Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 31/2 Meditujte na své vědomí, nasávejte (vtahujte) ho neustále

19. 5. 2015 - Aleš a Gabriela

maharaj_nirupana_12s.jpgČas se stále mění, ale Slunce je pořád stejné; příznivý (dobrý) či nepříznivý (zlý) čas – to jsou jen koncepty. V ne-bytí tu nejsou žádné koncepty. Ty začínají s pocitem bytí. Chování začne s koncepty. Koncepty skončí se zmizením zprávy ´já jsem´. ´Stav´ ne-bytí zaplňuje vše. Když Krišna prohlašuje, “Já jsem vším”, jak pak může existovat ´něco´ dobré a ´něco´ zlé. Příklad Slunce a jeho světla zcela vyhovuje tomuto popisu.

Audio talk 31 – 6. 3. 1980 – druhá část

 

Které oči použijete k tomu, abyste viděli svůj sen? V hlubokém spánku jste pocítili, jako kdybyste byli vzhůru. Ve světle tohoto falešného bdění se objeví sen. V tomto snu je vše – jako např. zvířata, světci, inkarnace, apod., avšak toto vše je pro nás pouze snové bdění neboli (snový) pocit bytí. Sen má krátké trvání, ale někdo v tomto snovém světě spatří své narození a život. Ve snu, který trvá podle hodinek 5 minut, probíhá například 125-ti letý děj. Kdo se raduje či trpí v tomto snu? Trpěli ti lidé spatření ve snu? Nebo snad trpělo pět elementů snu? Nebo trpělo světlo snového vědomí? Vše toto byla zkušenost snového vědomí. Bdění (sen) a spánek jsou dvě strany jedné mince (jednoho bodu). Jakmile je jeden stav zapomenut, jiný je zakoušen jako třeba je probuzení ze spánku.

Projev vědomí je náhlý a neočekávaný. Je to forma Šrí Krišny a jeho velikosti. Projev vědomí je jako východ slunce; všechny věci se v něm stávají viditelné. Avšak vy jste před všemi zkušenostmi. Souhlasíte s tím? To, co je před čímkoliv, je poznání Já. Kvůli Já tu je pocit bytí, jenž je semenem veškerého poznání a zakoušení. Držte se chodidel posluchače, jenž je bezforemný a bezbarvý, avšak všechny formy a světla se zjevují z něho. Když jste nemocní, vše se zdá být bez chuti, nechutná vám to. Vše se zjevuje ve vědomí. Měli byste proto věnovat pozornost vědomí, a ne zdáním (projevům ve vědomí). S projevem vědomí jako první přichází láska, a poté obrovský prostor – to je kvalita vědomí. Láska je určena pro pocit bytí, pro samotnou existenci. To je nejsilnější touha po expanzi uvědomění. Díky této touze je spatřeno mnoho věcí a vše je vyjádřením vidoucího, jenž je zdrojem všeho. To je forma Bhagavana Šrí Krišny, jenž je Paramátman, Parabrahman. On je slovem celého prostoru; se slovem přichází jeho znalec, což je pocit bytí. Předtím, než je zde (zaslechnuto) jakékoliv slovo, zde musí být přítomen posluchač. Ten se nazývá Swámi, neboli (pocit) ´Já jsem´.

Vědomí je bezforemné a bezbarvé. Avšak spolu s vědomím se objevuje nespočet forem, aniž by k tomu potřebovaly nějaké vybavení či nástroj. K tomu, abyste pochopili a strávili toto poznání, meditujte na své vědomí, nasávejte (vtahujte) ho neustále. Nezamíchávejte do něho svou tělesnou totožnost. Vaše vědomí se objevilo spontánně. Nasávejte ho bez použití chobotu; potom spatříte své sjednocení se Šrí Krišnou. To, co je vaše, je i Šrí Krišny a to, co je Šrí Krišny, je i vaše. Avšak tato rozdílnost je domnělá (fiktivní). Je tu kvůli oddanosti ke Krišnovi; ve skutečnosti je vše Jedno. Vše, co je spatřené a vše, co se objeví, není nic než Já. To, co vidíme, je naše vlastní Já. Vše je Krišna, vše je plně jeho forma. On je náš pocit bytí, on je také naše ne-bytí. Takzvaní (pseudo) Guruové a Velké duše (Mahátma) se drží svých vlastních konceptů, a považují je za své Brahman; učí tyto koncepty druhé a tím se utvoří kult. Všechny tyto kulty se svými specifickými postoji a způsoby chování nejsou nic než odnože samotného pocitu bytí. Znalec pocitu bytí je ne-bytí. Znalec je všude přítomný a rovněž bez čehokoliv. Abyste to realizovali, musíte meditovat na své vědomí.

Čas se stále mění, ale Slunce je pořád stejné; příznivý (dobrý) či nepříznivý (zlý) čas – to jsou jen koncepty. V ne-bytí tu nejsou žádné koncepty. Ty začínají s pocitem bytí. Chování začne s koncepty. Koncepty skončí se zmizením zprávy ´já jsem´. ´Stav´ ne-bytí zaplňuje vše. Když Krišna prohlašuje, “Já jsem vším”, jak pak může existovat ´něco´ dobré a ´něco´ zlé. Příklad Slunce a jeho světla zcela vyhovuje tomuto popisu. 

Díky vědomí neboli lásce (k) Já se uskutečňují všechny činnosti. V továrně pracuje několik tisíc zaměstnanců, aby si vydělali na živobytí. Jejich láska k práci je ochraňuje; nechuť k práci vede k chudobě a žebrání. Vědomí má rádo práci (činnosti), nikomu nedovolí umřít snadno. Místo toho zachrání i toho, kdo hladoví. Nezapomeňte na velikost práce (činnosti), nepřirovnávejte lenost k samádhi. Ve světle úplného vědomí se dějí neustále všechny činnosti, a Bhagavan Šrí Krišna říká, že “Vše je moje forma”. Nezapomeňte na to.

Konec audio přednášky 31.

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

 

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.