Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

VI.4. - Promluva o Brahman (z knihy Dásbódh)

8. 5. 2015 - Martin

|| ŠRÍ RÁM ||

Poznámka: V prvních pěti slokách této kapitoly je v duchu tradiční védské kosmologie nastíněno časové rozpětí stvořeného světa. Ve védské kosmologii je celková doba stvoření rozdělena do čtyř epoch nazývaných jugy.

  1. První juga (Kruta Juga) trvá 1 728 000 let. Druhá juga (Tréta Juga) trvá 1 296 000 let. Třetí juga (Dvápara Juga) trvá 864 000 let. My se nyní nacházíme v období čtvrté jugy, která se nazývá Kali Juga.
  2. Čtvrtá juga trvá 432 000 let. Tisíc cyklů tvořených všemi čtyřmi jugami představuje jeden Brahmův den.
  3. Tisíc dnů Brahmy tvoří 24 minut Višnua. Tisíc období tvořených dvaceti čtyřmi minutami Višnua představuje zlomek minuty (jednu pálu, čili 24 sekund) „Všemocného Boha“ (Íšvary).

4. Uplyne-li tisíckrát tento zlomek minuty „Všemohoucího Boha", znamená to 12 sekund (polovinu pály) prvotní energie (Šakti). Toto bylo rozčlenění času tak, jak je uváděno ve starodávných spisech.
5. Tímto způsobem prvotní energie Šakti vzniká a zase zaniká v nekonečném počtu cyklů. Stav Absolutní Skutečnosti – Prabrahman – však není tímto nekonečným střídáním vzniků a zániků stvořených světů nijak přerušen nebo narušen.
6. Mluvit o stavu Parabrahman je ale ve skutečnosti nemožné. Ve Védách a Upanišádách se říká, že o Parabrahman není možné říkat vůbec nic, jen „neti – neti" (ne toto – ne tamto).
7. V této Kali Juze už uplynulo 4760 let. V dalším verši následuje informace o zbývajících letech Kali Jugy:
8. Do konce Kali Jugy zbývá 427 240 let. Během této doby dojde k mnoha sňatkům mezi kastami. (Pozn.: tento výpočet je samozřejmě z Rámdásovy doby, tedy pravděpodobně z 2.pol. 17. století, takže nyní zbývá do konce Kali Jugy o 300 až 350 let méně.
9. Živé a neživé stvoření má tu vlasnost, že ke každé věci existuje vždy věc ještě větší. Když o tom člověk začne přemýšlet, nemůže se dobrat konce.
10. Někdo říká, že největší je Višnu, jiný, že Šiva a další považují za největší prvotní energii (Šakti).
11. Každý mluví podle úrovně svého porozumění, ale pochopte, že na konci stvoření stejně vše zanikne. Ve Védách se píše, že vše, co se jeví, bude zničeno.
12. Mnoho lidí se pyšní svým učením a svým pochopením, ale pevného přesvědčení a jistoty nelze nabýt bez pomoci světců.
13. Světci mají pevné přesvědčení, že jedině Já prostupuje vším a vše ostatní – ať živé či neživé – je ve své podstatě Iluze.
14. Díváte-li se na obraz, na němž je namalována armáda vojáků, který z nich je podle vás velký a který malý?
15. Ve snu člověk vidí tolik věcí a některé považuje za malé a jiné za velké. Co se však stane s těmito koncepty, jakmile se člověk probudí?
16. Když o tom, co bylo ve snu malé či velké začne po probuzení člověk trochu přemýšlet, uvědomí si, že vše, co viděl, mělo pouze snovou a iluzorní povahu.
17. Vždyť celá ta záležitost byla jen klamná myšlenka, tak jak tu mohlo být něco doopravdy malé či velké?
18. Ten, kdo se narodil, umírá a říká „Já jsem veliký." Nicméně člověk by o tom měl hloubat a pochopit iluzorní povahu projeveného světa.
19. Opravdu velkými bytostmi jsou jen ti, kteří mají Sebe-Poznání. Odpradávna se jim říkalo mudrci nebo světci.
20. Největší z největších je jediný Nejvyšší Bůh (Paraméšvara). To v něm vznikají a zanikají ostatní bozi jako Višnu či Šiva.
21. On je bez atributů a bez formy, nestvořený a neměnný. Pojmy čas a prostor jsou jen myšlenkové koncepty.
22. Jméno a forma, prostor a čas – to vše jsou pouhé výplody fantazie. Toto vše se vyjasní v okamžiku konečného zániku vesmíru.
23. Brahman je za všemi jmény a formami a je nezničitelný. Brahman zůstává stále stejný, takový, jaký je, bez ohledu na čas.
24. Pochopte, že jedině ti, kteří úplně poznali Brahman a vysvětlují jeho přirozenost ostatním, jsou opravdovými Brahmíny – tedy „Znalci Brahman."

Tímto končí první kapitola šesté dášaky knihy Dasbodh s názvem „Hledání Boha".

Překlad Martin Vinkler

Další kapitoly z knihy Dásbódh

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.