Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

50. Význam Satgurua a „Ty jsi To“ (z knihy Vše je iluze)

6. 5. 2015 - Aleš

SiddhaVýznam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky ...........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Význam a sláva Satgurua, opravdového mistra, je nezměřitelná. Ten, komu se po získání Poznání zeslabí víra v Gurua, nedosáhne radosti „největší blaženosti“. Zeslabení víry v Gurua je příčinou selhání. Neměli byste se dokonce ani napít vody předtím, než ji nejprve nabídnete Guruovi. Všechny činy a věci, ze kterých se chcete těšit a užívat si jich, by měly být nabídnuty Guruovi a pouze to, co zůstane, byste si měli vzít. Slovo „jsi“ ve významu prohlášení „Ty Jsi To“(Tat Tvam Asi), je možné dosáhnout jen díky Milosti Gurua.

Sloužit Satguruovi je to nejvýznamnější. Tato oddanost vám dovolí dosáhnout stavu, jenž není ničemu ve světě roven. V momentu „Tohoto“ dosažení nastane změna v intelektu. Avšak iluzorní myšlenka přijde na mysl a zeptá se: „Jaký význam má Guru?“ Proto nikdy neopouštějte oddanost ke Guruovi. Pouze v důsledku hluboké víry v Gurua budete schopni dosáhnout Realizace, a pak poznáte, že vše se děje podle vašeho přání. Musíte skutečně cítit a zakoušet význam slova „jsi“ (Asi), uznat sebe jako Brahman a dosáhnout tak konečné spokojenosti. Sebe-poznání je vnímáno jako něco, čeho lze stěží dosáhnout, protože vaše oddanost je nedostačující. Oddanost k Brahman s kvalitou a formou ve tvaru Gurua (oddanost zvaná saguna) je velice obtížná. Oddaný pocítí ztrátu i při sebemenší zahálčivosti ve svém úsilí. Zahálčivost proto není vhodná, co se jeho oddanosti týče.

Vzdát se všech věr (konceptů) má zvláštní význam. Znamená to, že byste se měli vzdát všech svých zvyků, které vyživují vaše tělesné vědomí. To zajistí váš úspěch na duchovní cestě. Zabít Kuruovce (z Bhagavadgíty) znamená zabít totožnost s fyzickým tělem. „Bojovat“ je to, co se nazývá vírou. To je stezka povinnosti. Musíme bojovat, abychom zničili nevědomost a získali Sebe-poznání. To se nazývá vaší přirozenou povinností. Proto musíte vykonat svou povinnost, musíte jednat, a pokud nesplníte, co máte, osud si vynutí nějakou činnost, a vy zakusíte pád. Víra musí být následována a boj musí být podstoupen. Proveďte to tak, jak vám říkám. Máte dostačující poznání, ale vaše víra je nedostatečná. Zvětšete intenzitu své víry. Posilněte svou víru v Satgurua.

Musíte mít přesvědčení o „Absolutní přirozenosti Brahman“. Není tu nic než Brahman. Podle toho, jaký je váš vnitřní pocit, takový je Bůh. Rozdíl ve vašem cítění nastane pouze dle vaší víry. Ti, kdo si přejí stát se Bohem, by měli následovat stezku oddanosti. Stav Brahman bude váš v okamžiku, kdy je vaše oddanost prokázána. Závoj nespočtu dní musí být odstraněn.

Pokud vaše oddanost zeslábne poté, co získáte Sebe-poznání, pak toto Poznání nepřináší úspěch. Díky vlastní oddanosti k Bohu se stanete slavnými a významnými ve světě. Takový oddaný nic nepotřebuje. Kde je nedostatek v Jeho víře? I když byl Krišna princ, sloužil svému Guruovi, a vykonával mnoho těžké práce. To vyústilo v to, že Krišna získal více Božské hojnosti, než jeho Guru. Každému se dostane takového postavení, jaké si zaslouží. Výsledek opravdové víry je jednoznačný a zaručený.

Ráno, 19. 9. 1935

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Siddharaméšvar Maharadž Ki Dže

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej 

další kapitoly z knihy ´Vše je iluze´ jsou v "Textech na pokračování"

překlad Aleš Adámek

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.