Nová kniha:


Tat Tvam Asi / Ty jsi To – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1975 – 1980.  Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


Paramátman ve všem a v každém – promluvy Šrí Nisargadatta Maharadže z let 1954 – 1956. Kniha vychází v nakladatelství dybbuk – viz. www.dybbuk.cz.


proste_budte_n.jpgJóga Vásištha, nebo též Mahá Rámajána, je starý indický text pojednávající o tom, jak mudrc Vasištha předává princi Rámovi učení o podstatě jedince, světa a Bytí vůbec. Text je plný rozmanitých příběhů, které mají Rámovi ukázat cestu k pochopení či nazření Skutečnosti a naplnění života. Jde o překlad z anglické verze od Svámího Vénkatéšánandy (zkrácené ze sanskrtského originálu přibližně na třetinu) doplněný sanskrtským slovníkem a vysvětlivkami. Kniha má téměř osm set stran, je vázána v pevné vazbě a obsahuje barevné ilustrace. V podobném rozsahu toto dílo dosud česky nevyšlo. Všechny další podrobnosti o knize najdete na stránkách www.samhita.cz.


proste_budte_n.jpgÁtma-bódha neboli „Poznání Já“ je krátké dílo shrnující základní principy učení advaita-védánty. Tradičně bývá připisována Ádi Šankaráčárjovi (8. stol.), ale o jeho autorství se vedou spory. Jestli byl autorem skutečně Ádi Šankaráčárja nebo někdo jiný není pro nás asi až tak podstatné. Důležitý je obsah tohoto textu, kterému je i tradičně přikládána vysoká hodnota. Také Ramana Maharši přeložil tento text ze sanskrtu do tamilštiny (resp. opravil existující tamilský překlad). Překlad ze sanskrtu - David Dostal. Kniha vyšla jen v elektronické podobě a je volně ke stažení: PDF, EPUB, MOBIAudio/Video ukázka:

Nisargadatta Maharádž - Citáty a fotky

Články

116. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné – (Nirupany)

14. 5. 2015 - Gabriela

/nisargadatta_bidi.jpgNevěřte v žádného boha či božstvo kromě svého vlastního vědomí. Ačkoli na začátku to hledající může potřebovat. Význam slov přetrvává, dokud slova trvají. Jakmile slovo odejde, ztrácí se též význam. Když dosáhnete samádhí, poznáte tajemství máji (iluze). Strach ze smrti zůstává, protože věříme, že se nacházíme ve světě. Skutečnost je opačná; svět je projektován prostřednictvím nás. Lidské vědomí je rozlehlejší než svět. Mája je tragi-komedie. Vše toto jsou koncepty vědomí. Poznání ´já jsem´ je důkaz Absolutna. Ten, kdo to realizuje, se stává s celým světem zajedno. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné. Toto všechno je nedokonalé. Abyste získali dokonalý klid, musíte poznat to, co je nedokonalé. Tento klid nelze pozorovat. Jakmile se váš čas chýlí ke konci, nezapomeňte (pozorovat) pochopit, jak končí mája (iluze). Pak bude odhalena vaše skutečná, věčná přirozenost.

Nirupana 116

 Neděle, 1. července 1979

Proč je vůbec zmiňováno toto slovo Átman? Všechny naše činnosti vykonává prána. Dokonce i samádhí je ve své podstatě pránou. Átman je jednoduše divák (přihlížející). Átman neboli poznání Já značí vědomí, které je neomezené. Jedinou svázaností je to, že nás naše mysl ztotožnila s tělem. Jakmile je prána od těla oddělena, vědomí zmizí, ale neumře. Smrtí to je nazýváno pouze z pohledu nevědomé bytosti. Pro Džňánina je to nic.

Svět je ve vaší mysli. Tvrzení ´my nejsme tělo´ značí, že nejsme potravou; potravou pro pránu. Vědomí je vytvořeno z potravinového výtažku a vesmír je stvořen z vědomí. Činnost pokračuje. Je falešná, pokud je nahlížena jakožto mája, přesto je skutečná, když je nahlížena jako Brahman. To obojí je navršením na vědomí. Veškeré vaše jednání je prováděno na základě slova (řeči). První slovo vás naučila matka. Každá světská zkušenost má omezené trvání. Je zde nějaké vědomí poté, co život skončí? Zůstaňte tiší bez vyřčení jediného slova. Může se to zdát nemožné, ale učiňte to možným.

Ten, kdo překročí pocit bytí, je ve stavu nepopsatelného klidu. Mája funguje v mnoha převlecích, ale ani jeden z nich není skutečný.

Nevěřte v žádného boha či božstvo kromě svého vlastního vědomí. Ačkoli na začátku to hledající může potřebovat. Význam slov přetrvává, dokud slova trvají. Jakmile slovo odejde, ztrácí se též význam. Když dosáhnete samádhí, poznáte tajemství máji (iluze). Strach ze smrti zůstává, protože věříme, že se nacházíme ve světě. Skutečnost je opačná; svět je projektován prostřednictvím nás. Lidské vědomí je rozlehlejší než svět. Mája je tragi-komedie. Vše toto jsou koncepty vědomí. Poznání ´já jsem´ je důkaz Absolutna. Ten, kdo to realizuje, se stává s celým světem zajedno. Dokonalé štěstí je na úrovni vědomí nemožné. Toto všechno je nedokonalé. Abyste získali dokonalý klid, musíte poznat to, co je nedokonalé. Tento klid nelze pozorovat. Jakmile se váš čas chýlí ke konci, nezapomeňte (pozorovat) pochopit, jak končí mája (iluze). Pak bude odhalena vaše skutečná, věčná přirozenost.

 

Radžá-Dhi-Rádž Sadgurunáth Šrí Nisargadatta Maharadž Ki Džej

Další nirupany Šrí Nisargadatta Maharadže naleznete v "Textech na pokračování".

Překlad: Gabriela Adámková

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.