Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

51. Džňanéšvarí (z knihy Vše je iluze)

13. 5. 2015 - Aleš

Když chápete, že jste On, pak se jedná o pravé poledne, kdy je slunce na vrcholu. Iluze je noc, která nadále udržuje sen o existenci celého světa. Když celá noc iluze zmizí, zanikne s ní rovněž sen pocitu „já“. Poté je plně realizována „velká zkušenost“, která se stává naším místem působení. Satguru je slunce, které ničí jak východ, tak západ (slunce). Vyšlo slunce v podobě Satgurua. „Vidět“ znamená vidět svět. To je iluze a Já tím pádem není poznáno. Ve Védántě existuje falešný koncept, který se nazývá „iluze“, a ten Satguru zcela zničil. Velikost Gurua je tak obrovská, že mi nezbývá než Ho velebit používáním Jeho vlastních slov. Co jiného mohu dělat?

Satguru může být přirovnán k „horkému slunci“. Problém nastává, jakmile slunce vyjde. Král i žebrák si v hlubokém spánku užívají stejnou radost. Vyjde-li slunce poznání, přestane existovat den či noc. Protože je zdání světa hrubo-hmotné, zdá se být svět skutečný, i když je to pozemský sen. Když se rozptýlí „světlo poznání“, zruší se iluzorní zdání světa. Satguru je „slunce poznání“. Den Sebe-poznání začal existovat pro „děti poznání“. Ptáci (džívové) dostanou oči Átman (Já). Strach v myslích těch, kteří kráčí po stezce Sebe-poznání, je pryč. Když se rozptýlí světlo Já, temnota světského života je zničena, a pak přichází zdání duchovních sil, které nejsou nic než přízrak.

Když chápete, že jste On, pak se jedná o pravé poledne, kdy je slunce na vrcholu. Iluze je noc, která nadále udržuje sen o existenci celého světa. Když celá noc iluze zmizí, zanikne s ní rovněž sen pocitu „já“. Poté je plně realizována „velká zkušenost“, která se stává naším místem působení. Satguru je slunce, které ničí jak východ, tak západ (slunce). Vyšlo slunce v podobě Satgurua. „Vidět“ znamená vidět svět. To je iluze a Já tím pádem není poznáno. Ve Védántě existuje falešný koncept, který se nazývá „iluze“, a ten Satguru zcela zničil. Velikost Gurua je tak obrovská, že mi nezbývá než Ho velebit používáním Jeho vlastních slov. Co jiného mohu dělat?

Satguru je za dnem a nocí. Kdo Ho může vidět? On je Mistrem světla, ale je také Pánem „konečné stezky“ (Nivrittinath), a ta naopak nemá žádné světlo. Nechť je Jemu opětovně provolávána sláva. Nikdy nebude dostačující jeho oslavování. Je to stejně tak zbytečné, jako když budeme nazývat krále boháčem. Satgurua není možné takovým omezujícím způsobem chválit. Mohl by někdo vyčíslit, co vše nám Satguru udělil? Védánta je tím nejvýznamnějším pátráním. Šťastný je ten, kdo ji skutečně studuje. To, co je vykonáváno tělem, je umění, a to, co je dosaženo myslí neboli vědomím, je poznání neboli vidja. Čtrnáctým typem poznání je „Poznání Brahman“, tedy Brahmavidja. Sílu, pomocí které se toto Poznání zvětší, není možné změřit, a Védy jsou písma, která byla sepsána po prožití tohoto Poznání. Každý hledající, který byl schopen se plně obrátit do nitra, zachytil tuto zkušenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Večer, 19. 9. 1935

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.