Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.5. - Výklad o Skutečnosti a Iluzi(z knihy Dásbódh)

15. 5. 2015 - Aleš

|| ŠRÍ RÁM ||

1. Posluchač se zeptal: „Co je tato iluze (mája) a co je Skutečnost neboli Realita (Brahman)?“ Nyní si prosím vyslechněte vysvětlení, které je dáno v tomto rozhovoru mezi posluchačem a řečníkem.

2. Brahman je bez atributů a je bezforemný. Iluze má atributy a formu. Brahman nemá žádná omezení či meze na rozdíl od iluze, která má.

3. Brahman je ryzí a neměnné. Iluze je aktivní a neklidná. Brahman jediné není potřísněné jakoukoliv barvou či formou, zatímco iluze je barva a forma.

4. Iluzi lze spatřit, kdežto Brahman spatřit nelze. Iluzi lze vnímat, Brahman nemůže být vnímáno. Iluze je zničitelná, Brahman je nezničitelné, a to ani během konečného rozpadu a zániku všeho stvořeného.

5. Iluze je vytvořená, Brahman stvořit nelze. Iluze se zkazí, Brahman se nikdy nekazí. Iluzi může nevědomá osoba nahromadit, Brahman ale nemůže.

Dasbodh 6, kap. 5

 

Výklad o Skutečnosti a Iluzi

 

|| Šrí Rám ||

 

1. Posluchač se zeptal: „Co je tato iluze (mája) a co je Skutečnost neboli Realita (Brahman)?“ Nyní si prosím vyslechněte vysvětlení, které je dáno v tomto rozhovoru mezi posluchačem a řečníkem.

2. Brahman je bez atributů a je bezforemný. Iluze má atributy a formu. Brahman nemá žádná omezení či meze na rozdíl od iluze, která má.

3. Brahman je ryzí a neměnné. Iluze je aktivní a neklidná. Brahman jediné není potřísněné jakoukoliv barvou či formou, zatímco iluze je barva a forma.

4. Iluzi lze spatřit, kdežto Brahman spatřit nelze. Iluzi lze vnímat, Brahman nemůže být vnímáno. Iluze je zničitelná, Brahman je nezničitelné, a to ani během konečného rozpadu a zániku všeho stvořeného.

5. Iluze je vytvořená, Brahman stvořit nelze. Iluze se zkazí, Brahman se nikdy nekazí. Iluzi může nevědomá osoba nahromadit, Brahman ale nemůže.

6. Iluze je narozená, Brahman se narodit nemůže. Iluze umírá, Brahman nemůže umřít. Iluzi si lze představit, kdežto Brahman nemůže být pochopeno intelektem.

7.  Iluze se rozpadne, Brahman se nemůže rozbít. Iluze se může izolovat (odpoutat), Brahman nikoliv. Iluze zestárne a zničí se, Brahman nikdy nezestárne a nezničí se, protože je nezničitelný.

8. Iluze podléhá změně, Brahman je neměnné. Iluze dělá vše, Brahman nedělá nic. Iluze na sebe bere mnoho forem, Brahman je bezforemné.

9. Iluze se skládá z přechodných pěti elementů a je mnoho-foremná, Brahman je věčné a Jedno Jediné. Rozdíl mezi iluzí a Brahman chápou ti, kdo použijí schopnost rozlišování.

10. Iluze je podřadná, Brahman je nadřazená. Iluze není nezbytná, je ne-esenciální, Brahman je Základ (Podstata a Esence). Iluze je na straně světa, Brahman nemá strany.

11. Veškerá iluze je rozprostřena tak, že překrývá Brahman, ale světci (prosetím) oddělili Brahman (od iluze).

12. Z pročištění rašeliniště lze dostat vodu. Oddělením vody od mléka z jejich směsi lze dostat mléko. Podobně vzdáním se iluze by mělo být vaší zkušeností Brahman.

13. Brahman je ryzí a neposkvrněné jako prostor; iluze je špinavá jako země. Brahman jediné je jemné, zatímco iluze je hrubá forma.

14. Brahman nelze pozorovat, kdežto iluzi pozorovat a vidět lze. Brahman je všude stejný (nediferencovaný), iluze – to jsou rozlišené formy.

15. Iluze je viditelný objekt, Brahman nikoliv. Iluze je pozorovatelná, Brahman pozorovat nelze. V iluzi jsou vždy dvě strany (dualita), Brahman nemá žádné strany.

16. Iluze je prosazení argumentu, Brahman je konečné prohlášení. Iluze je pomíjivá, Brahman je věčné. Brahman nemá příčinu pro svou existenci, ale pro iluzi tu je příčina.

17. Brahman je homogenní a pevné, iluze je složena z pěti elementů a dutá. Brahman je vždy bezvadné, iluze je stará a zničená (obnošená).

18. Iluze se stane, Brahman se nestane. Iluze se rozpadne, Brahman se rozpadnout nemůže. Iluze se pokazí, Brahman se nemůže zkazit. Je to tak, jak to je.

19. Brahman existuje nepřetržitě, iluze zmizí po ukončení (rozpadu). Iluze skončí, kdežto pro Brahman neexistuje žádný konec a to ani po konečném rozpadu.

20. Iluze je hrubá a těžká, Brahman je jemné. Iluze je velmi malá, Brahman je ohromné. Iluzi lze zničit, Brahman přetrvává neustále.

21. O Brahman nelze mluvit a popsat To nějak slovy; iluze se zjeví, jak ji popíšete. Brahman je časem nedotčen, tudíž To nelze časem zrušit, kdežto iluzi čas pohltí a zcela zničí.

22. Nespočet forem a barev je výskyt iluze. Iluze se rozbije, avšak Brahman je nerozbitné, vždy takové, jaké je.

23. Nyní stačí tento výklad. Veškeré živé a neživé stvoření není nic než iluze. Jedna Jediná Nejvyšší Skutečnost (Paramešwar) prostupuje vším.

24. Nejvyšší Já, Paramátman, se liší od kvalit a nánosů, a je jako obloha, která má svůj odraz na vodní hladině, ale voda se jí dotknout nemůže. 

25. Pokud pochopíme prostřednictvím tohoto vysvětlení a vlastním prošetřením Brahman (Skutečnost) a iluzi (máju), unikneme zrození a smrti; pokud najdete útočiště u světců, získáte osvobození.

26. Popisy velikosti světců nemají konce. Díky nim získá adept vnitřní realizaci své totožnosti s Absolutním Já.

 

Tímto končí první kapitola šesté dášaky knihy Dasbodh s názvem „Výklad o Skutečnosti a Iluzi".

Překlad Aleš Adámek

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.