte. K nabytí Pravdy nelze vyvinout jakoukoliv činnost.

Neexistuje žádný jiný Bůh než To, prostřednictvím něhož víte, že ´vy jste´. Ale ani to vám trvalý klid nedodá. Když pochopíte jeho zdroj, stanete se oceánem klidu. Nemáte tvar ani formu. Jakmile o tom budete přesvědčeni, stanete se bezforemní. Když se myšlenky vytratí, zůstává čiré vědomí. V čirém vědomí pak vyvstane rozlišování (mezi podstatným a nepodstatným, skutečným a neskutečným). Skrze toto rozlišování jsou koncepty zničeny.

Neexistuje jediná myšlenka, ve které by nebylo ego. K tomu, abyste pochopili myšlenku další myšlenkou, očišťujte svůj individualistický postoj. Kde je ego, tam je spoutanost. Vědomí je čirá láska. Nepřestávejte opakovat ´džaj Guru, džaj Guru´, i kdybyste tak měli činit tiše. Díky tomu sebe probouzíte. Guru znamená vědomí. Připomínání si Gurua je znakem velkého štěstí. Vaše vědomí je všeprostupující Guru. Guna (vědomí) koná mnoho věcí, ale po poznání Já se stane bez kvalit (neprojevenou – nirguna). Opakováním ´džaj Guru´ se guna stává čirou a posvátnou.

Krišna vykonal ve světě mnoho věcí, ale žádná kvalita se Ho nikdy nedotkla. Kdo může o sobě prohlašovat, že je bez kvalit, zatímco v životě řeší různé záležitosti? (Pouze Džňánin.) Všechen chaos je kvůli konceptu (´já jsem tělo´). Veškeré děje světa pokračují na základě intenzity konceptu. Nic neopouštějte. Musíte pouze pochopit.

Radžas guna nevykoná nic, aniž by nedoufala, že z toho bude něco mít. Co je bolestivé? Je to vaše touha udržovat svůj pocit bytí? Radžas guna je zapletena do ztotožnění se se vzpomínkami.

Vědomí, poznání ´já jsem´, je vize Nárajány – Boha. V Nárajánovi je obsažen jak mužský, tak ženský princip. Čiré vědomí se nazývá Nárajána. Bytosti ho neznají, a tudíž trpí neštěstím. Ti, kdo rozpoznali, že vědomí je bez kvality (guny), jsou setrváváním v tomto světě unaveni (přesyceni). Odcházejí do odlehlých míst, jako jsou Himaláje. Univerzální vědomí je velmi rozlehlé, ale ve své přirozenosti je neprojevené.

Měli byste přebývat v blízkosti Gurua, abyste pocítili, že vaše vědomí a projev Gurua jakožto ´já jsem´ jsou totožné. Je možné vykonat něco bez prány? Je ten, kdo pránu zná (uvědomuje si ji), pránou dotčen? Pouze si pamatujte, že vaše forma je jako prostor.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.