Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

Audio 31/ 1 Pamatujte si, že vše, co je viděno a vše, co se objevuje, se děje Bhagavánu Šrí Krišnovi, a ne vám (přepis audionahrávky)

5. 5. 2015 - Aleš a Gabriela

nirupana_16.jpg

Vědomí je Bhagaván neboli záře. Pro nás je To tím nejdůležitějším. Aby mohlo dojít k našim aktivitám, musí tomu nejprve předcházet naše vědomí. Říká se, že existence je Bůh a činnost Bohyně. Naše vědomí naznačuje naši přítomnost, novinku „Já jsem“. Činnosti následují kvůli mentálním modifikacím. Jak zde mohou být činnosti, není-li zde pocit bytí? Toto bytí neboli vědomí je forma všeprostupujícího Krišny. Pamatujte si, že vše, co je viděno a vše, co se objevuje, se děje Bhagavánu Šrí Krišnovi, a ne vám. Existuje mnoho jmen Šrí Krišny jako je např. Átmarám, Šjámasundara, Góvinda, Vasudéva, Kéšava, Móhana a další. Všechna tato jména patří znalci vědomí. Znalec vědomí je nedotčen zrozením a smrtí, hříchy a zásluhami. Veškeré dění je kvůli tomuto vědomí, ale znalec je před tím a (ničím) nedotčen. Všechno dění je kvůli bytí (vědomí), ale znalec je ve stavu ne-bytí. Všechna dění jsou uvnitř ..........

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Audio 31 (první část) – 6. března 1980

Zde Bhagaván Šrí Krišna popisuje nehybné a hybné, vědomí. Popisuje Svůj vlastní stav. Také o sobě budete říkat, že jste někoho otec, někoho strýc apod. Toto vše je spontánní. Tato informace o vás je s tělesným vědomím. Ve skutečnosti nejste tělem, ale „Já“. Vaše „Já“ je to, co jste ve skutečnosti. Váš postoj má vždy v mysli tělo. Když k vám hovoříme, není to k vám jakožto k tělu, ale k vám jakožto „Já“, Átman. Vidíte sebe, jak se (dosud) znáte, tedy jako tělo. S touto totožností jednáte ve světě a podstupujete věci dobré či zlé. Chceme vám však ukázat vaši velkolepou skutečnost – Nejvyšší vědomí v těle, není zde nic většího než To.

Ve vašem těle je vědomí, díky němuž víte, že jste. Toto vědomí je formou Bhagavána Šrí Krišny. Šrí Krišna popisuje svou formu Uddhavovi. Tato Krišnova forma zahrnuje všechna jména a formy. Vše, co je viděno, a vidoucí toho, je formou Paramátman (Krišny). Znalec této pravdy se stává se Mnou zajedno. Nasloucháte a jste oddaní, avšak (dosud) s tělesnou totožností. Toto je váš zvyk, který nedokážete změnit. Pamatujte si, že vaše tělo a svět, který vidíte, to obojí je ve vašem vědomí. Veškeré činnosti a děje jsou ve vašem vědomí. Uddhavovi bylo řečeno, že v jeho vědomí existuje tento svět, ať už jako bdění či snění. Vědomí a vše, co se objevuje v něm, je formou Krišny. Vše, co existuje, včetně pěti elementů, kosmické substance a ducha (Prakrti a Puruša), to vše je Krišnou. Krišna není individualitou, ale veškerou existencí.

Vše, co se projeví, brzy zmizí, a znovu se to objeví. Tato hra pokračuje. Bhagaván Šrí Krišna se sám projevuje a mizí, aby se znovu objevil jinak. Toto je Jeho (božská) hra neboli líla. Vědomí ve vašem těle je Šrí Krišna. Jeho tělo není omezeno na vaše tělo, ale je to forma celého vesmíru. Ani ta nejmenší částečka nemůže existovat bez Šrí Krišny. Krišna odhalil a předal své poznání Uddhavovi. S tímto Šrí Krišna neopustil Uddhavu jako oddělenou entitu.

Vědomí je Bhagaván neboli záře. Pro nás je To tím nejdůležitějším. Aby mohlo dojít k našim aktivitám, musí tomu nejprve předcházet naše vědomí. Říká se, že existence je Bůh a činnost Bohyně. Naše vědomí naznačuje naši přítomnost, novinku „Já jsem“. Činnosti následují kvůli mentálním modifikacím. Jak zde mohou být činnosti, není-li zde pocit bytí? Toto bytí neboli vědomí je forma všeprostupujícího Krišny. Pamatujte si, že vše, co je viděno a vše, co se objevuje, se děje Bhagavánu Šrí Krišnovi, a ne vám. Existuje mnoho jmen Šrí Krišny jako je např. Átmarám, Šjámasundara, Góvinda, Vasudéva, Kéšava, Móhana a další. Všechna tato jména patří znalci vědomí. Znalec vědomí je nedotčen zrozením a smrtí, hříchy a zásluhami. Veškeré dění je kvůli tomuto vědomí, ale znalec je před tím a (ničím) nedotčen. Všechno dění je kvůli bytí (vědomí), ale znalec je ve stavu ne-bytí. Všechna dění jsou uvnitř světa a prostoru. Bohyně Džangamba značí Bohyni světa a prostoru.

Vaše vědomí je svět, vaše sebe-láska, potřeba být, existovat. Co potřebujete, to milujete. Tudíž potřeba je láska. Máte-li rádi své hosty, obstaráte jim vše, co potřebují. Láska závisí na vaší potřebě, není to tak? Před objevením se bytí zde nejsou žádné potřeby. Z tohoto „stavu ne-bytí“ se objeví vědomí neboli bytí. První potřebou je přežít; potom následují další potřeby. Krišna říká Uddhavovi, že cokoliv se objeví v jeho vědomí, vše je Mou (Krišnovou) formou. Vše, co dal Krišna Uddhavovi, tím se Uddhava stal. Oba se stali Jedním.

Všichni z vás jsou duchovně hledající. Vidíte něco se zavřenýma očima? Vidíte To bez použití očí. To, co je viděno se zavřenýma očima, je temná modř neboli skoro černá. V básni jednoho Světce je uvedeno: „Hleďte se zavřenýma očima a Gópal neboli Šrí Krišna bude stát před vámi. Mnozí zpívají tento bhadžan po mnoho let, ale (dosud) nezakouší či neprožijí význam těchto slov. Gópála (jedno z Krišnových jmen) značí kontrolor (pastýř) všech orgánů těla. Jestlipak někdo věnuje pozornost významu těchto slov? To, co je viděno se zavřenýma očima, se zakládá na Pravdě, v které není žádná zásluha či vina, a je To bez omezení. Je To tak rozlehlé, že To může snadno zaplnit několik vesmírů. To vše můžete spatřit sami pro sebe. Existuje pro To několik jmen jako např. Šjáma, Ganéš atd. Nemá tělo ani formu ani pocit bytí. Ten, kdo má to štěstí ztratit se v temné modři, je požehnán a zcela se stává samotným „Já“, Absolutnem. Pokud jste Toto zakusili, povězte o tom. Toto není zahalené, je plně odkryté. Není k realizaci Toho zapotřebí vykonávat rituály ani provádět pokání. Nepotřebujete pro to žádné peníze. Zaznamenali jste To? Nepotřebujete oči, abyste To viděli.

Konec 1. části audio přednášky 31

pokračování příště

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Překlad Aleš a Gabriela

Další přepisy audio nahrávek Šrí Nisargadatta Maharadže jsou v "Textech na pokračování"

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.